I statistikmodulen (gamla admin) finns flera olika val av rapporter både kring försäljning, men även för att underlätta vissa delar av arbetet i admin eller ert företag. I nuläget finns det 14 olika rapporter du kan välja att använda dig utav och du kan styra hur dessa ska uträknas med flera detaljerade val för att få ut den data du önskar. 

 

 

Rapportyper

 • Abonnemang – Denna rapporttyp kan du använda för att se information kring de kundabonnemang som är knutna till ert företag. Denna rapport kan visa aktiva, uppsagda men inte avslutade, uppsagda och avslutade, och avslutade abonnemang med detaljerna abonnemang och kopplad produkt, vilken kund som det är kopplat till, nästkommande inbetalning, när abonnemanget sattes upp och vad det har för värde.
   
 • Antal orders – Med denna rapport kan du se statistik kring antal orders kopplat till en viss butik eller kanal. Du kan välja att sortera denna data efter multishop, säljkanal och tidsspann (t.ex. från dagens datum förra året tills nu) och om ni vill aggregera datan. Sedan sorteras detta beroende på om ni vill veta hur många orders ni fått in per år, månad, veckodag eller datum under detta tidsspann.
   
 • Besök och bandbredd – Här finner ni detaljerad information om besök och bandbredd kring er shop eller era shoppar. I denna rapport kan du t.ex. se vilka sökord om har använts för att hitta till er, vilka sökmotorer som använts, webbläsare, antal besökare och mycket mer.
   
 • Betalda frakter – Här hittar ni information kring era fraktintäkter. Denna rapport kan styras genom val av tidsspann och resultattyp beroende på om ni vill att resultatet skall visas per år, måndag, veckodag eller datum.
    
 • Betalmetod – I denna rapport kan du se vilka betalningsmetoder som har varit mest populära och antal ordrar med det betalningssättet under ett visst tidsspann.
   
 • Felsökning – Denna rapport kan användas för att göra felsökningar kring t.ex. vilka produkter som saknar bild, kategorifördelning m.m. Dessa rapporter går även att få ut i csv format.
   
 • Försäljningsvärde – Här kan du få ut rapporter kring försäljningsvärde beroende på butik, säljkanal, leverantör, tillverkare, betalningsmetod eller kategori. Dessa rapporter räknas efter utvalt tidsspann.
   
 • Inköpsordervärde – Här kan du hitta rapporter kring värdena av era inköpsorders. Dessa kan sorteras efter tillhörande lager, leverantör eller tillverkare och beräknas på ett visst tidsspann.
   
 • Kund som handlat för N:te gången – Det här är en rapport som kan användas för att hitta de kunder som handlat ett visst antal gånger (eller upp till och med, eller fler) än ett givet gränsvärde. En del av den information man får ut är kundens e-post adress vilket gör att resultatet kan användas för riktad marknadsföring via t.ex. e-post.
   
 • Lagervärde – Här kan ni se vad ni har för lagervärde beroende på leverantör. Denna lista kan sorteras efter ”antal produkter i topplista”, dvs. att du kan se vilka produkter från en viss leverantör som har högst och lägst lagervärde.
   
 • Produktstatistik – Här kan ni se produktstatistik beroende på butik, kanal, kategori, leverantör eller tillverkare. Listan kan sorteras efter täckningsbidrag, täckningsgrad, antal sålda och sålda beroende på lagersaldo. Denna rapport filtreras efter utvalt tidsspann.
   
 • Reklamationer & Returer – Den här rapporten ger dig information om din returandel, vilka orsaker som är vanligast samt en lista över de 10 produkter som returnerats eller reklamerats mest. Data beräknas över angiven tidsperiod och enligt ikryssade orsaker.
   
 • Snittordervärde – Den här rapporten används för att beräkna resultat av ert snittordervärde under ett visst tidsspann och kan sorteras efter år, månad, veckodag eller datum.
   
 • Återköpsfrekvens – Det här är en rapport som räknar ut hur stor del av dina kunder som handlar mer än en gång. Resultatet uttrycks i en procentsats relativt ditt totala orderantal.