I nya admin går det numer att importera orderrader på order, offert och inköpsorder.
 Detta gör ni genom att klicka på valet ’Rader från CSV’ under rubriken ’Orderinnehåll’ inne på en order/offert och fylla i uppgifterna i dessa tre steg: 

  1. I det första steget så väljer ni vilka fält- och textavgränsare som används i csv-filen samt den csv-fil som ni vill använda.

    Observera att checkboxen ’Första raden är rubrikrad’ är för ikryssad och om filen inte innehåller rubrikrader så måste denna klickas ur, annars kommer systemet hoppa över första raden vid inläsningen.

     
  2. I det andra steget så väljer ni först om ni använt systemets artikelnummer (prodno) eller ert eget beställningsnummer (orderno) i filen (beroende på vilken av dessa ni valt att arbeta med/visa i admin i inställningarna under ’Inställning -> ’Allmänt’ så kommer det vara förvalt i importverktyget) och därefter matchar ni fälten i filen med fälten för produktraderna.

     
  3. När ni fyllt i detta så klickar ni på ’Importera’ och ni meddelas därefter med hur många rader som lästs in. Klicka därefter på ’OK’ i meddelanderutan och granska därefter de importerade orderraderna så att allt stämmer innan ni klickar på ’Spara ändringar’. Skulle någon uppgift på orderraderna vara felaktig så korrigerar ni detta på ordern/offerten innan ni sparar ändringarna. 

 

Observera att det inte finns stöd för att automatiskt hämta inköpspriser för produkterna från systemet i och med att ni importerar orderraderna utan detta måste anges i filen. 

Det går inte att skapa en ny order/offert genom importverktyget utan det går endast att lägga till orderrader på en redan befintlig.
Ladda ner denna guide i PDF-format: