Variabler används i e-postmeddelandenas mallar/text för att automatiskt hämta viss information från till exempel order, kundkort eller annat. Med hjälp av dessa kan ni göra orderbekräftelser, fraktaviseringar, med mera mer kundspecifika genom att till exempel automatiskt hämta kunden namn eller skicka med en direkt spårningslänk för deras order.
 

Observera att variablerna skall börja och sluta med två understeck, till exempel ’__SNAME__’ för att de skall fungera. 

Variabler som börjar med ’HTML’ eller ’TEXT’ kan endast användas i motsvarande version av e-postmeddelandena.
 

Vissa av dessa e-postmeddelanden måste sättas upp av oss för att kunna nyttjas, mer information om de olika e-postmeddelandetyperna samt hur ni använder dem hittar ni i guiden ’E-postmeddelanden till kund’. 


Generella variabler för e-postmeddelanden mot slutkund

Följande variabler kan användas i alla e-postmeddelanden mot slutkund i Kodmyran Commerce system.

HTMLCONTENT 

Byts ut mot innehållet i admin som beskriver HTML för den aktuella typen. Notera att denna variabel INTE är tillåten på annan plats än i mallfilerna för e-postmeddelanden.

TEXTCONTENT 

Byts ut mot innehållet i admin som beskriver text för den aktuella typen. Notera att denna variabel INTE är tillåten på annan plats än i mallfilerna för e-postmeddelanden.

SNAME 

Butikens företagsnamn

SFQDN 

Webbadress till butikens osäkra sidor, i formatet http://www.minbutik.se,
 innehåller alltid protokoll först

SFQDN2 

Samma som SFQDN men med protokollet borttaget, t.ex. www.minbutik.se

SFQDNS 

Webbadress till butikens säkra sidor, i formatet https://www.minbutik.se,
 innehåller alltid protokoll först

STELEPHONE 

Butikens telefon

SADDRESS 

Butikens gatuadress

SZIPCODE 

Butikens postnummer

SCITY 

Butikens postort

SEMAIL 

E-post till butiken

 


Variabler för specifika e-postmeddelanden till slutkund

Vissa variabler går endast att användas i specifika e-postmeddelanden, men inte i andra. Dessa typer av variabler samt vilket utskick de kan användas för listas här nedanför:
 

Magisk lösenord

LINK 

Den magiska länken

NAME 

Kundens hela namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-post

 

Genererat lösenord

PASSWORD 

Det skapade lösenord

NAME 

Kundens hela namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-post

USERNAME 

Kundens anv. namn

 

Önskelista

FRNAME 

Kundens namn

FREMAIL 

Kundens e-post

FRSTREET 

Kundens gatuadress

FRZIP 

Kundens postnummer

FRCITY 

Kundens postort

FRPHONE 

Kundens telefon

FRLINK 

Länk till önskelistan

FRCOMMENT 

Kundens kommentar i e-postmeddelande

PRODUCTLIST 

HTML formaterad tabell över de produkter som önskas

 

Produkttips

RNAME 

Mottagande namn

REMAIL 

Mottagande e-postadress

FNAME 

Avsändarens namn

PRODNO 

Artikelnummer

VENDOR 

Tillverkare

PRODUCT 

Produktnamn

IMAGE 

Länk till produktbild

COMMENT 

Kommentar inkluderad i skickandet

LINK 

Länk till produkten

HTEXT 

Beskrivningen av produkten i HTML

TTEXT 

Beskrivningen av produkten i text format

Orderbekräftelse

RCOMPANY 

Kundens företagsnamn

RNAME 

Kundens namn

REMAIL 

Kundens e-post

RSTREET 

Kundens gatuadress

RZIP 

Kundens postnummer

RCITY 

Kundens postort

RCOUNTRY 

Kundens land, i två ställt ISO format (t.ex. ”SE” för Sverige)

RPHONE 

Kundens telefon

RMOBILE 

Kundens mobiltelefon

OONO 

Ordernummer

OCNO 

Kundnummer

ODATE 

Beställ datum

OPAYMENT 

Valt betalsätt

OFREIGHT 

Valt fraktsätt

OCOMMENT 

Orderkommentar

OCURRENCY 

Valuta, i treställigt ISO format, t.ex. SEK

DCONTACT 

Leverans kontakt

DADDRESS1 

Leveransadress rad 1

DADDRESS2 

Leveransadress rad 2

DCITY 

Leverans postort

DZIP 

Leverans postnummer

DCOUNTRY 

Leveransland, i två ställt ISO format

OCOUPON 

Rabattkupong som användes vid köpet, eller tom sträng om ej kupong

OITEMLISTTEXT 

Text formaterad tabell med beställda artiklar

OITEMLISTHTML 

HTML formaterad tabell med beställda artiklar

OTOTAL 

Totalsumma, exkl. ev. valutaangivelser osv. (t.ex. ”110”)

OLOCALIZEDTOTAL 

Totalsumma, formaterad enligt landets/valutans format (t.ex. ”110 kr”)

 

Fraktavisering med/utan spårning

RNAME 

Mottagande namn

RFNAME 

Mottagarens förnamn

RLNAME 

Mottagarens efternamn

REMAIL 

Mottagarens e-post

RSTREET 

Mottagarens gatuadress

RZIP 

Mottagarens postnummer

RCITY 

Mottagarens postort

RPHONE 

Mottagarens telefon

OONO 

Ordernummer

OCNO 

Kundnummer

ODATE 

Orderdatum

OPAYMENT 

Valt betalsätt

OFREIGHT 

Valt fraktsätt

CCREF 

Transportörens referens (kolli-ID)

CCNAME 

Transportörens namn

CTRACK 

Spårningslänk (endast för mail med spårning)

Observera

Variabeln ’CTRACK’ endast går att använda i e-postmeddelandet ’Fraktavisering med spårning’.


Produkt inkommen i lager

PHNAME 

Produktens namn, HTML formaterad

PTNAME 

Produktens namn, text formaterad

PPRICE 

Produktens pris

PLINK 

Länk till produkten

REMAIL 

E-postadress till kunden

 

Välkommen som kund

UUID 

Kundnummer

UUSERNAME 

Kundens anv. namn

UPASSWORD 

Kundens lösenord

UNAME 

Kundens namn

UEMAIL 

Kundens e-post

 

Bekräftelse mottagen retur/byte

ORDERID 

Ordernummer

NAME 

Kundens namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-post


 

Variabler för data i metataggar/sökmotor

Dessa variabler används i metataggar för produkter, kategorier eller de allmänna sökmotorinställningarna.
Mer information om sökmotorinställningarna hittar ni i guiden ’Sökmotorinställningar’.
 

Produkter

VENDOR 

Kopplad tillverkare

PRODUCT 

Produktens namn

PRICE 

Produktens pris

 

 

Kategorier

NAME 

Kategorins namn

 

Sidor

NAME 

Sidans namn

 

Tillverkare

NAME 

Tillverkarens namn

 

Blogg

NAME 

Bloggens namn

 

 

Variabler för administrativa utskick

Observera att dessa variabler endast är för administrativa utskick som inte går att hantera i admin, utan dessa hanteras direkt i era mallar.
 

Inleverans i lagret

POID 

Inköpsordernr

INLIST 

En HTML formaterad tabell med produkter som levererats in

REMAINLIST 

En HTML formaterad tabell med produkter som kvarstår att leverera in

 

Ny kund registrerad

NAME 

Kundens namn

USERID 

Kundnummer

 

Stängd inköpsorder

POID 

Inköpsorder nummer

 

Retur mottagen (Administrativt)

ORDERID 

Orderid

BANK 

Bank

ACCOUNTNO 

Bankkontonummer

CLEARINGNO 

Clearing nummer

RSUM 

Totalsumma

TLIST 

Lista över utbytta/returnerade artiklar

UNAME 

Kundens namn


Ny produkt

PRODUCTNAME 

Namnet på den nya produkten

PRODID 

Det nya artikelnumret

CREATOR 

Användarnamnet på den som skapade produkten

 

Slut i lagret / Låg nivå i lagret

PNAME 

Produktens namn

PPRODNO 

Artikelnummer

PINSTOCK 

Antal i lager

PRESERVED 

Antal reserveradeLadda ner denna guide i PDF-format: