Typer av EAN-kod i systemet

I admin använder vi på Kodmyran Commerce oss av två olika EAN-koder:

  • EAN13 - Används till produkter och är den vanligaste typen av streckkod som används i till exempel butiker.
  • EAN128 - Används till plocksedlarna. 

Detta för att streckkoden på plocklistorna är i EAN128 format för att kunna innehålla bokstäver utöver siffror, till skillnad mot artikelnummer som alltid är i EAN13 format (vanliga streckkod på produkter) då dessa är med endast siffror.
 

EAN128 är en vanligt förekommande kod och är normalt standard inställd på de flesta scanners. Många fraktbolag använder EAN128 för sina kolliid och det är lätt att känna igen en sådan eftersom de, i nummerserien under, brukar ha parenteser inkluderade. Ofta börjar kolliid:et som står under streckkoden med "(00)" eller "(01)" vilket är en kod som talar om syftet är med koden, då 01 och 00 används för spårning av paket.

 

Scanner-inställningar

Ibland kan det vara som så att er streckkodsläsare inte förstår EAN128 koder.
Många streckkodsläsare kräver en om konfiguration för att kunna läsa EAN128. För att undersöka hur er scanner är inställd så kan ni testa att läsa in denna streckkod direkt från skärmen, det skall fungera om er läsare förstår/är inställt på EAN128, se länk:
https://en.wikipedia.org/wiki/GS1-128#/media/File:Gs1-128_example.svg
 

Fungerar inte detta så får ni titta i manualen för er streckkodsläsare. I annat fall så fanns det ett antal specialstreckkoder som man läser in i en viss ordning för att programmera om den. Många av fabrikatet ’Datalogic’ till exempel har detta problem, men brukar kunna programmeras om.

 

Påverkan av webbläsare och PDF-läsare

Vilken webbläsare och vilken typ att PDF-läsare ni använder er utav kan också avgöra om streckkoderna kan läsas av eller inte.
Vi har till exempel uppmärksammat att kunder som använder sig utav Firefox eller Safari som webbläsare ibland kan ha problem med att läsa av streckkoderna på plocklistorna.
Om ni använder Firefox som webbläsare kan ni prova använda till exempel Chrome istället. Om ni vill fortsätta använda Firefox så kan ni ställa om den att använda TwinUI istället för Firefox egna inbyggda PDF läsare. 


Observera att det endast fungerar på Windows-datorer (Windows 8 eller senare) men gör så att streckkoden blir skarp och kan läsas av. 


Ni kan också välja att installera Acrobat Reader och öppna den där istället för direkt i webbläsaren.
Detta problem har bara upptäckts i kombination med Firefox inbyggda PDF-läsare. 
Ladda ner denna guide i PDF-format: