Denna guide beskriver hur ni kopplar funktionen Geckoboard till er shop, hur ni använder den och vilken statistik ni kan se.

2019-juli-19Knowledge

Dashboard med Geckoboard
 

Denna funktion är ett kraftfullt JSON API som kan användas till många olika saker men i denna guide kan ni läsa om hur ni gör för att publicera statistik data från Kodmyran Commerce till olika former av instrumentpaneler för visning på till exempel större skärmar, så som TV-aparater.

Denna guide utgår från användning av verktyget Geckoboard som är ett tredjeparts verktyg som inte ingår i Kodmyran Commerce, utan måste köpas separat. Det går även att använda andra verktyg, som till exempel Microsoft Power BI, men vi rekommenderar i första hand Geckoboard då det är mycket lättare att komma igång med. Det positiva med dessa extra verktyg är att de kan presentera data från många olika källor på samma skärm, presentera både försäljningsstatistik ifrån Google Analytics, de senaste tweeten om er butik, samt olika former av statistik kring logistik på samma skärm. Vad som visas är helt upp till er.
 


Exempel på användningsområden:

 • Försäljning – Visa olika former av nyckeltal kopplade till försäljning från Kodmyran Commerce, men även
  andra källor som till exempel Google Analytics och Google AdWords.

 • Pack & Plock (logistik) – Visa topplista över de anställda som packar mest, hur många returer har de tagit
  emot, med mera.

 • Kundtjänst – Visa dagens antal orders, visa statistik ifrån ärendehanteringssystem, med mera.

 • Tredjepartslogistik – Visa hur många ordrar som väntar på packning i flera olika butiker (om ni har
  multishoppar) på samma skärm. Ni kan även logga in och jobba på rätt ställe direkt utan att behöva kolla
  med jämna mellanrum.

 

Hur det fungerar
I korthet så placerar ni en mängd olika rutor, vardera med någon form av graf eller mätvärde, på er instrumentpanel. Varje sådan ruta kopplar ni sedan till en tjänst som förser dem med aktuell information.
Ifrån Kodmyran Commerce så kan ni i dagsläget få följande rapporter/data:

 • Antal levererade orders – Visar en summa över hur många orders/kollin som packats innevarande dag.

 • Antal väntande inköpsorders – Visar en summa över inköpsorders som skickats till leverantör och där ni väntar på leverans.

 • Fördelning betalsätt – En lista med era olika betalsätt och hur många ordrar som är kopplad till varje. Ni kan själva påverka över hur lång tid beräkningen sker. Standard visas den sista månaden (rullande 30 dagar).

 • Antal byten - En summa över antalet byten som gjorts idag. Denna siffra inkluderar både rena returer och utbyten. Statistiken utgår från dagen idag.

 • Topplista över packare – En topplista med antalet packade kollin av era anställda. Varje packare måste vara inloggad i Kodmyran Commerce’s administration med ett personligt konto, eller ett konto per packplats.

 • Orders som väntar på packning – Kan filtreras baserat på packteam om man till exempel har olika köer för express och normal frakt.


  Uppsättning

 • Ni måste första införskaffa ett konto hos Geckoboard. (Detta är en tredjeparts tjänst med en extra månadskostnad) Kodmyran Commerce har inget avtal eller liknande med dem, utan ni måste själva teckna ett avtal. Kodmyran Commerce fungerar med alla paket hos Geckoboard.
 • Ni måste vara Komplett eller Flex -kund hos oss för att kunna göra kopplingen.
 • Ni måste ha en användare med tillhörande API nyckel i Kodmyran Commerce, med specifika rättigheter.


Innan ni kan börja bygga er panel måste ni skapa en ny användare i Kodmyran Commerce och tilldela denna rätt rättigheter.
Vi avråder av säkerhetsskäl, väldigt starkt, er ifrån att använda någon av systemets administratörer. Skapa en användare med minimala rättigheter som bara får köra just dessa rapporter.


Inställningar i Kodmyran Commerce

 1.  Logga in som en administratör i Kodmyran Commerce administration.
 2.  Starta användarhanteringen genom att klicka på ikonen uppe i det högra hörnet med två gubbar på.
 3.  I det nya fönstret som öppnas fyller ni i fälten längst ned på sidan för att skapa en ny användare. Vilket namn ni väljer att använda spelar ingen roll, så långe det inte är använt tidigare. I fältet för roll så väljer ni ’Statistik via API’.
 4. När sidan laddats om och ni kan se den nya användaren så klickar ni på nyckel symbolen som ni finner på samma rad. I rutan som då visas så kan ni skapa en API nyckel. Gör detta och kopiera undan nyckeln till ett säkert ställe, ni kan aldrig se den skapade nyckeln igen utan måste skapa en ny om denna försvinner. Tänk också på att om ni ändrar användarens lösenord så upphör API nyckeln att gälla.
 
Ni är nu färdiga med inställningarna som skall göras hos Kodmyran Commerce, och kan logga in i Geckoboards administration för fortsatta inställningar.Inställningar i Geckoboard
 1.     Börja med att klicka på ”Add widget” uppe i högra hörnet
 
    I listan med integrationer så scrollar ni längst ned och väljer ’Custom Widgets’.


2. Ni får då upp en ny lista där ni skall välja typ. I det här exemplet så visar vi hur man får upp en siffra med antal orders som skall packas. En sådan visualiseras bäst med typen ’Number & Secondary Stat’.

 
Klicka på denna så att den läggs till.

 

3.     Ni får då fylla i fälten som styr hur själva kopplingen skall gå till. Dessa kan variera en aning beroende på vilken typ av visualisering ni valt, men följer samma princip som i detta exempel:

• Välj en titel, denna visas sedan som rubrik på kontrollen.
• Storlek styr hur många block ni vill ha, 1x1 eller 2x2 rekommenderas. 2x2 rekommenderas om ni
skall streama till stor skärm, men med ett större avstånd. 1x1 kan vara svår att läsa på mer än några
meters avstånd.
• Ställ ’Method’ till ’Polling’.
• I fältet för ’URL data feed’ så anger ni adressen till er rapport, för att nå rapporter från Kodmyran
Commerce, använd länken nedanför:
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/WaitingOrders/?_method=post&_format=geckonumber&pickteamid=2

Den sista delen med ”&pickteamid=2” i länken är optionell och styr vilket packteam rapporten skall
operera på. Utelämnas den så används summan av alla packteam. Lista på övriga länkar återfinns sist i
detta inlägg.

• Fyll i fältet ’API Key’ med den nyckel ni skapade i Kodmyran Commerce tidigare.
• ’Append URL tokens’ skall vara ställd på ’No’.
• ’Data feed format’ skall vara ’JSON’.
• Sätt ’HTTP Request Type’ till ’POST’.
 •    Sätt ’Reload time’ till ’1 minute’ (eller längre), ställ den inte på 30 sekunder då det riskerar att
            förbruka ert tillåtna antal API anrop för fort med låsning som följd.
• Om ni vill kan ni fylla i ett målvärde, Geckoboard kommer då att förändra färg och visa en
            procenträknare då ni kommer upp i målets värde.
 
4.     Spara.
5.     Dra runt på kontrollen på er dashboard dit ni vill ha den.
6.     Repetera proceduren för andra typer av data.

 
Dessa länkar kan ni använda (”URL Data Feed”):

Betalsätt: (använd ”Pie Chart” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Sales/PaymentMethods/?_method=post&_format=geckopie

► Orders som väntar på packning: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/WaitingOrders/?_method=post&_format=geckonumber

► Levererade orders idag: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/DeliveredOrders/?_method=post&_format=geckonumber

► Byten/Returer idag: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/ReplacementsToday/?_method=post&_format=geckonumber

► Topplista plock/pack idag: (använd ”Leaderboard” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/TopPackers/?_method=post&_format=geckoleaderboard

► Väntade inköpsorders: (använd ”Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Purchasing/ExpectedInboundOrders/?_method=post&_format=geckonumberEtt exempel på en färdig instrumentpanel kan du se nedan: