När en ny multishop sätts upp så kan man välja att sätta upp en helt ”ren” shop, kopiera set ifrån en tidigare multishop eller använda samma set som en tidigare multishop. Ett set innehåller en viss data som till exempel prislistan eller informationssidorna från en shop och ger er alltså möjligheten att använda er utav dessa i er nya shop om så behagas. 

 

De set som man vid uppsättningen av en ny multishop kan välja att styra är dessa:

  • Titelset – Produktnamn 
  • Beskrivningsset – Produktbeskrivningar (kort och lång beskrivning) samt kategoribeskrivning
  • Mediaset – Bilder, videos, PDF:er, med mera. 
  • Attributset – Produktattribut
  • Lager (visning) – Vilket lager som lagersaldot som visas i butiken skall hämtas ifrån. 
  • Lager (order) – Vilket lager som beställningarna skall läggas emot. 
  • Prislista – Priser och valutor på artiklarna 
  • Paneler – Från första sidan (USP:ar, sidfot, med mera)  

 

Vid kopiering så gör man alltså en kopia av hur dessa set ser ut just nu, men efter detta så hanteras allt per multishop. Observera att detta endast berör det som ingår i ovanstående set och alltså inte till exempel orderflödet.  

Vid synkning innebär det att seten i fråga är synkade till varandra, multishopparna emellan, och om man då till exempel har valt att synka beskrivningsseten så kommer då beskrivningen att ändras i båda multishopparna när beskrivningen ändras på produkten vare sig i vilken shop man än står i när ändringen görs. 

Alla seten går inte att kopiera eller synka utan endast vissa. De set som går att kopiera eller synka är titelsetet, beskrivningsetet, mediasetet och prislistan. Atributsetet går att kopiera från vald multishop eller skapa nytt, lager (visning och order) går endast att välja från de lager man har redan har uppsatta och paneler går att kopiera från vald multishop, skapa från normalinställningar (default upplagor) eller att inte skapa några alls. 

 


Observera

Det är väldigt viktigt att vi får in så detaljerad information som möjligt kring er nya shop och hur ni tänkt arbeta innan vi sätter upp denna för att detta skall bli korrekt uppsatt. Det är viktigt att ni förstår innebörden av ovanstående information och de frågor vi bifogat i detta dokument innan ni skickar in era svar och er beställning. Är det någonting ni känner er osäkra över eller har frågor över så kontakta vår support så hjälper dem er att förklara ytterligare om någonting är otydligt. 
Ladda ner denna guide i PDF-format: