Google Analytics 4 (GA4) är Googles nya version av användar spårning som ersätter flera av deras äldre motsvarande funktioner från och med 2023-06-30 (modulen kan användas innan dess).


Kodmyran Commerce har en GA4 modul inkluderad som du kan använda för att spåra dina kunders beteende, köpmönster mm.


I nya admin kan du gå till säljverktyg/start och därefter klicka på fliken externa tjänster. Här kan du söka eller bläddra fram Google Analytics 4 modulen och välja att skapa en ny instans.


Från och med version 6.6.0 och nyare så kan du inte längre administrera dessa moduler från gamla admin.


Teknisk information


Vår GA4 modul har idag stöd för följande händelser:

 • view_item
 • view_item_list
 • search
 • add_to_wishlist
 • begin_checkout
 • add_payment_info
 • add_shipping_info
 • purchase

Notera att det kan krävas justeringar i din grafiska mall för att vissa funktioner skall fungera fullt ut, här är några vanliga problem och hur de kan avhjälpas:


1. Sök eventet registreras inte

För att sök händelsen skall fungera så måste den grafiska mallen skicka en "s4s_search" händelse i samband med att AJAX förfrågan skickas:

document.dispatchEvent(new CustomEvent('s4s_search', {detail: {
  'search_term': searchText
}}))

2. Lägg i önskelista registeras inte

För att händelsen "add_to_wishlist" skall fungera så måste butikens mall själv skicka en "s4s_addwishlist" händelse. Du måste även inkludera produktdata i din händelse.

const dataEl = currBtn.closest('article').find('.product-data')
if (!dataEl) return
document.dispatchEvent(new CustomEvent('s4s_addwishlist', {detail: {
  'currency': dataEl.data('currency'),
  'value': dataEl.data('price'),
  'items': [
    {
      'item_id': prodno,
      'item_name': dataEl.data('name'),
    }
  ]
}}))


3. Händelsen se sök resultat registeras inte

Om händelsen "view_search_results" inte registreras i Google Analytics, även efter att ha aktiverat utökad händelsespårning i GA, så kan ett vanligt problem vara att din URL råkar innehålla en extra tom parameter. Om din URL liknar nedanstående exempel på resultsidan så behövs justering.

?keyword=t-shirt&search=

Problemet är den tomma "search" parametern. En vanlig orsak till denna är en "submit" knapp med ett attribut name="search". Radera name attributet så registeras korrekt information.