Med hjälp av en eller flera media-matchningsregler så kan man få plattformen att själv hitta rätt bilder när man skapar nya produkter. För att göra det skriver man regler som beskriver hur systemet skall leta.

 

Systemet kommer att gå igenom samtliga regler, och leta i ordning efter den vikt som ställts in på varje regel. Sökningen avbryts när alla regler prövats, eller systemet hittat 25 matchande bilder.

 

Att tänka på:

 

  • Detta sker enbart när en produkt skapas, aldrig när den uppdateras
  • Alla regler är känsliga för stora och små bokstäver
  • Alla mellanslag i filnamn och kataloger kommer att ersättas med understreck
  • Systemet kräver att man angett minst två variabler i varje regel, detta för att minska risken att det potentiellt hamnar tiotusentals bilder i samma katalog.
  • Det fungerar likadant oavsett om produkten skapas i nya admin, i gamla admin, via import eller direkt via API
  • I dagsläget fungerar det enbart med bilder och inte video eller dokument

 

Matchningsregler kan läggas till i nya admin under 'Inställning > Mallar > Media matchregler'.

 

När du skapar en matchningsregel behöver du ange ett namn, en vikt samt regeldefinitionen i fältet 'Glob-regel'. Namnet är helt upp till dig, vikten använder man för att styra i vilken ordning de olika reglerna körs. Högst vikt prioriteras först och den anges som ett heltal, 0 till 65535.
Glob-regeln kan vara uppbyggd av olika teckenkombinationer och variabler.

 

En variabel omsluts av procenttecken före och efter och byts under sökningen ut till motsvarande värde för den aktuella produkten enligt tabellen.


VariabelErsätts med

%SUPPLIERID%

Leverantörens id

%SUPPLIER%

Leverantörens namn

%SUPPLIERPARTNUMBER%

Leverantörens artikelnummer för den aktuella produkten

%MANUFACTURERID%

Tillverkarens id

%MANUFACTURER%

Tillverkarens namn

%MANUFACTURERPARTNUMBER%

Tillverkarens artikelnummer för den aktuella produkten

%ORDERPN%

Produktens beställningsnummer (Best.nr.)

%PRODNO%

Produktens id (Systemets artikelnummer, Art.nr.)

%UPCEAN%

Produktens EAN-kod

 
Utöver dessa variabler så kan man även använda '*' (stjärna) eller '?' (frågetecken) som jokertecken. Vidare förklaringar finns i exemplen nedan.


Exempel på glob-regler

Antag att en viss produkt är kopplad till tillverkare med namn 'Testtillverkaren' och har tillverkares artikelnummer satt till 'ABC-123'.

Exempel 1:
%MANUFACTURER%/%MANUFACTURERPARTNUMBER%.jpg


Ovanstående glob-regel innebär att systemet för den aktuella produkten kommer att leta efter bilder med sökvägen 'Testtillverkaren/ABC-123.jpg'.
Notera snedstrecket som gör att tillverkarnamnet tolkas som en katalog.


Exempel 2:

%MANUFACTURER%/%MANUFACTURERPARTNUMBER%.{jpg,jpeg,JPG,JPEG,gif,GIF,png,PNG}

Genom att ange en kommaseparerad lista inom klammerparenteser "{ }" så kan man säga åt systemet att matcha mot något av de kommaseparerade värdena.
Här letas då efter bilder i samma sökväg som i förra exemplet, men bilden/bilderna kan ha olika filändelser, bl.a:


Testtillverkaren/ABC-123.jpg

Testtillverkaren/ABC-123.gif

Testtillverkaren/ABC-123.PNG

Kom ihåg att stora och små tecken inte tolkas som samma.
Om en regel bara specificerar filändelsen '.jpg' så hittas inte bilder som slutar med '.JPG'. Eventuell bild i katalogen som heter 'abc-123.jpg' kommer inte heller att hittas.


Exempel 3:

%MANUFACTURER%/%MANUFACTURERPARTNUMBER%-*.jpg


Symbolen '*' (stjärna) är ett jokertecken som kan motsvara inget eller ett flertal ospecificerade andra tecken (förutom katalogsepareringstecknet '/', snedstreck ).

Notera i det här fallet även bindestrecket som lagts till före stjärnan.

Sökvägen börjar som i tidigare fall med katalogen 'Testtillverkaren'. Ifall den katalogen sedan innehåller flera jpg-bilder vars namn börjar med 'ABC-123-' så kommer regeln att matcha alla de bilderna, exempelvis:

Testtillverkaren/ABC-123-1.jpg

Testtillverkaren/ABC-123-43.jpg 
Testtillverkaren/ABC-123-bild-2.jpg


Exempel 4:
%MANUFACTURER%/%MANUFACTURERPARTNUMBER%-?.jpg

Ett frågetecken '?' är också ett jokertecken, fast det motsvarar alltid endast ett tecken (men ej katalogsepareringstecknet '/', snedstreck  ).
Denna regel kommer alltså att matcha t.ex:

Testtillverkaren/ABC-123-1.jpg
Testtillverkaren/ABC-123-2.jpg
Testtillverkaren/ABC-123-3.jpg

Testtillverkaren/ABC-123-A.jpg

Men däremot inte:
Testtillverkaren/ABC-123-10.jpg


Exempel 5:
Här är slutligen ett lite mer avancerat exempel. Antag att aktuell produkt är kopplad till leverantör 'Acme AB' med leverantörs artikelnummer satt till 'AC543-9876' och beställningsnummer satt till 'PROD-00001'.

%SUPPLIER%/div*/{%SUPPLIERPARTNUMBER%,%ORDERPN%}-?.{jpg,jpeg,JPG,JPEG,gif,GIF,png,PNG} 

 

Ovanstående regel kommer först att matcha katalogen 'Acme_AB'. (Kom ihåg att mellanslag ersätts med understreck.)
Därefter matchas underkataloger som börjar med 'div', t.ex. 'div', 'diverse' eller 'diverse-bilder'.
I de matchade underkatalogerna letar systemet sedan efter bildnamn som börjar med antingen 'AC543-9876' eller 'PROD-00001', sedan ett bindestreck, ett ospecificerat tecken, en punkt och slutligen någon av de olika filändelserna.

Hypotetiska matchningar:
Acme_AB/div/AC543-9876-1.gif
Acme_AB/diverse-bilder/PROD-00001-X.png

Ofta kan det dock vara enklare att skapa flera separata regler istället för att försöka få en regel att göra allt.