I denna flik kan ni skapa en eller flera tidsbegränsade kampanjer/kampanjkategorier och fylla dessa med produkter med nedsatt pris. Observera att för att kampanjerna ska synas i er butik så måste er designmall anpassas. Kontakta vår support för att beställa detta. 


 

Skapa en tidsbegränsad kampanj

 • I fältet ’1. Kampanjdata - Döp kampanjen genom att skriva in det valda namnet i fältet ’Namn’.
  Tänk på att inte döpa det till samma sak som någon av era nuvarande kategorier, då kampanjverktyget skapar kampanjkategorier och om de döps till samma namn som en befintlig kategori är det inte bra ur seo-synpunkt och dessutom förvirrande för er när ni senare skall hantera era kategorier.
  När kampanjen skapas kommer den att komma upp som en länk i fältet ovaför som heter ’Kampanjkategorier (klicka på namnet för att använda)’.

   
 • Om ni vill återanvända en redan befintlig kampanjkategori, eller göra en vanliga kategori till en kampanjkategori så kan ni antingen klicka på länken i fältet ovanför eller ange kategorins id nummer i fältet ’KategoriID’.
 • Ange sedan ett start och slutdatum för denna kampanj.
 • I fältet ’2. Sökvillkor’ - Filtrera fram vilka produkter ni vill lägga in i kampanjen och sänka priset på dessa.
   Ni gör denna ändringen i två steg:
 • Först väljer ni ut vilka produkter som ni vill påverka. Detta gör ni genom att till exempel markera kategorier, söka på olika produktattribut eller använda namnet på produkten och klicka filtrera. Ni får då upp en lista med produkter enligt ert urval.
 • I fältet ’3. Operation’ - När ni har valt ut vilka produkter som ni vill påverka så går ni till fältet ’Operationer’ där ni skall fylla i fälten:
  • Valuta – I droplistan väljer ni här i vilken valuta prisjusteringen skall ske i.
  • Välj operation – I droplistan väljer ni vad det är för typ av prisjustering ni vill utföra.
  • Justering – Beroende på vilken operation ni väljer (justering i vald valuta, procent eller absolutpris) så skall värdet för justeringen fyllas i detta fält. (Exklusive moms)
  • Sluttid – Detta fält kommer endast vara tillgängligt när ni väljer operationerna som är tidsbegränsade, och ni väljer då här hur länge prisändringen skall gälla. Dagen efter det datumet ni angivit här kommer automatiskt att återställas till det värde som stod i fältet ’Pris’ inne på produkterna innan justeringen gjordes.
  • Avrunda till – I detta fält väljer ni i droplistan hur ni vill att prisjusteringen skall avrundas. Ni kan välja mellan heltal, en decimal eller två decimaler. (Exklusive moms)
  • När ni är färdiga och har dubbelkollat så att produkterna i listan nedanför är de ni vill påverka så klickar ni på knappen ’Utför’.

 

Kampanjen kommer då att skapas och produkterna att prissänkas under kampanjperioden. När perioden är slut återgår produkterna automatiskt till sina ordinarie priser.