I fliken ’Verktyg’ hittar ni de verktyg och kommandon ni kan använda er utav. Fliken består av tio underflikar:

 

 • Import
  Här kan ni göra importer för flera olika områden, så som till exempel produktregister eller kunddata, in i butiken. Denna fil skall vara i CSV format, med semikolon som fältavgränsare.
  Mer information kring importer och hur ni skall göra dessa hittar ni i guiden ’Import / Export’.

 • Export
  Här kan ni göra olika typer av exporter från butiken. Ni kan till exempel göra exporter av användare, kunder kopplade till nyhetsbrev, med mera. Välj exporten ni vill göra i droplisten och i nästa steg väljer ni i vilket format ni vill få ut exporten i.
  Mer information kring exporter och hur ni skall göra dessa hittar ni i guiden ’Import / Export’.

 • Kommando
  Här hittar ni de olika kommandona som ni kan köra. Det finns tre olika:
  •     Skicka ordrar till packning – Här kan ni kontrollera alla ordrar som befinner sig i status ’Order’.
        Förutsatt att ordern är betald och alla ingående delar finns i lager så sätter det här kommandot
        om statusen till ’packning’ och skickar därefter den vidare för expediering och paketering.
        Normalt körs detta kommando utanför administrationsgränssnittet automatiskt ungefär var tionde
        minut, men det kan vara användbart att köra detta för att till exempel undersöka varför en
        specifik order inte går över till packning. Ni kan då se (per order) att till exempel en viss vara är
        slut eller att det kanske blivit något fel kring betalningen, med mera.
  •     Rensa bildcache – Med detta kommando raderar ni allt innehåll i systemets bildcache. Ni bör
        köra detta kommando någon gång ibland (till exempel en gång i kvartalet eller vid större
        ombyggnader i mallen) för att rensa bort omskalade varianter av era produktbilder. När ni byter
        bilder och ändrar mellan olika mallar kan det finnas gamla omskalade bilder i storlekar som inte
        längre används som bör tas bort. Till skillnad mot många andra kommandon körs detta inte
        automatiskt, utan ni måste alltid köra detta manuellt. Det påverkar inte butiken nämnvärt annat
        än att det kan ta lite längre tid att ladda sidan strax efter ni kört kommandot.
  •     Konsistenskontroll – Med denna kontrollerar ni att innehållet i databasen är konsistent.
        Normalt behövs inte detta kommando koras manuellt och detta bör endast göras om ni blivit
        rådda av vår support att utföra detta.

 • Kalender
   
  Här kan ni skapa en kalender med erbjudanden som ni kan koppla till butiken, som till exempel en julkalender. Observera att detta behövs beställas för att kunna nyttjas. Kontakta vår support för mer information.
   
  För mer information kring hur detta fungerar och hur ni använder det, läs guiden ’Kalender’.

 • Presentinslagning
   
  Här kan ni välja att slå på eller av valet ’Presentinslagning’ i kassan.
  För att använda er av detta så kryssar ni i checkrutan ’Slå på presentinslagning i kassan’. Lägg sedan till en beskrivande text (valfritt) kring inslagningen och lägg sedan till produkterna.
  Avsluta genom att klicka på knappen ’Spara’.
  Observera att inslagningarna läggs till som vanliga produkter med inslagningens pris, men ej som aktiva då dessa inte kan vara både köpbara och som inslagning samtidigt. 

 • A / B-Test
  Här kan ni definiera vilka giltiga A/B varianter som skall finnas tillgängliga för A/B testning. Vanligtvis används ’Google Analytics Experiments’ för att justera fördelningen, definiera mål, och se utslaget av testet.
  Här ställer ni in vilka variationer som skall vara aktiva i butiken och ni kan skriva en egen kort beskrivning om det.
  Ni kan sedan, när testet är klart, göra det inaktivt vilket leder till att sidan laddas som vanligt och eventuellt bokmärke till en variant automatiskt skickas till grundsidan.
  En URL utifrån motsvarande variation kan nås genom att baka in ett kolon (:), följt av bokstaven ’X’ och de ID numret du ser nedan i din URL. Till exempel ’http://www.minbutik.se/stora-produkten:x12’.
  Exemplet kommer då att visa variation 12 av denna URL, förutsatt att denna variation är aktiv och att det finns en inkodad test som förändrar någon variabel för testfall 12.
  Ni kan också ange ett gränsvärde, över gränsvärdet så kommer detta test att anses uppfyllt och de eventuella val/kopplingar detta leder till kommer att användas. Detta påverkar dock endast butikens egna inbyggda A/B funktionalitet och inte yttre verktyg som integrerats (till exempel Google Analytics Experiments).
  Vid intern testanvändning så kommer butiken att kontrollera om denna besökare utsatts för ett val kring det aktuella testet. Om det inte finns ett val registrerat så kommer butiken att skapa ett slumpmässigt tal mellan 0 och 100, annars tas talet ifrån en så kallad ”kaka” som lagrats på besökarens dator. Detta slumpvisa tal jämförs sedan mot gränsvärdet, är det högre än gränsvärdet så tas alternativ B, är det mindre eller lika med så tas alternativ A.

 • PDF-Katalog
  Här kan ni välja att skapa en PDF-katalog utifrån produkterna i butiken. Ni väljer här vilka kategorier på toppnivå som skall inkluderas. Alla barn (underkategori) till en vald kategori följer alltid automatiskt med. Ni kan lägga en bild upptill och nedtill på varje sida genom att ladda upp bilder med filhanteraren som ni når genom att klicka på den blå länktexten ’Du kan starta filhanteraren genom att klicka här’ och placera filerna enligt följande anvisning:
      upload/catalogue/header.jpg  - Bilden läggs då längst upp på varje sida (rekommenderad
  storlek 2218x232 px)
  upload/catalogue/footer.jpg – Bilder läggs då längst ned på varje sida (rekommenderad storlek
  1109x174 px)
  Välj sedan vilken typ av katalog ni vill skapa i droplisten ’Vad skall produceras’, välj hur priserna skall visas i droplisten ’Priser’ och välj om ni vill inkludera passiva produkter genom att klicka i checkboxen ’Inkludera passiva produkter’.
  Sist väljer ni vilka kategorier, som produkterna som katalogen skall innehålla, skall hämtas ifrån genom att kryssa i checkboxarna framför kategoriernas namn.
  Avsluta genom att klicka på knappen ’Skapa katalog’. Katalogen kommer då komma upp i ett nytt fönster för att välja vilken typ av utskrift ni vill göra.

 •  Varumärke
  Här kan ni se och söka bland befintliga varumärken. Dessa varumärken kan ni koppla till produkters olika modeller. Dessa söker ni på via varumärkesnummer, namn eller aktiv status.
  För att skapa ett nytt varumärke så klickar ni på knappen ’Skapa’ för att sedan i nästa steg fylla i varumärkets namn och om denna skall vara aktiv. Avsluta genom att klicka på knappen ’Skapa’.
  När ni har skapat ett nytt varumärke så läggs denna till i resultatlistan i fliken och genom att klicka på varumärkets namn i listan så kan ni se dess grundinformation och vilka modeller som är kopplade till detta varumärke.
  Denna funktion kan till exempel användas vid försäljning av bildelar, där produkterna behöver kopplas till ett varumärke och modell.

 • Modeller
  Här kan ni se och söka bland befintliga modeller. Dessa modeller kan ni sedan koppla till ett varumärke och produkter. Ni kan söka på modellerna här genom modellnummer, namn, tillhörande varumärke eller aktiv status. Resultaten visas i listan. För att skapa en ny modell så klickar ni på knappen ’Skapa’ och i nästa steg fyller ni i modellens namn, väljer tillhörande varumärke i droplisten och väljer om denna skall vara aktiv eller inte genom att kryssa i checkboxen för ’Aktiv’. Avsluta genom att klicka på knappen ’Skapa’.
  När ni har skapat en ny modell så läggs denna till i resultatlistan i fliken och genom att klicka på modellens namn i listan så kan ni se dess grundinformation och vilka produkter som är knutna till denna modell.
  Denna funktion kan till exempel användas vid försäljning av bildelar, där produkterna behöver kopplas till ett varumärke och modell.

 • Licens
  Här kan ni se vilka funktioner som är aktiva och tillgängliga för er att använda med er nuvarande licens hos Kodmyran Commerce. Ni kan även uppdatera er licens genom att klicka på knappen ’Uppdatera licens’ om du angett dina kontoparametrar.


  Ladda ner denna guide i PDF-format: