I flikarna ’Leverantör’ och ’Tillverkare’ lägger ni till och hanterar information kring de leverantörer och tillverkare som ni använder er utav. I dessa flikar kan ni söka data om en leverantör eller tillverkare via dess id, mobiltelefon, kontaktperson, företagsnamn, med mera. För fler sökalternativ än de som är standard, klicka på knappen ’>> Växla sökläge’.
Observera att dessa är två olika flikar och inte en och samma. 

 

 

Leverantör

Dessa är de som era inköp kommer att läggas mot.


Skapa ny leverantör

För att lägga till en ny leverantör så går ni in i fliken ’Leverantör’ och klickar på knappen ’Skapa ny’.

 

I nästa steg lägger ni till information och uppgifter om företaget ifråga så som företagets namn, adress, och så vidare. Här kan ni även välja vilken valuta som inköpen skall ske i, detta om företaget inte är ett svenskt företag och använder sig av en annan valuta.

 

Om produkterna från denna leverantör skall vara dropship, det vill säga att produkterna inte skall vara lagerförda hos er utan endast skickas direkt från leverantören så klickar ni i checkboxen ’Dropship’.

 

Ni kan även lägga till en ansvarig inköpare om det är en person som skall ansvara för inköpen från denna.
 Fältet ’Kund/kontonr’ är för ert kund/kontonummer hos leverantören ifråga och visas då för denne när ni skickar in en beställning.

 

Viktigt är att fylla i uppgifterna korrekt och att inte hoppa över någon uppgift då era inköp utgår från dessa uppgifter. 

 

När ni har fyllt i uppgifterna så klickar ni på knappen ’Spara’.

 När ni har sparat den nya leverantören så kommer denna att dyka upp i listan under fliken ifråga. Genom att klicka på en leverantör så kommer ni in på dess informationssida för att ha möjligheten att lägga in mer information om denne.

 • I underfliken ’Grundinfo’ inne på en leverantör så finns den informationen ni lade in när ni skapade denne. Observera att namnet ni väljer här är det namn som kommer visas vid koppling till produkt.
 • I underfliken ’Notering’ kan ni skiva in kommentarer om denna, så som till exempel gräns för fraktfri leverans. De ni skriver här visas endast för er och kan inte ses av företaget ifråga. Denna notering kommer att visas för er när ni skall göra ett inköp från denne.
 • I underfliken ’Statistik’ kan ni statistik kring de produkter som är kopplade till denna leverantör. Här ser ni statistik över totala antalet produkter kopplad till denna, antalet aktiva produkter, Lagerfört värde, total intäkt, total inköpskostnad och överskott.
 • I underfliken ’Leverans’ kan ni lägga till leveranstiderna för produkter som är kopplad till denna. Om inget är ifyllt här så kommer produkterna gå efter de leveranstider ni valt som standard i fliken ’Inställning’.

 

 

Tillverkare

I denna flik listas de tillverkare som ni lagt till och dessa kan kopplas till produkter. Att ha en tillverkare kopplad till produkter kan nyttjas på flera olika sätt, så som till exempel vid attribut eller varumärkeslista.

 

 

Skapa ny tillverkare

För att skapa en ny tillverkare så går ni tillväga på samma sätt som nämndes för leverantörer.

 

När ni har skapat tillverkaren så kan ni även här lägga till mer information kring denne genom att klicka på tillverkaren i fråga och då även ställa in hur produkter kopplade till denna skall hanteras.

 • I underfliken ’Grundinfo’ finner ni de uppgifter ni lade in när ni skapade tillverkaren. Observera att checkboxen ’Sökbar’ skall vara i klickad om ni vill att man skall kunna söka produkter som är kopplade till denna ute i butiken eller om den skall synas i varumärkeslistan.
 • I underfliken ’Beskrivning’ kan ni skiva om tillverkaren ifråga. Den informationen som skrivs in här kommer då att visas när man klickar på tillverkaren ifrån i varumärkeslistan.
 • I underfliken ’Meta’ fyller ni i de metataggar som skall användas.
 • I underfliken ’Attribut’ kan ni ange vilka attribut som skall kunna användas för sortering av denna tillverkares produkter (vid användning av varumärkeslista).
 • I underfliken ’Leverans’ Fyller ni i de leveranstider som gäller för produkter med denna tillverkare kopplad till sig. Om inget är ifyllt här så kommer produkterna gå efter de leveranstider ni valt som standard i fliken ’Inställning’.
 • I underfliken ’Notering’ kan ni skiva in kommentarer om denna, så som till exempel gräns för fraktfri leverans. De ni skriver här visas endast för er här i administrationens gränssnitt.
 • I underfliken ’Statistik’ kan ni statistik kring de produkter som är kopplade till denna leverantör. Här ser ni statistik över totala antalet produkter kopplad till denna, antalet aktiva produkter, Lagerfört värde, total intäkt, total inköpskostnad och överskott.