Denna guide beskriver hur ni använder er av så kallade assoviationskedjor, ett sätt att koppla ihop besläktade (associerade) produkter för att visa till exempel de olika färgvalen eller storlekarna som finns.


Resultatet är normalt en lista inne på produkterna mot slutkund där man till exempel kan välja mellan de olika storlekar eller färgerna produkten finns i, istället för att alla storlekar/färger ligger som enskilda produkter i kategorivyn.


Man kan ha mellan en och tre olika sådana val på varje produkt, t.ex. storlek, färg och smak. Systemet är medvetet begränsat till maximalt tre kombinationer av val eftersom fler än så normalt tyder på att man tänkt fel och gör det svårt för kunden att välja. Behöver man filtrera på fler parametrar rekommenderas attribut och/eller en specialanpassad konfigurator istället.


Skapa associationstyper
För att kunna använda er av associationer så måste ni först skapa associationstyper. Detta gör ni i fliken ’Inställning’→’Gruppering’. Skriv i de olika egenskaperna som ni vill kunna gruppera associationerna efter i de tomma fälten här. Dessa kan då till exempel vara färg eller storlek. Avsluta genom att klicka på knappen ’Spara’. Systemet är från början förinställt med de vanligaste typerna på svenska och engelska.


Tips!
Om ni behöver fler grupper än de elva befintliga fälten så fyller ni de fält som finns och klickar på knappen ’Spara’ för att få fram ytterligare fem stycken tomma rader.

 

När ni har gjort detta så går ni till fliken ’Produkt’ och in på produkten ifråga som ni vill koppla till en viss association. I fältet ’Associationer’ inne på produktens grundinformation så kan ni nu välja bland de olika associationstyperna ni just skapat i droplistan för ’Associationstyp’. Sedan fyller ni i värdet för denna typ/grupp i fältet ’Associationsbeskrivning’. Till exempel för associationsgruppen/typen ’Färg’ skriver ni associationsbeskrivningen ’Blå’ om produkten är blå.
 

Skapa associationskedja
För att sedan lägga dessa i associationskedjor för att kunderna skall kunna välja värde för de olika associationsgrupperna i butikens produktvy, så går ni in i fliken ’Produkt’ och in på en av produkterna ni vill skall tillhöra denna associationskedja. I fältet ’Associationskedja” fyller ni i artikelnummer eller beställningsnummer på den produkten som skall vara moderprodukten (den som visas i kategorivy och först i produktvyn) för att skapa en kedja. Alla produkter som skall tillhöra denna kedja skall alla vara kopplade till moderprodukten, men moderprodukten skall inte ha något artikelnummer/beställningsnummer nämnt i detta fält då det är den som är utgångsprodukten. Avsluta genom att klicka på knappen ’Spara’.
 

Om produkten som är moderprodukt i denna kedja tar slut så kommer automatiskt nästa produkt i kedjan vara den som visas i kategorivyn (som moderprodukt) och moderprodukten kommer då visas med ’- Tillfälligt slut’ i associationslistan på produktvyn.


När ni har kopplat produkter till varandra via associationskedja så kommer dessa produkter att visas inne på produkternas grundinformation i fältet ’Ingår i associationskedja med dessa produkter’.
Produkternas associationsbeskrivning kommer synas i produktlänken inom en parentes.


Exempel: Produkten ’Matta’ som har associationstypen ’Storlek’ och associationsbeskrivningen ’Röd’ kommer då visas med namnet ’Matta (röd)’ uppe i produktlänken på produktinfon (namnet i blå text) och även ute i resultatlistan i produktfliken.
 

För att sortera hur associationsbeskrivningarna listas i produktvyn går ni till fältet ’Ingår i associationskedja med dessa produkter’ inne på en av produkterna, klickar och håller in muspekaren på produkten du vill flytta upp eller ner i listan och släpper sedan när den har den önskade placeringen.
Avsluta genom att klicka på knappen ’Spara’.
 

Tips!

Vill ni att kunderna skall kunna sortera produkterna efter associationsgrupp eller associationsbeskrivning så skapar ni attribut med samma gruppnamn och värden som associationerna. Mer om hur ni skapar attribut kan ni läsa om i guiden ’Attribut’.