Inne i fliken ’Logistik’ så finns underflikarna ’Inventeringslista’ och ’Inventering’. Med hjälp av dessa kan ni enkelt sköta era inventeringar.

 

Inventeringslista

Inne i fliken väljer ni först i vilket format som ni vill skriva ut inventeringslistan i. 

 Ni väljer om ni vill att ha med alla produkter eller endast de som är aktiva genom att kryssa i/ur checkboxen ’Inkludera passiva produkter’ och om ni vill att leverantörernas artikelnummer skall finnas med genom att klicka i eller ur checkboxen ’Inkludera leverantörens art.nr’.

Välj sedan i droplisten om ni vill undanta produkter beroende på tidsintervall från förgående inventeringstillfälle, vid ’Undanta produkter. De val ni kan använda er utav här är inga undantag, undanta produkter som inventerats dom senaste 3, 6 eller 9 månaderna. 


 Sist väljer ni vilket format som ni vill skriva ut inventeringslistan i. HTML formatet visas direkt på skärmen i er webbläsare och fungerar bra om ni vill göra en snabb genomgång eller utskrift, men denna går inte att redigera. Om ni behöver föra över datat till, till exempel, Microsoft Excel eller OpenOffice så väljer ni då CSV formatet istället.

 

Tips! Om ni väljer att ta ut listan i CSV format så kan ni redigera den i ert kalkylprogram och sedan åter importera till exempel justerade lagersaldon via importfunktionen som ni hittar under fliken ’Verktyg'→’Import’. 

 

 

Inventering

I denna flik kan ni göra manuella justeringar av lagersaldo. Ändringarna som görs här kommer att stämplas med dagens datum som inventeringsdatum och signeras av den användare som gjort justeringen för att ni skall kunna hålla bättre koll. Detta kommer sedan att synas under fliken ’Historik’ inne på produkten.

 Vid manuella justeringar av lagersaldo direkt på produkterna så registreras inte ändringarna som har gjorts av lagersaldo, därför är det bättre att använda sig av denna funktion.Ladda ner denna guide i PDF-format: