Med hjälp av en eller flera media matchningsregler så kan man få plattformen att själv hitta rätt bilder när man skapar nya produkter. För att göra det skriver man regler som beskriver hur systemet skall leta.

 

Systemet kommer att gå igenom samtliga regler, och leta i ordning efter den vikt som ställts in på varje regel. Sökningen avbryts när alla regler prövats, eller systemet hittat 25 matchande bilder.

 

Att tänka på:

 

  • Detta sker enbart när en produkt skapas, aldrig när den uppdateras
  • Det fungerar likadant oavsett om produkten skapas i nya admin, i gamla admin, via import eller direkt via API
  • Alla mellanslag i filnamn och kataloger kommer att ersättas med understreck
  • I dagsläget fungerar det enbart med bilder och inte video eller dokument
  • Alla regler är känsliga för stora och små bokstäver
  • Systemet kräver att man angett minst två variabler i varje regel, detta för att förhindra att det hamnar tio-tusentals bilder i samma katalog.

 

Arbetsgång

 

Först skapar man sina regler, det gör man i nya admin under Inställning > Mallar -> Media matchningsregler

 

När du skapar din mall behöver du ange ett namn, en vikt och en glob-regel. Namnet är helt upp till dig, vikten använder man för att styra i vilken ordning de olika reglerna körs.

 

I en glob regel så inkluderar man en sökväg i form av ’*’ och ’?’ på samma sätt som vid en vanlig sökning på sin Mac eller PC. Man kan också använda sig av måsvingar för att ange flera möjliga alternativ.

 

De variabler man kan använda återfinns i listan nedan, varje variabel omsluts av procenttecken före och efter.

 

%SUPPLIERID%

%SUPPLIER%

%SUPPLIERPARTNUMBER%

%MANUFACTURERID%

%MANUFACTURER%

%MANUFACTURERPARTNUMBER%

%ORDERPN%

%PRODNO%

%UPCEAN%

 

Exempel

 

Man vill använda sig av sin leverantörs namn, och leverantörens artikelnr som en nyckel. Alla bilder är i någon av formaten gif, jpg, jpeg, eller png

 

%SUPPLIER%/%SUPPLIERPARTNUMBER%*.{gif,jpg,jpeg,png}

 

Man vill använda sitt eget beställningsnr, samt tillverkarens art. nr. som nyckel.

 

%MANUFACTURER%/%ORDERPN%*.{gif,jpg,jpeg,png}