För att förbättra chanserna att era e-postmeddelanden kommer fram till slutkund så kan ni utöver Sender Policy Framework* också använda er av tekniken Domain Key Identified Mail (DKIM). Praktiskt betyder det att ni signerar alla utgående meddelanden med en unik signatur.

 

Signaturen räknas ut från det ursprungliga mailet och kontrolleras sedan av slutkundens system, om signaturen är fel så har meddelandet på något sätt förfalskats och slängs då antingen direkt eller läggs i slutkundens skräppost.

 

Tekniken som används bygger på så kallade asymmetriska nyckelpar, där det finns två nycklar, en privat och en publik. Ni använder sedan den privata nyckeln för att skapa signaturen och sedan kan ni med den publika nyckeln kontrollera att den skapades av rätt avsändare.

 

Eftersom alla mottagare behöver kunna se den publika nyckeln så lagrar ni denna i er DNS där den är lätt åtkomlig. Den privata nyckeln visas aldrig för någon annan utanför Kodmyran Commerce och det är inte heller möjligt för en vanlig användare att komma åt den via antingen API eller direkt i admin gränssnittet.

 


Skapa DKIM

För att komma igång och börja använda DKIM så behöver ni gå igenom ett fåtal steg, dessa kan enbart utföras ifrån nya admin:

 1. Skapa nyckelparet
  Gå till fliken ’Inställningar’ → ’Allmänt’ → ’Nyckelpar’ och välj att skapa ett nytt nyckelpar genom att klicka på + ikonen. I de allmänna uppgifterna så uppger ni sedan namnet för detta nyckelpar i fältet ’Namn’ (det spelar ingen roll vad ni döper det till utan detta är enbart för ert eget bruk). I fältet ’Domän’ anger ni det som står på högersidan av snabel-a i avsändande e-postadress. Det vill säga om avsändaren är info@minbutik.se så skall ni ange minbutik.se som domän. I fältet ’Nyckellagring’ väljer ni ’DKIM’. Lämna fältet ’Algoritm’ blankt och klicka sedan på ’Spara ändringar’.

   Observera att ni endast kan ha en nyckel aktiv för samma domän.

   
 2. Lägga in rätt post i sin DNS
  När ni skapat posten i steg 1 går ni in på det nyskapta nyckelparet och väljer ’Hantera’ → ’Visa DKIM Post…’. I dialogrutan som kommer fram kopierar ni den DNS post som sedan skall läggas till i er DNS (värdet hittar ni längst till höger). Logga sedan in i er DNS tjänst och lägg till den nya posten.

  Observera att Kodmyran Commerce använder långa nycklar om 2048 bitar, beroende på er DNS tjänst kan det krävas viss specialhantering för att kunna mata in så långa poster. Den lagras normalt delat på tre separata rader.
   
 3. Kontrollera att DNS inställningen är korrekt
  Innan ni aktiverar signeringen så är det en bra idé att kontrollera att ni gjort rätt och att DNS posten kan läsas korrekt. Det finns många gratis tjänster för detta på internet, vi rekommenderar https://mxtoolbox.com/dkim.aspx
  Där anger ni rt domän i fältet för ’Domän’, och ange ’kcd’ i fältet för ’Selector’. Kontrollera att posten kan bekräftas och är helt korrekt innan ni fortsätter med nästa steg.
  Om DNS posten är felaktig är det stor risk att mottagande system kommer att slänga era mail direkt och att det blir sämre än innan så aktivera inte signeringen förrän ni kontrollerat att uppgifterna stämmer. Om DKIM posten är korrekt så kommer den visas inom en grön ruta här.

 4. Aktivera DKIM
   Nu kan ni börja med själva signeringen, systemet hittar själv rätt nyckelpar så ni behöver endast klicka för att det skall aktiveras. Detta gör ni genom att gå till ’Inställningar'   'Butik' och klicka in i rätt butik. Gå därefter via ’Hantera’ → ’Grundinställningar’. I dialogrutan som kommer upp väljer ni fliken ’E-post’ och kryssar i checkboxen ’Aktivera DKIM’. Systemet kommer nu direkt att börja signera all utgående e-post ifrån matchande e-postdomän.

 


Observera att om ni har flera butiker måste ni göra dessa justeringar enskilt för varje butik.
 DKIM signering är tillgängligt ifrån Kodmyran Commerce version 6.0.17.

 

 

* För mer information om Sender Policy Framework, läs guiden Sender Policy Framwork (SPF).
Ladda ner denna guide i PDF-format: