Attribut (Filter) är olika egenskaper som ni själva sätter upp och koppar till produkterna för att kunden skall kunna filtrera sin sökning i era kategorier. Dessa attribut fördelas i olika grupper, som till exempel Färg och Storlek, och sedan sätter ni värden tillhörande grupperna, till exempel Färg = Blå, Röd, Grön och Storlek = S, M, L och så vidare. 

 

Skapa attribut

Detta gör ni inne på en produkt under fliken ’Attribut’, vilken produkt ni skapar attributen på spelar ingen roll då de skapade attributen sedan finns tillgängliga för alla produkter och kategorier. 

 • Väl inne i Attribut fliken så klickar ni på den gröna plus ikonen, ’Skapa ny grupp’, uppe i vänster överkant. 
 • Det öppnas då en ruta, ’Skapa ny attributgrupp’, börja här med att klicka på den gröna plus ikonen i vänster överkant för att skapa själva attributet, ni kommer att återgå till denna ruta senare.
 • I rutan som uppkommer, ’Redigera attribut’, så fyller ni sedan i attributets information så som:
  ● Namn – Attributets namn, till exempel ’Färg’. (Rubriken för filtreringslistan).
  ● Typ – Välj mellan Lista, Text eller Heltal. (default val är ’Lista’) Ytterligare information kring
  typernas innebörd hittar ni i informationstexten under ’Redigera attribut’ i
  admin gränssnittet’.
  ● Tillåtna värden – Här skriver ni in de filtreringsvärden som skall ingå i gruppen, till exempel
  ’Blå,Röd,Grön’.
  Observera att värdena skall separeras med kommatecken och inte mellanslag.
   
  ● Flera värden – Denna checkruta klickas i om ni vill kunna tilldela en produkt flera värden från
       denna grupp. Till exempel om en produkt skall synas under både filtret ’Blå’ och ’Grön’.
 • Avsluta genom att klicka på ’Spara’
 • Ni är nu tillbaka i rutan ’Skapa ny attributgrupp’. Här skriver ni in attributgruppens namn och kryssar sedan i vilka av era skapade attribut som skall ingå i denna grupp. Attributgrupper kan användas för att kategorisera sina attribut för att enklare kunna hitta dem. Man kan till exempel ha en attributgrupp för varje kategori för att enklare kunna hålla reda på vilka attribut som skall användas på vilka produkter beroende på vilken kategori produkten är tilldelad i. När ni valt ett namn för er attributgrupp och kryssat i checkboxarna för de attribut attributgruppen skall innehålla så klickar ni på ’Spara’.
   

Sätta Attribut på Produkt 

Ni kan se era skapade attributgrupper i listan under ’Attributgrupper’. För att sätta attribut på produkterna så klickar ni i checkboxen för vilken/vilken attributgrupp/-er ni vill använda. De tillhörande attributen kommer då att visas i listan under ’Attribut’. Under ’Värde’ väljer ni i droplisten för varje attribut vilket värde som skall sättas för produkten ifråga.
 Om värdet sätts som ’<< Oanvänd >>’ för något attribut så kommer detta attribut inte används för produkten. Om ni kryssade i checkboxen ’Flera värden’ i och med uppsättningen av ett attribut så kommer ett grönt plustecken att finnas längst till höger på attributraden. Om ni klickar på denna ikon så kommer en till attributrad för detta attribut att uppkomma. Avsluta genom att klicka på ’Spara’.


Aktivera Attribut i Kategori

För att aktivera attributfiltreringen i butiken så går ni in i fliken ’Kategori’ och sedan till kategorin ifråga som ni vill aktivera filtreringen för. Klicka sedan på fliken ’Attribut’ och kryssa i checkboxen/checkboxarna för de attribut som ni vill aktivera i denna kategori.
Avsluta genom att klicka på ’Spara’.

 

Importera Attribut

Om ni aldrig har arbetat med importer tidigare så rekommenderar vi att ni läser vår guide ’Snabbguide för import/export’ innan ni påbörjar något arbete med import för att veta grunderna. 

Vi rekommenderar även att man alltid gör en testimport (till exempel endast ett fåtal rader) innan man gör en stor import för att se att man har byggt upp filen korrekt samt att man gör mappningen korrekt i admin gränssnittet om man känner sig osäker. Detta då det inte finns ett enkelt sätt att backa en import.

 

Observera att ni inte kan skapa attributgrupper eller attribut i och med en import utan ni kan endast koppla attribut till produkter via import. 

 

För att åstadkomma en korrekt import av attribut så skall filen innehålla kolumnerna Artikelnummer/Bestnummer (vilket man nu använder sig utav), Attributgrupp samt Attribut.
 Om man vill koppla flera attributgrupper eller attribut till en produkt i importen så går detta att göra genom att lägga till fler kolumner för detta.

I kolumnen för attributgruppen skall ni ange antigen värdet 1 eller 0. Värdet 1 anges om attributgruppen skall aktiveras för den produkten och värdet 0 anges om den inte skall aktiveras. 

I kolumnen för attribut skall ni ange det attributvärde som skall kopplas till produkten. Om fler än ett attribut från den valda gruppen skall kopplas till produkten så lägger ni till fler kolumner. Endast ett värde får anges per kolumn. 

Observera att det här är viktigt att värdet skrivs på samma sätt som det är inlagt i admin. Till exempel om ni skrivit attributet ’Röd’ med stor bokstav i admin så måste det även stå med stor bokstav i import filen för att importen skall gå igenom. 

 

Exempel: 

                                    (Att.grupp 1)       (Att.grupp 2)        (Attribut 1)         (Attribut 2)           (Attribut 3)

Artikelnummer

Färgglad

Pantamera

Färg

Färg 2

Material

12345

1

1

Blå

Röd

Plast

67890

1

0

Blå

Grön

 

19182

0

1

Aluminium

 

 

 

I exemplet ovan visar vi hur filen kan se ut om man vill importera flera attributgrupper och attributvärden på samma gång, men inte vill ha samma grupper oh värden på alla produkter i filen. Om ett fält i en kolumn är tom för en artikelrad så gör detta inget, det är endast de ifyllda fälten som kommer att importeras in. 

 

När ni är färdiga med filen och det är dags att importera in denna i systemet så går ni till fliken ’Verktyg’ → ’Import’ i admin. Här väljer ni ’Produktattribut’ som ’Typ av import’. 

Glöm inte att välja att ’Hoppa över första raden (filen innehåller en rubrik) i droplisten ’Skippa rubrik (första raden) om ni byggt upp filen liknande vårt exempel. 

 

I nästa steg så skall ni mappa ’Fält i butik’ mot ’Fält i fil’.
 ’Fält i butik’ är då admin och det ni skall göra här är att matcha era fält i filen med motsvarigheten i admin så att systemet vet vart det är ni vill importera datat.

 

Om vi utgår från vår tidigare exempelfil:

Artikelnummer

Färgglad

Pantamera

Färg 1

Färg 2

Material

12345

1

1

Blå

Röd

Plast

67890

1

0

Blå

Grön

 

19182

0

1

Aluminium

 

 

 

 • För ’Kolumn 1:’ kan vi då se att ’Fält i fil’ benämns som ’Artikelnummer’ (rubriken vi satte i filen för kolumn 1) och detta vill vi då mappa mot valet ’Art. Nr. (heltal >= 1000)’ i droplisten för ’Fält i butik’ för att matcha vårt fält i filen med artikelnumret i systemet. 
 • För ’Kolumn 2:’ kan vi se att ’Fält i fil’ benämns som ’Färgglad’ och detta vill vi då mappa mot attributgruppen i systemet som heter ’Attributgrupp: Färgglad (ID 1)’.
 • För ’Kolumn 3:’ kan vi se att ’Fält i fil’ benämns som ’Pantamera’ och detta vill vi då mappa mot attributgruppen i systemet som heter ’Attributgrupp: Pantamera (ID 2)’
 • För ’Kolumn 4:’ kan vi se att ’Fält i fil’ benämns som ’Färg 1’ och detta vill vi då mappa mot attributet i systemet som heter ’Attribut: Färg (ID 5)’.
 • För ’Kolumn 5:’ kan vi se att ’Fält i fil’ benämns som ’Färg 2’ och detta vill vi då mappa mot attributet i systemet som heter ’Attribut: Färg (ID 5)’.
 • För ’Kolumn 6:’ kan vi se att ’Fält i fil’ benämns som ’Material’ och detta vill vi då mappa mot attributet i systemet som heter ’Attribut: Material (ID 4)’.

 

När ni är färdiga med att mappa alla fälten i filen mot motsvarande fält i butik så klickar ni på knappen ’Importera’. I nästa steg så går systemet igenom den begärda importen och slutför arbetet.
     Ladda ner denna guide i PDF-format: