I fliken ’Design’ → ’Utskrifter’ kan ni ändra och designa visst innehåll på era utskrifter som till exempel plocklistan, kvitto, med mera. 

De utskrifter som ni kan korrigera innehåll för här är: 

 • Plocksedel (HTML)
 • Plocksedel fotnot (HTML)
 • Plocksedel (PDF)
 • Faktura (PDF)
 • Kvitto (PDF)
 • Inköpsorder (PDF)
 • Samlad tullfaktura (PDF)
 • Följesedel (PDF)
 • Offert (PDF)
 • Inleveranslista (PDF)

På i princip alla utskrifter kan ni välja att lägga till en text/kommentar eller logga eller välja om viss information skall finnas med eller inte. Men för utskriften ’Plocksedel (PDF)’ så har ni även lite fler val för att till exempel själva styra positionen på vart viss information skall placeras eller vilken mall ni vill utgå ifrån.

Observera att loggan alltid läggs högst upp till vänster i orderhuvudet och att storleken inte automatiskt anpassas. Vi rekommenderar att man använder sig utan bilder som är högst 300x250 för bästa anpassning. 

 


Plocksedel (PDF)

I droplisten under rubriken ’Grundutseende’ kan ni välja vilken utseendemall ni vill utgå ifrån.
 De mallar som finns att välja mellan är: 

 • Standard – Denna mall visar artikelnummer, produktnamn, antal beställda per orderrad, lagerplats, produkternas EAN/Streckkod samt det totala antalet artiklar som skall plockas. 
 • Hög kontrast – Denna mall visar artikelnamn, produktnamn, antal beställda per orderrad, lagerplats samt det totala antalet produkter som skall plockas. 
 • Utan streckkod – Denna mall har samma utseende/upplägg som ’Standard’ förutom att produkternas EAN/streckkod inte finns med. 
 • Med bild -  Denna mall visar produktbild, artikelnummer, produktnamn, antal beställda per orderrad, lagerplats samt det totala antalet produkter som skall plockas.
 • Med delleverans/rest – Denna mall visar produktbild, artikelnummer, produktnamn, antal beställda per orderrad, antalet restade produkter per orderrad, lagerplats samt det totala antalet produkter som kan plockas.
 • Dold orderinfo – Denna mall används i samband med försäljningskanaler som till exempel Fyndiq för att dölja butiksrelaterad information som inte berör ordern (till exempel butikslogga)



Övriga inställningar för Plocksedel (PDF)

 • Rader – Dessa val berör orderraderna.
  • Normalisera namn – Översätter produktnamn till det språk som är inställt som standard för shoppen man står i när utskrift sker. 
  • Märk rader med flera varor – Röd markerar antalet på de orderrader där antalet är högre än 1. 
 • Beställare – Val för att ändra placeringen av beställarens uppgifter på utskriften*
 • Leverans – Val för att ändra placeringen av leveransadressen på utskriften*
  • Göm rubriken ”Leveransadress” – Ingen rubrik ovanför dessa uppgifter. 
 • Orderhuvud - Val för att ändra placeringen av kund-/orderuppgifterna i orderhuvudet på utskriften*
  • Två kolumner – Delar upp uppgifterna för ’Beställare’ och ’Leverans’ i två kolumner (höger/vänsterställt) i orderhuvudet. 
 • Litet orderid/yttre streckkod – Lägger till ordernummer samt orderns streckkod i orderhuvudet för att till exempel synas bättre i kuvertfönster. 
  • Inkl. litet orderid+streckkod – Lägger till ordernummer samt orderns streckkod i orderhuvudet. 
  • Finjustering position litet orderid – Val för att ändra placeringen av ordernummer samt orderns streckkod* 
  • Inkludera ”Order” i streckkod – Lägger till ’Order’ i både den lilla streckkoden och den stora (längst ner till höger)
 • Extra bild – Används för att lägga till en bild för till exempel ’Porto betalt’ med mera på plockselden. 
 • Finjustering position extrabild - Val för att ändra placeringen av bilden*
  Observera att om ni vill att bilden skall visas i orderhuvudet så måste Y-positionen vara minst (+)600-700 och X-positionen (+)500 eller 0. 
 • Samlad plocklista – Val för att byta utseendemall för den samlade plocklistan. Här kan ni välja mellan ’Klassisk’ eller ’Högkontrast, stil 2’ (samma utseende som motsvarande mall för enskild utskrift)
 • Övrigt – Val för specialanpassning av innehåll. 
  • Strukturartiklar – Val för att inkludera/exkludera underliggande delar av en strukturartikel på plocklistan eller om de endast skall synas på ordern. 
  • Inkl. tillverkn. Spec/tillval – Val för att inkludera Mspec. Specialare på plocksedeln som till exempel radkommentar.
   Observera att detta även måste korrigeras från vår sida för att inställningen skall fungera. Kontakta supporten för hjälp med detta. 
  • Radbryt långa produktnamn – Delar upp långa produktnamn på två rader istället för att korta ner det. 
  • Aktivera plockinstruktion – Plockar med texten som skrivs in i fliken ’Notis’ inne på ordern. 

 

*Finjusteringarna styrs av X och Y positioner där X styr fälten åt höger eller vänster och Y styr fälten uppåt eller neråt.
För X positionerna är låga tal åt vänster och höga tal åt höger.
 För Y positionerna är låga tal neråt och höga tal uppåt. 




Ladda ner denna guide i PDF-format: