Denna guide beskriver hur ni gör för att sätta upp integreringen mellan Tradera och Kodmyran Commerce.

2019-juni-19Knowledge
Kodmyran Commerce innehåller funktioner för att kunna koppla ihop butiken med Tradera.
Det finns två olika nivåer:
 • Nivå 1 –  Ger er möjlighet att skicka upp produkter direkt ifrån Kodmyrans administration till Tradera.
 • Nivå 2 – Med denna kan ni automatiskt få tillbaka alla orders in i Kodmyrans administration och er vanliga orderhantering och låta kunden betala sin order i butiken.

  Nivå 1 ingår i alla versioner av Kodmyran Commerce, medan nivå 2 kan kräva extra månadskostnad och/eller startavgift. För att ta reda på vad som igår i just ert avtal, läs om vad som ingår i ert paket här:
  https://www.kodmyran.se/e-handelslosning/jamfor-versioner.php
  Eller kontakta vår support.

  För att kunna sätta upp kopplingen så måste ni redan ha ett giltigt konto på Tradera. Har ni inte detta så måste ni skapa det innan ni fortsätter med proceduren nedan.

Starta upp Tradera kopplingen
 1. Logga in i Kodmyran Commerce administration.
 2. Gå in i fliken ’Produkt’ och skapa en ny produkt och ange  "TRADERA_MISC_PRODUCT" som beställningsnummer - alla produkter där referensen på Tradera inte går att matcha mot en produkt i Kodmyran Commerce kopplas då automatiskt mot denna specialprodukt.
 3. Gå till fliken ’Status’→’Tradera’.
 4. Klicka på länken ’Till Kodmyran Commerce Tradera Admin’. Det öppnas då ett nytt fönster som visar alla era Tradera auktioner.
 5. Längst uppe i fönstret så visas initialt ett meddelande om att ni måste skapa nya nycklar. Har ni redan skapat nycklar så visas istället ett datum när dessa upphör att gälla. Normalt gäller skapade nycklar mellan 12-24 månader.
 6. Om ni inte har giltiga nycklar så måste dessa först skapas/uppdateras. Klicka då på knappen ’Förnya/skapa nycklar’ och ni kommer då till en ruta där ni direkt kan logga in i Tradera. Så snart ni matat in ett giltigt konto och loggat in så kommer ni tillbaka till vår admin och nycklarna är nu automatiskt skapade.
 7. Klicka sedan på knappen ’Inställningar’ och fyll i den fraktkostnad ni önskar använda, samt vilken butik dessa ordrar skall skickas till (om ni använder multishoppar), vilket lager de skall kopplas till samt vilken typ av köpare ni accepterar (bara Sverige eller Internationellt). Fältet "Kassamall" skall normalt lämnas i sin grundinställning. (Tradera01) Avsluta genom att klicka på knappen ’Ändra’ för att spara, så återgår ni automatiskt till grundfliken för Tradera i administrationen
 8. Klicka sedan på knappen ’Uppdatera Kategorilista’ så hämtas alla aktuella kategorier på Tradera ned till Kodmyran Commerce. Hoppa över detta steg om ni ännu inte har några kategorier på Tradera.
 9. När kategorilistan är hämtad så kan ni även klicka på knappen ’Synkronisera’ för att hämta alla auktioner som ni redan har inlagda på Tradera. Har ni inga auktioner sedan tidigare så kan ni hoppa över detta steg.

Viktigt att tänka på

Betalning
Beroende på vilket/vilka betalningssätt ni har valt att använda er utav så hanteras ordern på olika sätt.
Har ni valt Traderas egna kassa/Klarna KCO som betalningssätt så kommer ordern att synas i ert orderflöde så snart kunden har lagt sin order. Vid andra betalningssätt där kunden kan välja att betala vid ett senare tillfälle så kommer ni få en bekräftelse från Tradera att en order har lagts men ordern ifråga kommer inte synas i orderflödet i Kodmyran Commerce förrän ordern är fullbetald. Har ni däremot valt något annat betalningssätt som till exempel Swish eller Plusgiro, så finns det inget sätt som systemet kan se om ordern är betald då dessa betalningar görs direkt till er och dessa ordrar måste därför skötas manuellt och kommer alltså inte vara automatiserade.

För de betalsätt där kunden kan välja att betala vid ett senare tillfälle (förutom genom Klarna KCO) och till exempel Swish eller plusgiro så kommer kunden även få ett e-post meddelande med länk till betalningen. Detta meddelande kan ni själva redigera utseendet/texten för i fliken ’Design’→’Epost-meddelanden’→’Tradera vinnarmail’.

Mer information kring hur ni hanterar e-postmeddelanden och variabler hittar ni i katalogen ’Design’ på vår supportsida.

Om det skulle behövas så kan ni även skicka en påminnelse om betalningen genom att gå in i fliken ’Status’→’Tradera’ och klicka på knappen ’Skicka mail’ för att skicka e-post meddelandet med betalningsuppgifterna ännu en gång.

Fältet "Kunden betalar alltid alla auktioner" inne i inställningarna för Tradera i Kodmyran Commerce administrationsgränssnitt avgör om kunden skall få möjlighet att själv välja vilken/vilka auktioner kunden vill betala just nu. Om rutan är ikryssad så behöver kunden betala alla sina vunna auktioner på en gång.
Om rutan är urkryssad så kan kunden betala auktionerna separat. Systemet avgör då vilka auktioner som hör ihop baserat på kundens tradera ID.

Fältet "Tradera Kassamall" inne i inställningarna för Tradera i Kodmyran Commerce administrationsgränssnitt styr vilket utseende som skall användas när kunden skall betala sin auktion. Som standard skickas mallen "Tradera01" med i Kodmyran Commerce. Om ni väljer att kopiera denna mall till ett nytt namn så kan ni redigera utseendet och skapa en helt egen mall för Tradera kunder.Hantera Tradera order i Kodmyran Commerce
Fältet "Synkronisera Automatiskt" gör så att ordrar på Tradera förs över med automatik till Kodmyran Commerce.

Notera att fältet är gemensamt med Fyndiqs synkronisering, det vill säga, slår ni av detta så slås det även av för Fyndiq och vice versa.

För att kunna dra nytta av detta fält krävs det att ni har licens för "Tradera Nivå 2". Så snart Kodmyran Commerce fått information om en ny Tradera order så skickas det ut ett mail per automatik till kunden med instruktioner och en länk om hur kunden kan betala sina varor.
(Observera att synken endast är tillgänglig för Tradera nivå 2)

Även om kunden har vunnit en aktion av er så kommer inte artikeln/artiklarna ifråga att reserveras i ert lager förrän ordern är fullbetald. Därav kan artikeln/artiklarna ta slut i lager innan kunden har betalt om de inte väljer att betala direkt.

För att makulera en Tradera order där kunden till exempel inte har betalt eller ångrar sig innan betalningen är lagd så går ni in i fliken ’Status’→’Tradera’ och klickar på knappen ’Klarmarkera’ för att makulera denna.
Notera att ordrar kopplade till annonser som inte är upplagd via Kodmyran Commerce administrationsgränssnitt inte synkas in i systemet och kommer alltså inte kunna hanteras i administrations logistik. Detta på grund av att dessa annonser inte är synkade till systemet.