I fliken ’Design’ hanterar och redigerar ni textdesignen i olika delar av butiken, e-postutskick och eventuella utskrifter.

 

 

 • Inställningar
   
  Här kan ni se vilka designmallar ni har insällda, samt byta mellan de olika designmallarna som finns tillgängliga för er butik. Om ni vill testa mellan de olika mallarna för att se dess utseende utan att kunderna påverkas råder vi er då istället till att följa dessa anvisningar:
   •    Kontrollera att inställning "Tillåt användare att byta mall" är aktiv, ni hittar denna under fliken
  ’Inställning’→’Allmänt’→’Visning’. Om den inte är aktiv så är det inte möjligt för er att tillfälligt byta
         mall.
   •     Gå till er butiks förstasida, skriv in "?cmd=settemplate&template=<mallensnamn>" i slutet av
         webbadressen så skall butiken automatiskt växla till den mallen.
  T.ex. om du vill byta till mallen "kodmyran05", och din butiks hemsida är "www.minbutik.se" så
         skriver så här i din läsares adressfält:
  www.minbutik.se/?cmd=settemplate&template=kodmyran05

  Observera att detta är styrt per multishop, om ni har flera shoppar kopplade till samma konto så måste ni ha valt rätt butik först. 
   enbart er session/webbläsare påverkas, genom att stänga av er webbläsare och starta om den är er tillbaka i nolläge (er inställda mall).

 

 • Förstasidan
   
  Här kan ni hantera butikens förstasida genom att ändra innehållet i de olika textfälten som ni hittar i denna kategori.
   För mer ingående information kring vad ni kan göra här, läs guiden ’Hantering av förstasidan’.

 

 • Kassan
   
  Här kan ni välja att lägga till texter som visas före och efter bekräftelse av order på sidan. Det kan till exempel vara beskrivning på hur kunderna använder kassan eller en tack-text efter slutfört köp.
 • Paneler
   
  Här kan ni redigera och hantera innehållet i butikens paneler. I bilden nedan kan ni se vilken panel som tillhör vilken del av förstasidan.


 

Observera att placeringen av dessa och om vissa av dessa går att nyttja eller inte, helt beror på vilken designmall ni använder.
Vissa av dessa delar går att beställa.

 Har ni frågor kring dessa, kontakta vår support för mer hjälp och information.