Pacsoft och Unifaun är egentligen samma tjänster, skillnaden är att Pacsoft är en variant som enbart kan använda PostNords tjänster, medan den "fulla" versionen av Unifaun kan hantera alla på marknaden vanliga speditörer.
 

För att kunna använda funktionen i Kodmyran Commerce så måste ni ha en licens. Denna ingår i vissa paket hos oss och är ett extra tillbehör i andra. Om ni känner er osäkra på vad som ingår i just ert paket så kan ni se detta här: https://www.kodmyran.se/e-handelslosning/jamfor-versioner.php


Observera att ni måste beställa en API-nyckel från Unifaun innan ni sätter upp kopplingen på vår sida.

 


Uppsättning av modul

För att kunna använda er utav kopplingen mellan Kodmyran Commerce och Unifaun/Pacsoft så måste ni först lägga upp modulen för detta i fliken ’Inställning’ → ’Frakt’. Därefter kan ni ställa in den för att fungera med just er verksamhet genom att gå in i modulens inställningar och följa instruktionerna/råden nedan. Glöm inte att spara inställningarna samt att göra modulen aktiv.


Ni kan lägga upp flera Unifaun/Pacsoft kopplingar om ni vill för att direkt i admin kunna bestämma vilken transportör som skall användas, men det är bara den första som ni lägger till som kommer att användas för funktioner såsom återrapportering av kolliid med mera.


 

Inställningar i modulen:

 

 • Användarnamn - Ange samma nr/konto som ni använder som vanligt när du loggar in i Unifaun/Pacsoft, normalt 10 siffror långt.
   
 • Lösenord - Ange det lösenord ni har på Unifaun/Pacsoft.
   
 • Server - Här väljer ni om ni skall använda Pacsoft eller Unifaun. Se till att välja rätt, det är ett vanligt fel att ha ställt in denna fel.
   
 • Tjänstetyp - Här väljer ni tjänst (Speditör/fraktsätt) ni vill använda, ni kan också ange den neutralt för att senare inne i Unifaun/Pacsoft välja innan utskrift. Vi rekommenderar dock att ni väljer redan i vår admin för att minimera handgreppen. Om ni har flera olika tjänster som ni använder lägger ni upp flera olika Unifaun/Pacsoft moduler med olika inställningar, ni kan välja vilken modul som skall användas för varje paket inne i vår admin.
   
 • Avsändarid - Här anger ni det snabbsöksvärde man angett på den adress man använder som avsändare. Ni lägger upp denna avsändare inne i Unifaun/Pacsoft, oftast finns det redan en som skapats automatiskt när kontot skapades som heter "AVS1" - men kontrollera inne i Unifaun/Pacsoft genom att gå till deras meny ’Underhåll/Avsändare’ och klicka på ’Sök’ knappen. Vid behov måste ni skapa en ny post i Unifaun/Pacsoft.
   
 • Retur ID - Om ni har för avsikt att skicka paket till utlandet, specifikt till länder utanför EU så kräver många speditörer instruktioner om hur eventuellt ej uthämtade paket skall hanteras. I det här fältet kan ni ange ett Unifaun/Pacsoft snabbsökvärde dit returer skall skickas. Det är framförallt paket till Norge med Bring där detta fält måste fyllas i för att få en smidig utskrift, annars kan ni bli tvungna att tvinga igenom utskriften för varje paket. Om ni skickar paket inom Sverige enbart så skall ni normalt lämna detta fält helt tomt. Notera att typen av adress som matchar detta snabbsökvärde i Unifaun/Pacsoft måste vara av typen "Avsändare" - ej "Mottagare".

   
 • SMS-avisering - Avgör om det skall skickas avisering till slutkund med SMS när paketet kan hämtas. För att det skall vara möjligt att skicka SMS måste kunden ha ett telefonnummer som uppfyller vissa kriterier för att vara ett giltigt mobilnummer. Den aktuella ordern måste också vara flaggad för SMS notifiering.
   
 • E-post avisering - Det här fältet styr om Unifaun/Pacsoft skall avisera paketet när det skickas/ankomst registreras med e-post. Notera att det inte har någon koppling alls till om Kodmyran Commerce skall skicka orderbekräftelser eller fraktspårningsmail. Den här funktionen är normalt avslagen.
   
 • E-post text - Ett innehåll till funktionen ovan om den är aktiv. I de allra flesta skall detta fält lämnas tomt.
   
 • Varubeskrivning - En kort beskrivning om paketens innehåll, till exempel "Elektronik".
   
 • Avityp - Om ni använder postförskott så bör ni ange ett konto dit ni vill få in era betalningar. Här anger ni om det skall vara Plusgiro eller Bankgiro.
   
 • Kontonr. - Ert Plusgiro eller Bankgiro konto dit betalningen skall ske.
   
 • OCR typ - Används vid postförskott, skall normalt vara i läge OCR om inte kundtjänst anvisat er med speciella inställningar.
   
 • Hämta kolliid - Om denna modul skall hämta kolliid information ifrån Unifaun/Pacsoft med jämna mellanrum. Kolliid information kan då antingen vara förifylld på sidan för att rapportera in leveranser, alternativt skötas helt automatiskt utan vidare inblandning.
   
 • Skicka tulldata - Kryssas i när ni gör export utanför EU, till exempel till Norge. Detta medför att det kommer att skrivas ut en Proforma faktura förifylld med Taric koder tillsammans med frakthandlingarna.

 • Minsta vikt (g) – Om en order saknar vikt så kommer istället vikten som skrivs in i detta fält att skickas till Unifaun för ordrarna.
   
 • Mappad Transportörsmodul – Är det satt en mappad transportörsmodul så används den modulen alltid till att hantera kollinummer istället för att förlita sig på systemets automatiska mappning till transportörsmodul. Dock bör denna mappning undvikas om man har fler än en Unifaun-modul, alternativt vill koppla alla till samma transportörsmodul. Kontakta vår support om ni känner er osäkra över om ni bör använda detta. 
Ladda ner denna guide i PDF-format: