Kodmyran Commerce har en möjlighet att automatiskt hämta aktuella valutakurser och uppdatera systemet med dessa. Om man aktiverar funktionen så sker uppdateringen strax efter midnatt varje dag.

 

Valutakurserna hämtas ifrån Europeiska Centralbanken (ECB) och innehåller därför de europeiska valutorna samt några av de stora världsvalutorna och alltså inte alla världens valutor. Kurserna kan hämtas utan extra kostnader men är ungefär 24 timmar fördröjda.

 

För att aktivera automatisk valutakursuppdateringar så måste man gå igenom två olika steg (nya admin-gränssnittet):

 

  1. Aktivera funktionen globalt
     Gå till Inställningar -> Allmänt -> System, kryssa i rutan "Automatisk Valutakursuppdatering" under sektionen "Internationellt"
  2. Aktivera varje enskild valuta som man vill ha uppdaterad
    Gå till Inställningar -> Internationellt -> Valuta
    Klicka dig in på de valutor du vill ändra och ställ in fältet "Kursuppdatering", standard är inställningen "Ingen" vilket betyder att valutakurs uppdateringar är avslagna. Använd "Endast officiell kurs" så uppdateras den kurs som används för prognoser vid t.ex. inköp i affärssystemet, använd inställningen "Båda" för att uppdatera både den officiella kursen och omvandlingskursen. 

 

Varför finns det två olika kurser?

 

Kodmyran Commerce har två olika kurser för varje valuta där den ena (omvandlingskursen) används mot slutkund i Kodmyran Front för att räkna om ett pris automatiskt. Den andra kursen, officiella kursen, används i affärssystemet för prognoser mm. 

 

Man vill normalt inte att priserna mot slutkund skall förändras ofta och snabbt då det förbryllar slutkunden och oftast leder till sämre försäljning, många vill också göra enkla omvandlingar och t.ex. sätta omvandlingskursen till 10 kr, fast den officiella kanske är 9.80. Därav de två olika kurserna.

 

Automatiska valutakursuppdateringar är fullt tillgänglig från version 6.1.3 av Kodmyran Commerce.