Denna guide beskriver hur ni ställer in och aktiverar för olika länder, språk och geozoner.Land

Inne i fliken ’Inställning’→’Land’ så ställer ni in vilka länder ni vill vända er försäljning. Välj ’Std’ (standard) för det landet som är butikens standard och ’Aktiv’ för de resterande länderna, avsluta med att klicka på knappen ’Spara’ för att aktivera ändringarna.
Om ni dubbelklickar på landets namn så får ni upp landets information, som till exempel extern referens (denna kan ni fylla i själva vid koppling mot externt affärssystem), landets ISO och vilken momsklass som skall användas. För att ställa in olika momsgrupper som ni kan använda er utav, så kontaktar ni supporten för hjälp med att lägga upp dessa.
Under fliken ’Inställning’→’Moms’ så väljer ni även vilka läger som skall vara momsbefriade.

För mer information om hur ni hanterar moms, se guiden 'Moms'. 

 


Språk

Inne i fliken ’Inställning’→’Språk’ hanterar ni inställningarna kring de olika språk ni vill använda er utav i butiken, beroende på vilka länder ni vill kunna sälja till. Genom att klicka på knappen ’Nytt språk’ lägger ni till nya språk som inte finns tillgängliga i den befintliga listan. I steg två fyller ni i språkets uppgifter och sparar sedan genom att klicka på knappen ’Skapa’. Klicka i checkrutan ’Std’ för att välja vilket språk som skall vara standard i er butik och välj sedan hur språket/språken skall användas och syns i droplisten som ni hittar under ’Aktiv’ kolumnen. Ni kan välja att ha ett språk inaktivt, aktivt i endast admin eller aktivt i både admin och butik.
 

För att hantera översättningar för butiksgränssnittet, se guiden ’Översättning av mallar’.

 


Geozon

Ordet geozon är en förkortning för geografisk zon och kan bestå av en eller flera läder.
 Inne i fliken ’Inställning’→’Geozon’ hanterar du och bygger upp geozoner som du sedan kan koppla till ett fraktalternativ eller ett betalningsalternativ för att styra vilka länder som skall kunna använda sig utav just detta alternativ.

 

För att skapa en nya geozon så klickar ni på knappen ’Skapa ny’ och väljer sedan geozonens namn i nästa steg, till exempel ”Norden” och klickar sedan på knappen ’Spara’. För att sedan välja vilka länder som skall ingå i denna geozon så klickar ni på zonens namn och klickar i nästa läge i vilka länder ni vill ha med. Avsluta med knappen ’Spara’. Denna geozon kommer nu hittas i droplisten för geozoner på till exempel en betalningsmodul. Ladda ner denna guide i PDF-format: