Denna guide beskriver hur ni ställer in inställningarna för momsen i er butik i Kodmyran Commerce administrationsgränssnitt.

Inställning av moms kan vara en komplex fråga, särskilt när man börjar blanda in utlandshandel och rapporteringskrav.Kodmyran Commerce kan hantera de flesta situationer med avancerad moms hantering och grundinställningen är enligt denna lista (i prioritetsordning):

  • Produktens momsgrupp och den beräknade kund momsgruppen (destinations land) används som X och Y koordinater in i en moms matris som där pekar ut ett visst momsklass objekt som anger vilken sats som skall gälla. Normalt finns inga sådana moms grupper vilket gör att Kodmyran Commerce använder nästa steg, moms matriser används normalt vid behov av mycket detaljerad momshantering och hårda rapportkrav.

  • Om kunden har valt leverans till ett land som definierats i administrationen som undantaget för moms så lyfts momsen helt. I normalinställningen är det enbart Norge som är förvalt på det viset, men om du säljer till andra länder utanför EU så kan du välja att undanta dem på samma sätt. Denna regel omfattar både privatpersoner och företag.

  • Om kunden har registrerat ett giltigt EU moms nummer (enligt EU tjänsten VIES) så kommer kunden att befrias ifrån moms i säljarens land (Sverige) och skall istället rapportera fiktiv moms i sitt hemland. För att det skall kunna ske så måste säljarens och mottagarens moms nummer ha olika utfärdare (medlemsstater). Kundens moms nummer kan uppges i kassan, på registeringsformuläret i butiken eller direkt på kundkortet av en administratör. När kunden anger värdet kommer det att ske en kontroll mot VIES databasen som kontrollerar mot den skattemyndighet som hanterar den medlemsstaten. Moms nummer finns enbart för företag och kan alltså enbart användas för handel mellan företag och enbart inom EU.

  • Momssatsen som står på prisraden gäller i sista hand. För att få moms-hantering inom EU (Intrastat) att fungera så krävs:

  1. Att ni angett ert eget moms nummer i inställningarna i butiken. Detta gör ni under fliken Inställning→Allmänt→Sajt och fältet ’moms registreringsnummer’. 

  2. Att ni försett den grafiska mallen med en möjlighet att ange ert moms nummer, alternativt att ni som administratör lagt in kundens moms nummer direkt på kundkortet. I det senare fallet krävs att kunden loggar in för att kunna handla momsfritt, annars får de standard moms.

  3. Att ni slagit igång de länder dit ni avser att sälja.
    Butiken har egen kontroll av vilka länder som tillhör EU så det behöver ni inte ange.