Denna guide beskriver hur ni arbetar i fliken 'Logistik'  'Utleverans' där ni hanterar arbetet med packning och leverans av ordrar, fakturor, med mera.


Det är i denna flik som ni hanterar era ordrar som är i status ’Packning’. I resultatlistan visas alla ordrar med ordernummer, orderns prioritet, om det är ett postförskott, vilket fraktsätt kunden har valt, vilken butik ordern är lagd i, plocksedel, eventuell faktura, om det är en Fyndiq order, orderns vikt (om produkterna har vikt inlagt) och eventuell kommentar.
Om det står ett ( DL) bakom ordernumret innebär att det är en delleverans som ligger och väntar. Om det står ett (R) visar att det är en retur eller reklamation.
Siffran i kolumnen ’Prio’ visar orderns prioritet. Skalan går från 1-10 och 1 har högst prioritet och ska alltså hanteras först. En normal order får alltid 5 när den läggs. Om ni vill ändra en orders prioritet, så ändrar ni detta inne på ordern.

 


Här kan ni markera de ordrar som skall packas och skriver då ut plocklistor på dessa genom att välja funktionen ’Skriv plocksedel’ i droplisten ’<< Välj funktion >>’. Ni kan även skriva ut kvitto till ordrarna eller välja att skriva ut kombinerad plocksedel och kvitto och skriva ut fakturorna för de som använt sig av betalsättet ’Egen faktura’.
Välj vilka ordrar ni vill hantera genom att markera i kryssrutan framför ordrarna vilka plocksedlar som ska skrivas ut. Ni kan välja att markera alla, eller att avmarkera alla genom menyn längst upp. Ni kan också välja att skriva ut bara några eller skriva ut dem en och en genom att klicka på de blåa texterna för dessa på orderraden för den order ni vill hantera.

Om texten ’Plocksedel’ eller ’Faktura’ på orderraderna är överstruken så betyder det att ni redan skrivit ut detta för denna order.
När ni har valt vilka ordrar ni vill hantera så kommer en ruta upp med alla plocksedlar/kvitton/fakturor och ni klickar då på knappen ’Skriv ut’.


 

Unifaun

För att överföra adress och orderdata till Unifaun så markerar ni de ordrar som ska föras över för att senare skrivas ut från Unifauns system. Ni kan även då välja att markera alla, några eller skriva ut dem en och en. När ni markerat det som ska skrivas ut så väljer ni i droplisten ’<< Välj funktion >>’ ’Överför till Unifaun’ och med rätt pakettyp. Sedan kan ni enkelt klicka på länken ’Länk till fraktmedlare’, som ni hittar uppe till höger i rutan, för att loggas direkt in i Unifaun och skriva ut etiketterna därifrån. Ladda ner denna guide i PDF-format: