E-post utskick

Variabler i e-post utskick
Lista över variabler Här finns en lista över variabler/namn som ni kan använda i olika fält inne i Kodmyran Commerce, som till exempel e-postmeddelanden el...
Mån, 11 Maj, 2020 at 9:12 AM
Variabler i e-post utskick
Lista över variabler E-post utskick Alla e-post utskick har generellt följande variabler, speciella utskick kan ha ytterligare variabler och beskrivs då ...
Mån, 11 Maj, 2020 at 9:22 AM