Skapa en kategori

För att skapa en huvudkategori så går ni först in i fliken ’Kategori’ och högerklickar sedan på butikens namn längst till vänster i rutan. I droplisten som kommer upp så klickar ni på valet ’lägg till’. 

För att skapa en underkategori/barn till en befintlig kategori så högerklickar ni istället på kategorin som ni vill lägga till underkategorier till. Fyll sedan i informationen om kategorin. 

Observera att alltid avsluta med ’Spara’ innan ni går vidare till en annan flik. 

 

För att radera en kategori så högerklickar ni på denna och klickar sedan på valet ’Ta bort’ i listan.

 

 

Fliken Grundinfo

Kategorins basinformation består av namn (de som visas ute i butiken), alias, stil och kategoribild. Alias ställs in automatiskt efter de namn ni väljer, när ni sparar kategorin. Skulle ni byta namn på kategorin så kan ni ändra alias namnet själva, men glöm i sådana fall inte att lägga till ett ’/’ i slutet av er nya alias.
För att lägga till en kategoribild så klickar ni på nedladdningsikonen som ni finner längst till höger om fältet. 


Observera att denna funktion endast är tillgänglig för vissa malltyper men kan även beställas om denna inte igår i er befintliga mall. Kontrollera vilken mall ni använder er utav eller kontakta supporten för detta. 

 

 

Status

Det finns fyra olika statusar som en kategori kan ha:

 • Aktiv – En aktiv kategori är öppen och visas i butiken. 
 • Gömd – Denna kategori kan innehålla aktiva produkter, men som ni inte vill visa i butik. Dessa typer av kategorier används till exempel till strukturprodukters underprodukter. 
 • Initialt öppen – Detta används om ni vill att en kategoris underkategorier skall ligga synliga (utan att minimeras till huvudkategorin) i själva menyn ute i butiken. 

Observera att funktionen endast går att använda i vissa mallar. Har ni fler frågor kring detta, kontakta vår support. 

 • Bortprioriterad – Denna används i syfte för feeds. Till exempel: Om en produkt är med i två kategorier så kommer den i feeds att visa den kategori som inte är bortprioriterad. Men om den enbart är med i den bortprioriterade kategorin så kommer den visas i alla fall.

 

 

Kategoristil

De kategoristilar ni kan välja emellan är:

 • Standard – Standard utseende på produkternas storlek i kategorivyn (fyra produkter per rad).
 • Standard (Toppsäljare som stora produkter) – Med denna inställd så kommer de produkterna som säljer bäst visas större än de andra och kommer då ha en storlek som är 2x2 den vanliga storleken.
  Vilka som visas på detta sätt kan ni antigen välja själva i fliken ’Toppsäljare’ inne på kategorin, genom att lägga till egna, eller så kan ni välja att dessa väljs automatiskt efter vilka som säljer bäst.
  För att lägga till egna så ändrar ni först ’Läge för toppsäljare’ till ’manuell lista’, för att sedan lägga till produkter så skriver ni antigen in produktens artikelnummer i det tomma fältet, längst ner på sidan, eller söker på produkten genom att klicka på ikonen med pappersarket som ni finner till höger om fältet. När ni har valt en produkt så klickar ni på ikonen med pennan för att lägga till den i listan och avslutar sedan genom att klicka på knappen ’Spara’. Om ni vill ta bort en produkt ifrån listan så klickar ni på produkten ifråga och drar denna till ikonen med papperskorgen. 

 

 

Rubrik

Här fyller ni i den kategoribeskrivning som ni vill använda er utav. Denna kommer då visas längst upp i kategorivyn och om texten är av det längre slaget så kommer denna, som default, automatiskt minimeras och visas då med ett plustecken i ena hörnet för att maximera och visa hela texten. Detta för att första raden med produkter alltid skall synas i kategorivyn utan att behöva scrolla. Om ni vill att texten inte skall gå att minimera, utan vill att hela skall visas som default så kan ni beställa detta. Kontakta då vår support för mer information.
Denna text går att skriva i både text och html format och ni kan lägga upp bilder, videos och länkar. 

 

 

Fliken Sökmotor

Här anger ni metataggarna för kategorin. Om inget anges så tages texten från de allmänna inställningarna som ni gjort i administrationens inställningar.
För mer information kring sökmotorinställningar, läs guiden Sökmotorinställningar.

 

 

Fliken Produkter

I denna flik kan ni ändra vilka produkter som skall synas i denna kategori. Ni har i grunden fyra olika val för hur produkter skall hämtas:

 • Normal kategori – Manuell lista över artiklar (default).
 • Länkad kategori – Produkterna hämtas ifrån en annan kategori. 
 • Nyhetskategori – Systemet hämtar en lista över nyligen skapade produkter. 
 • Summerad kategori – Denna används om denna kategori har underkategorier och produkter hämtas då från dessa för att även vissas i denna. 
 • Kampanjkategori – Denna används i koppling med en tidsbegränsad kategori. Dessa skapar ni i fliken ’Säljverktyg’ → ’Kampanjverktyg’. 

 

 

Sorteringsordning

Det finns i nuläget 19 olika val av sorteringsordningar för kategorierna. Dessa styr alltså hur produkterna skall visas i kategorivyn, till exempel om ni vill att de sorteras efter namn (från A-Ö) eller efter lagersaldo (disponibelt). 


Observera att de val ni väljer här ställs endast in för denna kategori och inte generellt för alla kategorier. Om ni vill ändra default inställningen för sorteringsordningen för alla kategorier, så gör ni detta i fliken ’Inställning’ → ’Allmänt’ → ’Visning’. 

 

Om kryssrutan ’Låst sortering’ är ikryssad så kan inga andra användare än den som är inloggad när denna kryssas i, ändra sorteringsordningen. 

 

Om kryssrutan ’Visa varor i lager först’ är ikryssad så kommer alla produkter som finns i lager visas föst (per sida). 

 

 

Lägga till produkter 

För att lägga till produkter i en kategori så har ni två olika alternativ. Ni kan antigen lägga till produkterna i denna flik, genom att skriva in artikelnumret på produkten ifråga i det tomma fältet längst ner på sidan (eller söka efter produkterna genom att klicka på ikonen med ett pappersark som ni finner längst till höger om fältet) och sedan klicka på ikonen med en penna som ni finner längst till vänster om fältet, för att lägga till dem i listan, eller så kan ni lägga till produkter inne på produkternas inställningar, i fliken ’Kategori’.

När ni har gjort ändringar, avsluta alltid med att klicka på knappen ’Spara’. 

 

Fliken Barn

Här styr ni i vilken ordning som kategorier som är barn/underkategorier till denna kategori visas. 

Ni kan till exempel manuellt ändra ordningen genom att välja ’Visningsvikt’ i listan nedanför och dra listan i korrekt ordning. När ni är färdiga med listan klickar ni på knappen ’Spara’.
 

 

Fliken Attribut

Här ställer ni in om ni vill använda er utav modellfiltrering eller attribut i denna kategori.
Modellfiltreringen kan endast användas om ni har befintliga modeller inställda på era produkter som ligger i denna kategori.

För att välja vilka attributgrupper som skall gå att filtrera efter i kategorin så markerar ni dessa i listan av befintliga attributgrupper och avslutar genom att klicka på knappen ’Spara’.
Om ni vill ha mer detaljerad information kring hur attribut fungerar, läs guiden Attribut
Ladda ner denna guide i PDF-format: