Denna guide beskriver hur ni använder er av attribut eller produktfiltrering som det även kallas. Här kan ni läsa om hur ni sätter upp attributen och hur dessa bör ställas in.


Attribut är olika egenskaper ni själva väljer som kan kopplas till produkterna för att kunden skall kunna filtrera sin sökning i er butik. Dessa attribut fördelas i olika grupper, till exempel efter färg, passform, smak, med mera.


Skapa attribut
Börja med att skapa en attributgrupp, detta gör ni inne i fliken Produkt→Attribut, genom att klicka på det gröna plustecknet i vänster överkant och sedan klicka på det gröna plustecknet i vänster överkant i rutan som kommer upp.


I nästa steg väljer ni namn på attributgruppen (till exempel ’Färg’), om attributgruppstypen skall vara lista, text eller heltal. Lista är det vanligaste, info om dessa typer finns i rutan som ni arbetar med detta och sedan väljer ni vilka värden som skall vara tillåtna i denna grupp (till exempel ’Röd,Grön,Blå’).

Observera att ni måste skriva värdena med kommatecken mellan dem och utan mellanslag vid användning av fler attribut än ett i en grupp.

Avsluta med att klicka på ’Spara’.

När ni har skapat en attributgrupp så kan ni nu koppla denna till produkten genom att klicka i checkboxen framför attributgruppens namn (Detta görs alltså fortfarande inne i attributfliken på en produkt) och sedan välja vilket värde produkten skall ha i listan under. Avsluta med att klicka på spara.

Denna attributgrupp och dess värden kommer finnas tillgänglig under fliken ’Attribut’ på alla era produkter. I detta läge så syns attributen som ’Egenskaper’ på produktvy i shoppen, för att attributen skall kunna användas som filtrering i kategorivy så måste ni aktivera attributgruppen i kategorin i fråga genom att gå in på fliken ’Kategori’→Välja aktuell kategori→Klicka på fliken ’Attribut’ →Klicka i checkboxen framför attributgruppens namn. Alla attributgrupper ni skapat kommer gå att välja, men endast dem ni aktiverar kommer synas som filtreringsval i kategorivyn.


Importera attribut
För att åstadkomma en korrekt import av attribut så bör den skrivas i formatet:
[Art. Nr., Best. Nr, Produktnamn, Attribut, Attributgrupp]
 

Fältet 'Attributgrupp skall vara satt till '1' på de produkter som skall kopplas emot den gruppen. Vill man använda fler attributgrupper så skapar man ytterligare en kolumn t.ex. 'Attributgrupp 2' och sätter värdet "1" på de produkter som skall ingå i den gruppen. När produkterna sedan blivit kopplade emot en attributgrupp så kommer de att synas även i Admin.

Vill man att attributen även skall synas i kategorinivå så lägger man till en kolumn som heter Kategori och under denna så lägger man in den önskade kategorins ID (Kategorins ID hittar ni inne i kategorifliken, på kategorins grundinfo).

Exempel:
12345 →AH-456→Papper→Blå→1


Dessa ska alltså sedan mappas mot 'Art.nrBest.nr→Prod.no.→Attribut→Attributgrupp'.

För mer information kring hur ni hanterar importer, läs guiden ’Import / Export.