Denna guide beskriver hur ni gör för att lägga en manuell order i administrationsgränssnittet och hur ni ändrar befintliga ordrar i Kodmyran Commerce.


Lägga en manuell order

Om ni skall lägga en order manuellt ifrån admin gränssnittet så gör ni detta i fliken ’Order’ genom att klicka på knappen ’Skapa ny’. Här fyller ni i kundens uppgifter, vilken betalnings- och fraktmetod som skall användas och till sist så väljer ni vilka produkter som skall finnas med på ordern.


Observera att personnummer eller organisationsnummer är obligatoriskt för att kunna lägga en manuell order.


När ni lägger till produkter så är det produkternas artikelnummer ni skall ange i fälten i kolumnen ’Produkt’. Om ni inte kan dessa så klickar ni på den ligga ikonen till höger om det fältet för att kunna söka efter produkterna genom till exempel produktnamn eller leverantör.


Fyll sedan i antal av produkten och eventuell rabatt.


När ni är färdiga avslutar ni genom att klicka på ’Skicka order’.


Observera att ni inte kan använda er av rabattkoder när ni lägger en manuell order.

Ändra en befintlig order

Om ni vill ändra en befintlig order så går detta endast att göra när ordern ligger i status ’Order’ eller i status status ’Packning’. Beroende på betalsätt så kan det aktuella betalalternativet vägra förändringar, det är oftast fallet om kunden betalat med kort. I så fall får man ett felmeddelande om att betalsättet nekat förändring, alternativt att betalsättet inte stödjer dynamisk orderförändring och att man då manuellt måste ändra ordern även hos betalväxeln.


För att ändra en befintlig order så går ni in i fliken ’Order’ och söker upp ordern ifråga, oftast genom att ange kundens namn eller order id. För att ta bort en produkt ifrån en order så ändrar du antalet på denna i fältet under kolumnen ’Best.’ till ’0’, samma gäller om ni vill lägga till eller ta bort antal på en produkt som skall vara kvar. 

Priset på en produkt ändrar ni i fältet under kolumnen ’Pris’ och om rabatt skall läggas till gör ni det i fältet under kolumnen ’Rabatt’ på produkten ifråga. Rabatten är i absolut värde och per styck.


Om ni vill lägga till en helt ny produkt gör ni detta genom att klicka på plustecknet som ni hittar till vänster om orderns totalsumma så får ni en ny rad att lägga in produkt, pris och antal på. När man är färdiga, avsluta med spara.


Ingen orderbekräftelse skickas med automatik när man lägger en order på detta sätt, om du vill skicka en orderbekräftelse till kunden väljer ni ’Skicka ny orderbekräftelse’ i droplistan ’Komando’ som ni hittar längst upp i det högra hörnet av fönstret.


Om ordern skall tas bort helt och hållet, så gör ni detta genom att ändra orderns status till ’Makulerad’ i droplistan ’Status’. Makulera en order kan du göra vilken status ordern i fråga än står i. I många fall betalas automatiskt pengarna tillbaka till kunden om ingen leverans skett på ordern ännu (beror på betalsätt).