Inställning av moms kan vara en komplex fråga, särskilt när man börjar blanda in utlandshandel och rapporteringskrav.

 

Kodmyran Commerce kan hantera de flesta situationer med avancerad momshantering och grundinställningen är enligt denna lista (i prioritetsordning):

 • Produktens momsgrupp och den beräknade kund momsgruppen (destinationsland) används som X och Y koordinater in i en momsmatris som där pekar ut ett visst momsklassobjekt som anger vilken sats som skall gälla. Normalt finns inga sådana momsgrupper vilket gör att Kodmyran Commerce använder nästa steg, momsmatriser används normalt vid behov av mycket detaljerad momshantering och hårda rapportkrav.

 • Om kunden har valt leverans till ett land som definierats i administrationen som undantaget för moms så lyfts momsen helt. I normalinställningen är det enbart Norge som är förvalt på det viset, men om du säljer till andra länder utanför EU så kan du välja att undanta dem på samma sätt. Denna regel omfattar både privatpersoner och företag.

 • Om kunden har registrerat ett giltigt EU moms nummer (enligt EU tjänsten VIES) så kommer kunden att befrias ifrån moms i säljarens land (Sverige) och skall istället rapportera fiktiv moms i sitt hemland. För att det skall kunna ske så måste säljarens och mottagarens momsnummer ha olika utfärdare (medlemsstater). Kundens momsnummer kan uppges i kassan, på registreringsformuläret i butiken eller direkt på kundkortet av en administratör. När kunden anger värdet kommer det att ske en kontroll mot VIES databasen som kontrollerar mot den skattemyndighet som hanterar den medlemsstaten. Momsnummer finns enbart för företag och kan alltså enbart användas för handel mellan företag och enbart inom EU.

 • Momssatsen som står på prisraden gäller i sista hand.

   

För att få momshantering inom EU (Intrastat) att fungera så krävs:

 1. Att ni angett ert eget momsnummer i inställningarna i butiken. Detta gör ni under fliken ’Inställning → Allmänt→ Sajt’ och fältet ’momsregistreringsnummer’.

   
 2.  Att ni försett den grafiska mallen med en möjlighet att ange ert momsnummer, alternativt att ni som administratör lagt in kundens momsnummer direkt på kundkortet. I det senare fallet krävs att kunden loggar in för att kunna handla momsfritt, annars får de standardmoms.

   
 3.  Att ni slagit igång de länder dit ni avser att sälja.
   Butiken har egen kontroll av vilka länder som tillhör EU så det behöver ni inte ange.Ladda ner denna guide i PDF-format: