Denna guide innehåller generell information kring vad ni kan göra i fliken 'Produkt', så som hur ni lägger upp nya produkter och dess inställningar.


Här kan ni söka bland era befintliga produkter, lägga till och förändra. Ni kan filtrera er sökning bland produkterna utifrån en mängd olika faktorer så som till exempel produkternas artikelnummer, beställningsnummer, namn, pris, tillverkare, med mera.
Som standard finns de vanligaste sökfiltreringsvalen synliga, men om ni vill precisera sökresultat ytterligare så klickar ni på den blå texten ’Växla sökläge > >’ som ni hittar längst upp till vänster i fönstret och får då en avancerad sök funktion.
 

Man kan även välja att söka via fritext genom att klicka på den blå texten ’Fritext sökning > >’ som ni hittar längst ner till vänster i sökfältet. Med hjälp av detta kan man söka på fritext och sökningen sker då över produktens beskrivning, namn, EAN kod, med mera.

Observera att ni maximalt kan få 1000 svar via fritext sökning, samt att den enbart söker i aktuell butik oavsett vald filtrering i sökläget som finns ovanför. Svaren ifrån fritext sökning kombineras med eventuella övriga angivna villkor. Sökningen sker via ett index som byggs varje natt, därför är det möjligt att produkter som lagts upp eller förändrats under dagen ännu inte kan hittas. Sökning sker enbart i produkttexter på svenska, andra språk är inte indexerade på detta sätt.


I listan nedanför sökrutan listas era befintliga produkter upp, med de nyligen tillagda produkterna högst upp i listan. Den information som visas om produkterna i listan är artikelnummer, tillverkare, produktnamn, disponibelt lagersaldo och ordinarie pris.
 

Produktinformation

För att komma åt produktinställningarna så klickar ni på produkten ifråga som ni vill ändra.
Produktinformationen som ni kan nyttja och använda er av är uppdelad i tretton olika flikar, dessa är:

 • Grund
  Här fyller ni i produktens grundinformation, så som produkttyp, pris, tillverkare/leverantör, associationer, med mera. För mer ingående information kring valen och inställningarna här, läs guiden ’Grundinställning-Produkt’.

 • Beskrivning
  Här fyller ni i den produktbeskrivning som skall visas i produktvy. Texten ni lägger in i fältet ’Kort beskrivning’ kommer att visas parallellt med produktbilden och texten ni lägger in i fältet 'Lång beskrivning' kommer visas under produktbilden. I fältet 'Lång beskrivning' kan ni både använda er utav text och html, ni kan lägga till bilder, länkar och videos.
  Observera! Vi råder er till att inte kopiera och lägga in text här ifrån andra webbplatser då även html kod då kan kopieras med som då kanske inte är kompatibel med er sida. Om ni ändå vill kopiera och lägga in text från annan plats, klicka på valet ’Redigera’→’Klistra in om text’ innan ni lägger in den kopiera texten för att inte html från platsen skall komma med.

 • Spec.
  Här anger ni specifikationer för produkten, Detta kommer då visas under er långa beskrivning i produktvy med rubriken ’Specifikationer’. Även här finns valet att antigen använda sig av text eller html.

 • Inköp
  Här lägger ni in produktens inköpsuppgifter, så som leverantör, leverantörens artikelnummer samt inköpspris. Om produkten finns hos fler än en leverantör, klickar ni på det gröna plustecknet längst ner till höger i rutan för att lägga till fler. Markera den leverantören som ni som standard vill att era inköp läggs emot genom att markera dem med checkrutan ’Std’. Avsluta med att klicka på knappen ’Spara’.

 • Lager
  Här kan ni se och ändra olika delar som har med produktens lagersaldo och hantering att göra.
  I rutan ’Lager’ ser ni produktens disponibla saldo, hur många som är reservera till ordrar och det tillgängliga lagersaldot. Ni kan lägga in antal för när denna produkt skall visas för lagerbeställning i fältet under ’Varning’, det vill säga vilket antal ni vill skall vara det minsta antalet i lager innan produkten läggs i inköp.
  I rutan ’Leveranstider & minsta beställningsantal’ styr ni vilka leveranstider som skall visas på produkten efter produktens lagerstatus. För mer detaljerad information kring detta, läs guiden ’Leveranstider’. I rutan
  ’Kunder som bevakar’ kan ni se vilka kunder som vill bli upplysta när denna produkt kommer är åter i lager. Dessa kunder får då ett automatiskt mail att produkten finns åter i lager när ett inköp har levererats in. Lista på alla produkter och dess bevakningar kan ni se i fliken ’Inköp’→’Bevakning’.
  I rutan ’Väntande leveranser’ kan ni se om det ligger ett inköp på denna produkt, vilket antal som har beställts, inköpsorder id och förväntad leverans (om leveranstider för leverantören är inställt).
  I rutan ’Ordrar med reservationer mot denna produkt visas de ordrar som ännu inte är skickade där denna produkt är beställd.

 • Kategori
  Här väljer ni vilken eller vilka kategorier ni vill att produkten skall tillhöra och synas i.

 • Attribut
  Här väljer ni vilka attribut denna produkt skall kunna sorteras med. För mer detaljerad information kring hur detta fungerar, läs guiden ’Attribut’.

 • Meta
  Här anger ni metainformationen och ställer in metataggarna som skall visas för produkten. Skriv i fälten och klicka på knappen ’Spara’ när ni är färdiga. Om inget är angett på produkten så tages metainformationen som ni angett i de allmänna inställningarna som ni angett för butiken.

 • Media
  Här ställer ni in de bilder ni vill skall visas på produkten. Valen ’Liten’, ’Mellan’ och ’Stor’ är för om ni vill att en annan bild än den ni valt som ’Galleri1’ (första bilden som visas inne i produktvy) skall visas i kategorivy och väljer då en utav dessa beroende på hur stor ni vill att bilden då skall vara. Valen Galleri 1-27 är de bilder som visas i produktvy, här kan även video läggas till. För att ange alttaggar samt titletag på en bild så klickar du på den svarta rutan med bokstaven ’M’ som du hittar i till höger under bilden. För att lägga till en bild så klickar du på rutan med ett plustecken och för att radera en bild så klickar du på knappen med ett ’X’ på. Observera! För att byta ut en bild så måste ni först ta bort den befintliga för att sedan lägga till en ny. Inne i filhanteraren så klickar ni på ’Skapa’ för att lägga till nya mappar/Kataloger att sortera era bilder i och ’Ladda upp’→’Lägg till filer’→’Ladda upp’ för att ladda upp ny media. Under filsystemet ’Upload’ ser ni alla filer som ni har uppladdade, i ’Favoriter’ ser ni de som ni använt er utav mest, i ’Historia’ ser ni de senaste hanterade och i ’Uppladdat’ ser ni de senaste uppladdade.

 • Modell
  Om ni har produkter som skall kopplas till olika modeller så hanterar ni detta här. Till exempel om ni säljer bildäck så kopplar ni då produkten till de olika modellerna och bilmärken som denna produkt passar till här. För att lägga till nya modeller så gör ni detta i fliken ’Verktyg’→’Modell’. För att koppla modellerna till ett varumärke så lägger ni först till dessa i fliken ’Verktyg’→’Varumärke’. Oberserva! För att använda er av denna funktion så måste en licens för detta beställas av oss. Kontakta supporten för detta.

 • Recension
  Här kan ni se och hantera de recensioner som finns för denna produkt. För mer detaljerad information kring detta, läs guiden ’Recensioner’.

 • Not.
  Här kan ni lägga till noteringar för produkten. Dessa noteringar är enbart för er och syns inte ute i butiken.

 • Historik
  Här kan ni se produktens administrativa historik och orderhistorik. Detta är samlad information kring när produktens lagersaldo har hanterats i och med till exempel inventering, manuell lagerjustering eller inleveranser samt vilken användare som har gjort ändringarna. Detta redovisas med tidpunkt och datum.

 • Statistik
  Här kan ni se statistik för produkten. De resultat som visas här är total intäkt (exklusive moms), Antal sålda, Antal ordrar, Total inköpskostnad, vinst (exklusive moms) och genomsnittligt påslag.

 • Licens
  Här kan ni ange en lista med licenser (enkla textsträngar) om ni skall använda er av sådana. När en kund köper produkten så plockas sträng för sträng (uppifrån och ned) och skickas ut till kunden i ett speciellt mail. Så snart en licens skickats till en kund markeras den som förbrukad och försvinner ifrån den här vyn. Ni kan lägga till fler licenser i fältet längst ned, klistra in dem antingen på varsin rad eller separera med kommatecken. Längst ned kan ni även ange en licenskommentar, den läggs automatiskt med i utskicket med licensen som går till kunden. Oftast handlar det om en kort beskrivning av vart man till exempel kan ladda ner själva programvaran, eller speciella installationsregler. Mailutskicken för licenserna redigerar ni i fliken ’Design’→’E-post meddelanden’.

 • Övrigt
  Här kan ni se och justera specialattribut på produkten (om ni har sådana), dessa fält har ingen direkt påverkan på butikskoden men kan användas av omkringliggande kod som till exempel utseendemallar och olika former av synkronisering. Varje produkt har två av/på attribut och två st fritextfält. Ni kan också justera vilken produktgrupp denna produkt hör till, det används för till exempel uppföljning/statistik och är ofta också en viktig del i synkronisering mot till exempel affärssystem eller butikskassa.
  Ni kan också ange ett speciellt bokföringskonto där denna produkt skall bokföras, om ni lämnar bokföringskontot blankt eller skriver 0 så används de värden som är standardinställda för hela butiken. Ni kan också ange fält för Tull och moms klassificering.
  Här kan ni även ange fält för olika merförsäljningskanaler och hur de skall mappas mot merförsäljningskanalens kategorisering. I fältet för Google klassificering kan ni ange ett heltal enligt Google Shoppings produktklassificerings lista.
  Fälten sync1 och sync2 används för synkronisering med extern databas, dess exakta betydelse beror på vad du synkroniserar med och hur. Den här rutan visar bara fältens nuvarande värden, ni kan normalt inte redigera dem här om inte administratören explicit slagit på den funktionen. Ofta representerar dessa fält en identitet i det andra systemet, t.ex. ett ordernummer eller produktnummer. Det kan också representera någon form av tidsstämpel.


Observera!
Ibland syns en radera knapp på en produkt i admin, och ibland inte. Detta beror på om produkten "bär" statistik, det vill säga om det finns till exempel ordrar eller inköpsordrar kopplade mot produkten. En produkt med kopplingar till andra objekt kan inte tas bort, då det skulle förstöra statistik och kunna skapa inkonsistens.

För att ta bort produkten ifrån kundens vy så använder ni istället flaggan "Aktiv" på produkten, en produkt som inte är aktiv syns inte mot kund. Ni kan även välja att plocka bort alla kategorier ifrån produkten som ett andra alternativ, skillnaden då är att om ni plockar bort alla kategorier så upphör även produktens alias/URL att gälla. Om ni istället gör produkten inaktiv så fungerar länkarna men produkten går inte att handla och kunden får ett meddelande om att produkten utgått.