För att förbättra chanserna att dina e-post utskick kommer fram till mottagaren så kan man utöver Sender Policy Framework också använda sig av tekniken Domain Key Identified Mail (DKIM). Praktiskt betyder det att man signerar alla utgående meddelanden med en unik signatur.


Signaturen räknas ut från det ursprungliga mailet och kontrolleras sedan av mottagande system, om signaturen är fel så har meddelandet på något sätt förfalskats och slängs då antingen direkt eller läggs i mottagarens skräppost.


Tekniken som används bygger på så kallade asymmetriska nyckelpar, där det finns två nycklar, en privat och en publik. Man använder den privata nyckeln för att skapa signaturen och sedan kan man med den publika nyckeln kontrollera att den skapades av rätt avsändare.


Eftersom alla mottagare behöver kunna se den publika nyckeln så lagrar man denna i sin DNS där den är lätt åtkomlig. Den privata nyckeln visas aldrig för någon annan utanför Kodmyran Commerce och det är inte heller möjligt för en vanlig användare att komma åt den via antingen API eller direkt i admin gränssnittet.


För att starta DKIM

För att komma igång och börja använda DKIM så behöver man gå igenom ett fåtal steg, dessa kan enbart utföras ifrån nya admin:

 1. Skapa nyckelparet
  Det här gör man genom att gå till menyn Inställningar > Allmänt > Nyckelpar. Där väljer man att skapa ett nytt nyckelpar, namnet man väljer är enbart för din egen skull och kan vara vad som helst. Fältet domän sätter man till det som står på högersidan av snabel-a i avsändande e-post adress. Dvs om avsändaren är info@minbutik.se t.ex. så skall man ange minbutik.se som domän. Man kan enbart ha en nyckel aktiv för samma domän. I fältet nyckellagring väljer man DKIM. Lämna fältet för algoritm blankt.

 2. Lägga in rätt post i sin DNS
  När man skapat posten enligt ovan kan man gå in under den nya posten och välja Hantera > Visa DKIM Post. I dialog rutan som kommer fram kan man kopiera den DNS post som måste läggas till i sin DNS (själva värdet ligger längst till höger). Logga sedan in i din DNS tjänst och lägg till den nya posten. Notera att Kodmyran Commerce använder långa nycklar om 2048 bitar, beroende på din DNS tjänst kan det krävas viss specialhantering för att kunna mata in så långa poster. Den lagras normalt delat på tre separata rader.

 3. Kontrollera att DNS inställningen är korrekt
  Innan man aktiverar själva signeringen så är det en bra idé att kontrollera att man gjort rätt och att DNS posten kan läsas korrekt. Det finns många gratis tjänster för det på Internet, ett förslag är https://mxtoolbox.com/dkim.aspx

  Ange din domän i fältet för domän, och ange kcd i fältet för selector. Kontrollera att posten kan bekräftas och är helt korrekt innan du fortsätter med nästa steg. Om DNS posten är felaktig är det stor risk att mottagande system kommer att slänga dina mail direkt och att det blir sämre än innan så fortsätt inte förrän allt är grönt.

 4. Aktivera DKIM
  Nu är du redo att börja med själva signeringen, systemet hittar själv rätt nyckelpar så du behöver bara klicka för att det skall aktiveras. Det gör du genom att gå till Säljkanal > Butik och klicka in dig i rätt butik. Välj hantera menyn och klicka på Grundinställningar. I dialogrutan väljer du fliken E-post och aktiverar kryssrutan Aktivera DKIM. Systemet kommer nu direkt att börja signera all utgående e-post ifrån matchande e-post domän.


Om du har flera butiker måste du göra dessa justeringar enskilt för varje butik. DKIM signering är tillgängligt ifrån Kodmyran Commerce version 6.0.17.