Denna guide beskriver hur ni går tillväga för att sätlla in era sökmotorinställningar/meta taggar i Kodmyran Commerce.

2019-apr.-30Knowledge

I Kodmyran Commerce har ni möjligheten att fylla i alla metataggar separat för varje produkt, kategori, tillverkare, blogg samt sida. Ni kan även ange alttaggar för produktbilder.

 

Vi rekommenderar att ni anger alttaggar för produktbilderna, men det kan, om man har många produkterm kännas som mycket arbete. Därför har Kodmyran Commerce även stöd för att kunna göra anpassade generella metataggar för att förenkla arbetet.

I denna flik hittar ni våra sökmotorfunktioner, här kan ni skriva in er metainformation på en generell nivå för hela butiken, eller för varje del separat.

 

 

Sökmotorvänlighet
När en hemsida är sökmotorvänlig är den helt enkelt anpassad för att så bra som möjligt passa sökmotorernas kriterier för hur en sida bör vara utformad.
Genom att kryssa i dessa checkboxar för varje del så genererar ni automatiskt sökmotorvänliga URL:er för varje område.Metataggar

 • Google – Detta fält innehåller en sitemap som används av google för att indexera information om er hemsida. Denna XML-fil innehåller viktig information om er butik, som till exempel dess URL:er, titeltaggar och metadata. Detta är den informationen som behövs för att kunder skall kunna hitta er på internet. Denna fil uppdateras automatiskt så fort ni har gjort ändringar i er butik, som till exempel lagt till en ny produkt i en kategori.
  Genom att kryssa i checkboxen ’Inkludera bild-URL i sitemap’ så kommer även era produkt bilder att inkluderas (gäller bilderna som ligger i Galleri 1).

 • Övergripande – Här fyller ni i de övergripande meta uppgifterna för sidan. Fältet ’Författare’ är alltså företagets namn, fältet ’Robots’ är för att tala om för meta robotarna vad dom skall göra på sidan. Till exempel, anger ni värdet ’Noindex’ i detta fält så säger ni då åt robotarna att inte indexera ifrån denna sida. Fältet ’Google verifieringskod’ fylls i om ni har en sådan.

 • Produkt – Detta fält används för att skriva in de metataggar som visas när någon ser en produkt.

 • Kategori – Detta fält används för att skriva in de metataggar som skall visas när någon går in i en kategori.

 • Generell – Detta fält används för att skriva i de metataggar som skall visas när någon av de andra metataggarna inte är lämpliga, som till exempel i kassan eller vid sökningar.

 • Index – Detta fält används för att skriva in metataggar för indexsidan/förstasidan.
   


Fältens betydelser

 • Titel – Värdet ni fyller i här är det som visas i webbadressen, samt det som visas när man klickar på sökresultatet i google. En bra metatitel är en viktig del av SEO för att få besökarna att klicka på den, men det är också viktigt för att komma högt upp på de sökord man valt. En metatitel skall vara max 64 tecken lång. Sökordet skall komma så tidigt i titeln som möjligt, eftersom ju tidigare ett ord visas, desto viktigare anser google att det är.

 • Beskrivning - Värdet ni fyller i här är er beskrivning av sidan. Sökorden ni vill komma högt upp på, skall komma så tidigt som möjligt i metabeskrivningen.

 • Nyckelord – Värdet ni fyller i här är de nyckelord eller sökord som man kan använda sig utav för att hitta till er sida. Dessa skall max vara fem stycken.