Lagerstationen är en licensprodukt och finns alltså inte tillgänglig om man inte köpt licens för detta. Man kan endast vara en person inloggad i lagerstationen per licens. Kontakta vår support för mer information eller för att beställa licenser till detta.

I lagerstationen är tanken att ni på ett enkelt sätt skall kunna sköta hanteringen av pack och plock för ordrar, inleveranser samt inventeringar.

 Plocka 

Efter att ni skrivit ut de plocksedlar som skall hanteras registrerar ni här vem som hanterar dem.
Detta för att registrera antalet plockade ordrar samt plocktid för en användare.

För att påbörja er plocktid så fyller ni i det första steget i orderns batchnr. genom att scanna orderns streckkod eller fylla i dess ordernummer och klicka på knappen ’Kör!’ och i nästa steg så klickar ni på knappen längst ner till vänster, ’Starta batch’.
Plocktiden kommer då startas.

För att sedan avsluta plocktiden så scannar ni plocklistans streckkod igen och fyller därefter i ert badgenr. I fältet längst ner till vänster och avslutar genom att klicka på knappen ’Registrera batch’.

Alla registrerade batcher registreras under fliken ’Lager’ → ’Batchplock’ samt i statistikrapporterna ’Plockare’ och ’Plocktid’.

 Packa

Ordrarna har plockats och skall packas/levereras ut så gör ni detta här.

Börja med att antigen scanna plocklistan eller fylla i dess ordernummer i fältet och klicka på knappen ’Kör!’.


Observera att det inte går att scanna en sammanslagen plocksedel och hantera utleverans för flera ordrar samtidigt utan detta är för hantering av enskilda ordrar. 


I nästa steg så fyller ni i antalet som plockats på varje orderrad och väljer vilken förmedlare som skall användas och klickar därefter på knappen ’Skriv fraktsedel’.

För att avsluta packningen så klickar ni därefter på knappen ’Leverera & aktivera’ för att leverera ut ordern samt aktivera betalningen.


Observera att ni kan ställa in ’Sannolikhet för kontroll’ inne på en användare som styr om ’Antal plockat’ på orderraderna skall vara förifyllt eller inte samt om slumpmässiga kontroller (det vill säga att det är förifyllt ibland men måste fyllas i manuellt vid vissa tillfällen) skall göras.
Läs mer om detta i guiden ”Inställningar”.


När utleveranser av ordrar sker genom packstationen så kan ni se statistik för detta i statistikrapporten ’Packare’.Inventering 

Tyvärr är denna funktion inte tillgänglig för tillfället men kommer släppas inom kort.. 

 
Ta emot

Tyvärr är denna funktion inte tillgänglig för tillfället men kommer släppas inom kort.. 
Ladda ner denna guide i PDF-format: