Första gången man sätter upp en koppling mellan Kodmyran Commerce och ett externt system med hjälp av Integrations API:t så består det normalt av två steg.

 

Steg 1: Att skapa själva kopplingen och binda ihop systemen med en synkroniseringsvy

 

Det här steget gör man helt ifrån det externa systemet, man anger där typiskt en API nyckel som man skapat själv tidigare, eller fått ifrån Kodmyrans kundtjänst, samt en adress till Kodmyrans server (eller kontonamn). Man bör undvika att använda en vanlig användare, utan det bör vara en användare skapad unikt för denna integration. Flera synkroniseringsvyer kan inte dela på samma användare, utan varje vy måste ha en egen unik användare.

 

Steg 2: Att koppla alla eller utvalda produkter från Kodmyran Commerce till synkroniseringsvyn

 

När du utfört steg 1 så har systemen vetskap om varandra men Kodmyran Commerce vet inte om vilka artiklar mm som det andra systemet är intresserad av. Alla orders och kunder som skickas in ifrån det externa systemet markeras automatiskt så att den informationen flyter åt båda håll, men produktinformationen finns typiskt bara i Kodmyran Commerce när man startar.

 

Därför måste man normalt koppla ihop produkterna med den nya synkroniseringsvyn så att de skickas över till det externa systemet, samt att alla framtida ändringar som t.ex. nya lagersaldon också skickas över.

 

Man gör det genom att logga in i nya admin, sedan gå till Inställning / API / Synkvy. Klicka dig in på den vy som skapats i steg 1.

 

I menyn under rubriken (”Hantera”) kan du nu välja ”Skicka om alla produkter…” vilket kommer att skapa de länkar som behövs samt föra över dem i en kö till det externa systemet.

 

Hur lång tid det sedan tar innan systemen är i kapp med varandra beror på antalet produkter, hur ofta det externa systemet frågar efter mer data mm och kan ta många timmar om det finns mycket att göra.

 

Du kommer att få en varning om att synkronisering inte bör göras utan att ha tänkt igenom det noga, men första gången krävs det så du blir tvungen att gå vidare. Om du gör det flera gånger kommer synken att starta om varje gång vilket bara gör det ännu långsammare, så gör det exakt en gång och vänta sedan tills det gått klart.