I denna guide går vi igenom hur ni skapar och redigerar språköversättningar samt kopplar dem till en butiksmall. I senare versioner av Kodmyrans mallar hanteras översättningar för butiksgränssnittet via standardformatet PO. De mallar som stöder formatet innehåller en katalog som heter 'lang'.

 


PO-formatet

Formatet bygger i grunden på textfiler som är direkt läs- och redigerbara med en vanlig texteditor. Den här guiden beskriver dock hur man kan använda gratisprogrammet ’Poedit’ för ändamålet.
För er som skall hantera översättningar på ett mer omfattande vis rekommenderas att läsa igenom ’dokumentationen för filformatet för att få en bättre förståelse för hur detta är uppbyggt.

För att redigera översättningar så skall ni använda Poedit och för att sedan föra över filerna till ert butikskonto så använder ni FileZilla. Ni hittar länkarna för att ladda ner dessa program längst ner i denna guide.

 


Existerande översättningar

Anslut till butikens FTP-konto med FileZilla och lokalisera den mall ni vill hantera översättningar för. (Ni hittar mallarna i mappen 'templates'.)
Gå sedan till underkatalogen 'lang' där det redan bör finnas en fil med ändelsen '.pot', samt en eller flera med ändelsen '.po'.
Filen som slutar med '.pot' är en mall för vilka strängar en översättning skall innehålla och kan användas för att skapa nya översättningsfiler av typen '.po'. Båda formaten kan öppnas med Poedit.
I katalogen 'lang' skall det också finnas en eller flera underkataloger som motsvarar namnen för PO-filerna. Till exempel: 'sv_SE'.
Går ni till 'sv_SE/LC_MESSAGES' skall det finnas en fil som har samma namn som mallen samt filändelsen '.mo'. Den innehåller de svenska texterna som systemet hämtar till butiken. Vill ni ändra en översättning är det dock inte denna fil som skall redigeras direkt, utan den är kompilerad för maskininläsning.

 

Ny översättning

För att skapa en ny språkfil (i det här exemplet för danska) så gör ni så här:

 • Kopiera existerande
   
  Gå till katalogen 'lang', kopiera 'sv_SE.po', byt namn till 'da_DK.po' och öppna den filen med poedit.
  I vänster kolumn finns definitioner på engelska för olika textsträngar och till höger finns svenska översättningar.
   I menyn 'Katalog’ → ’Egenskaper' byter ni språk till 'danska', och därefter kan ni redigera från svenska till danska i den högra kolumnen.
 • Skapa ny från POT-fil
   
  Ett annat alternativ är att öppna POT-filen (observera filändelsen, inte 'PO-fil’) och utifrån den skapa en helt ny översättning med knappen 'Skapa ny översättning' längst ner i Poedit. Då är översättningskolumnen helt tom till att börja med.

 

 • Kompilera och ladda upp
  När översättningen är klar sparar ni och går sedan till 'Arkiv’ → ’Kompilera till MO...' och sparar den med samma namn som mallen (exempel: 'kodmyran-responsive-km001.mo').
  Skapa följande katalog i mallen med hjälp av FileZilla:
  'lang/da_DK/LC_MESSAGES'
   Ladda upp den kompilerade mo-filen dit. När butiken sedan är inställd att visa språket danska så skall texter hämtas därifrån.
 • Redigera översättning
  För att ändra en existerande översättning högerklickar ni på motsvarande PO-fil (exempelvis: 'sv_SE.po') i FileZilla och väljer 'Visa/Redigera'. Då skall den laddas ner och automatiskt öppnas med Poedit.

  Tips
  I Poedit kan ni gå till menyraden och välja 'Visa’ → ’Oöversatta poster först'.
  När ni är klar med översättningen, klicka på 'Spara' och sedan 'Arkiv’ → ’Kompilera till MO...'.
  Spara då en fil med samma namn som mallen och filändelsen '.mo'.

  Byt därefter tillbaka till FileZilla-fönstret där det bör ha dykt upp en dialogruta där det bland annat står:
  "En tidigare öppnad fil har ändrats. [...] Skicka tillbaka den här filen till servern?"
  Kryssa i rutan 'Slutför redigering och ta bort den lokala filen'.
  Klicka på 'Ja' så skickas PO-filen upp.
  Skicka sedan också upp mo-filen till rätt 'LC_MESSAGES''-katalog och välj att ersätta den gamla filen.
  (mo-filerna för de olika språken kommer att heta samma sak, så det gäller att lägga dem i rätt katalog.)


   

Länkar till programmen samt dokumentation:
Ladda ner denna guide i PDF-format: