Genom att ange förväntade leveranstider på era produkter så kan den informationen visas på bekräftelsetexten i kassan, i orderbekräftelsen m.fl. platser. Det ger kunden en trygghet i att de kommer att få sina varor och en förväntning om när de kan förvänta sig sin leverans, vilket minskar belastningen på kundtjänst och ger ett mera professionellt intryck mot slutkund.


Varje produkt har tre olika uppsättningar leveranstider, i form av från-till, och anges i antal dagar:

  • I lager, används när varan finns hemma på lager för omgående leverans
  • Slut i lager, används när antalet disponibla varor är noll eller negativt
  • Beställningsvara, denna tid används om varan inte finns hemma i lager och den är markerad som en beställningsvara på produktkortet. Om varan är markerad som beställningsvara men finns i det egna lagret används tiden för i lager istället.

För att inte behöva ange en leveranstid på varje enskild produkt så fungerar Kodmyran Commerce som så att den kan hämta den här informationen ifrån flera ställen. Den som är mest specifik vinner och är den som visas mot kund och i admin, butiken testar enligt listan nedan (i angiven ordning).

  • Direkt på produkten, detta gör man inne på produktkortet under fliken "Lager".
  • Angivet på leverantören, inne på leverantörskortet, under fliken "Leverans". Den leverantör som jämförs mot är alltid produktens huvudleverantör.
  • Angivet på tillverkaren, inne på tillverkarkortet, under fliken "Leverans" 
  • Grundinställning i butiken (Standard leveranstid), denna når man via fliken "Inställning" i gruppen "Leveranstider".

Det finns inga standardvärden som sätts automatiskt av systemet när en produkt, leverantör eller tillverkare skapas utan dessa värden måste anges manuellt. De uppdateras inte heller baserat på t.ex. inköp utan är statiska inställningar.


På leverantören/tillverkaren anger man oftast ett normalt värde för den parten som naturligtvis varierar från part till part, och i de fall det skiljer för en vara sig så anger man det på produkten. Grundinställningar innehåller normalt butikens egna tider på varor man lagerhåller.


Mer information kring leverantörer och tillverkare hittar ni i guiden ”Leverantör och Tillverkare” Ladda ner denna guide i PDF-format: