Lista över variabler


E-post utskick

Alla e-post utskick har generellt följande variabler, speciella utskick kan ha ytterligare variabler och
beskrivs då under en egen rubrik. Samtliga variabler börjar och slutar med två stycken understreck,
dessa är borttagna i listorna nedan:

HTMLCONTENT 

Byts ut mot innehållet i admin som beskriver HTML för den aktuella typen. Notera
att denna variabel INTE är tillåten på annan plats än i mall filerna för e-post
utskick.

TEXTCONTENT 

Byts ut mot innehållet i admin som beskriver text för den aktuella typen. Notera
att denna variabel INTE är tillåten på annan plats än i mall filerna för e-post
utskick.

SNAME 

Butikens namn

SFQDN 

Webb adress till butikens osäkra sidor, i formatet http://www.minbutik.se,
innehåller alltid protokoll först

SFQDN2 

Samma som SFQDN men med protokollet borttaget, t.ex. www.minbutik.se

SFQDNS 

Webb adress till butikens säkra sidor, i formatet https://www.minbutik.se,
innehåller alltid protokoll först

STELEPHONE 

Butikens telefon

SADDRESS 

Butikens gatuadress

SZIPCODE 

Butikens postnr

SCITY 

Butikens postort

SEMAIL 

E-post till butikenAdministrativa utskick

Inleverans i lagret

POID 

Numret på inköpsordern

INLIST 

En HTML formaterad tabell med produkter som levererats in

REMAINLIST 

En HTML formaterad tabell med produkter som kvarstår att leverera inNy kund registrerad

NAME 

Kundens namn

USERID 

KundnrStängd inköpsorder

POID 

Inköpsorder nrRetur mottagen (admin delen)

ORDERID 

Orderid

BANK 

Bank

ACCOUNTNO 

Bank kontonr

CLEARINGNO 

Clearing Nr

RSUM 

Totalsumma

TLIST 

Lista över utbytta/returnerade artiklar

UNAME 

Kundens namn


Ny produkt

PRODUCTNAME 

Namnet på den nya produkten

PRODID 

Det nya artikelnumret

CREATOR 

Användarnamnet på den som skapade produktenSlut i lagret / Låg nivå i lagret

PNAME 

Produktens namn

PPRODNO 

Artikel nummer

PINSTOCK 

Antal i lager

PRESERVED 

Antal reserveradeUtskick mot kund

Magisk lösenordsmail

LINK 

Den magiska länken

NAME 

Kundens hela namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-postGenererat lösenordsmail

PASSWORD 

Det skapade lösenord

NAME 

Kundens hela namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-post

USERNAME 

Kundens anv. namnÖnskelista

FRNAME 

Kundens namn

FREMAIL 

Kundens e-post

FRSTREET 

Kundens gatuadress

FRZIP 

Kundens postnr

FRCITY 

Kundens postort

FRPHONE 

Kundens telefon

FRLINK 

Länk till önskelistan

FRCOMMENT 

Kundens kommentar i e-post meddelande

PRODUCTLIST 

HTML formaterad tabell över de produkter som önskasTipsa en kompis

RNAME 

Mottagande namn

REMAIL 

Mottagande e-post adress

FNAME 

Avsändarens namn

PRODNO 

Artikel Nr

VENDOR 

Tillverkare

PRODUCT 

Produktnamn

IMAGE 

Länk till produktbild

COMMENT 

Kommentar inkluderad i skickandet

LINK 

Länk till produkten

HTEXT 

Beskrivningen av produkten i HTML

TTEXT 

Beskrivningen av produkten i text formatOrderbekräftelse

RCOMPANY 

Kundens företagsnamn

RNAME 

Kundens namn

REMAIL 

Kundens e-post

RSTREET 

Kundens gatuadress

RZIP 

Kundens postnr

RCITY 

Kundens postort

RCOUNTRY 

Kundens land, i tvåställigt ISO format (t.ex. ”SE” för Sverige)

RPHONE 

Kundens telefon

RMOBILE 

Kundens mobiltelefon

OONO 

Ordernr

OCNO 

Kundnr

ODATE 

Beställ datum

OPAYMENT 

Valt betalsätt

OFREIGHT 

Valt fraktsätt

OCOMMENT 

Orderkommentar

OCURRENCY 

Valuta, i treställigt ISO format, t.ex. SEK

DCONTACT 

Leveranskontakt

DADDRESS1 

Leveransadress rad 1

DADDRESS2 

Leveransadress rad 2

DCITY 

Leverans postort

DZIP 

Leverans postnr

DCOUNTRY 

Leveransland, i tvåställigt ISO format

OCOUPON 

Rabattkupong som användes vid köpet, eller tom sträng om ej kupong

OITEMLISTTEXT 

Text formaterad tabell med beställda artiklar

OITEMLISTHTML 

HTML formaterad tabell med beställda artiklar

OTOTAL 

Totalsumma, exkl ev. valuta angivelser osv – t.ex. ”110”

OLOCALIZEDTOTAL 

Totalsumma, formaterad enligt landets/valutans format – t.ex. ”110 kr”Fraktspårning

RNAME 

Mottagande namn

RFNAME 

Mottagarens förnamn

RLNAME 

Mottagarens efternamn

REMAIL 

Mottagarens e-post

RSTREET 

Mottagarens gatuadress

RZIP 

Mottagarens postnr

RCITY 

Mottagarens postort

RPHONE 

Mottagarens telefon

OONO 

Ordernr

OCNO 

Kundnr

ODATE 

Orderdatum

OPAYMENT 

Valt betalsätt

OFREIGHT 

Valt fraktsätt

CCREF 

Transportörens referens (kolliid)

CCNAME 

Transportörens namn

CTRACK 

Spårningslänk (endast för mail med spårning)Åter i lager

PHNAME 

Produktens namn, HTML formaterad

PTNAME 

Produktens namn, text formaterad

PRICEProduktens pris
PLINKLänk till produkten
REMAILE-post adress till kunden

 

Välkommen till butiken

UUID 

Kundnr

UUSERNAME 

Kundens anv. namn

UPASSWORD 

Kundens lösenord

UNAME 

Kundens namn

UEMAIL 

Kundens e-postBekräftelse mottagen retur

ORDERID 

Ordernr

NAME 

Kundens namn

FNAME 

Kundens förnamn

LNAME 

Kundens efternamn

EMAIL 

Kundens e-post


Övergiven varukorg

ORECOVERYLINKÅterställningslänk för övergiven varukorg.

 


Variabler för data i meta taggar

Produkter

VENDOR 

Kopplad leverantör

PRODUCT 

Produktens namn

PRICE 

Produktens pris


Kategorier

NAME 

Kategorins namn


Sidor

NAME 

Sidans namn


Tillverkare

NAME 

Tillverkarens namn


Blog

NAME 

Bloggens namn