I fliken 'Säljverktyg' → 'Kampanjverktyg' kan ni skapa en eller flera tidsbegränsade kampanjer/kampanjkategorier och fylla dessa med produkter med nedsatt pris. 


Observera att för att kampanjerna ska synas i er butik så måste er designmall anpassas. Kontakta vår support för att beställa detta. 

 


Skapa en tidsbegränsad kampanj

 1. Börja med att döpa kampanjen i fältet ’Namn’ under rubriken ’1. Kampanjdata’. Tänk på att inte döpa kampanjen till samma namn som någon av era befintliga kategorier då kampanjverktyget skapar en ny kategori. Kategorier med samma namn anses inte bra ur seo-synpunkt och kan dessutom bli förvirrande att hålla reda på för er.
  Om ni vill återanvända en redan befintlig kampanjkategori så klickar ni på dess namn i listan under rubriken ’Kampanjekategorier (klicka på namnet för att använda)’, eller om ni vill göra en vanlig kategori till en kampanjkategori så anger ni kategorins ID-nummer i fältet ’KategoriID’.
  Ange sedan ett start- och slutdatum för kampanjen.

 2. I fältet ’2. Sökvillkor’ filtrerar ni fram vilka produkter som skall ingå i kampanjen.
  Ni kan göra filtreringen på tre olika sätt:
  1. Filtrera fram produkter under sökvillkoret ’Allmänna sökvillkor’ där ni kan välja att filtrera efter till
  exempel tillverkare, leverantör eller andra produktattribut.
  2. Automatiskt välja alla produkter inom en viss kategori genom att kryssa i checkboxen för
  kategorin ifråga under sökvillkoret ’Kategorier’.
  3. Välja produkter som tillhör ett eller flera produktattribut under sökvillkoret ’Attribut’.
  När ni sedan klickar på knappen ’Filtrera’ så kommer alla matchande produkter efter era sökvillkor synas under
  rubriken ’Följande produkter kommer att ingå i kampanjen’ längst ner på sidan.

 3. I fältet ’3. Operation’ skall fylla i fälten de fält som listas/förklaras här nedan:
  • Valuta – I droplisten väljer ni här i vilken valuta prisjusteringen skall ske i.
  • Välj operation – I droplisten väljer ni vad det är för typ av prisjustering ni vill utföra.
  • Justering – Beroende på vilken operation ni väljer (justering i vald valuta, procent eller absolutpris)
  så skall värdet för justeringen fyllas i detta fält. (Exklusive moms)
  • Sluttid – Detta fält kommer endast vara tillgängligt när ni väljer operationerna som är
  tidsbegränsade, och ni väljer då här hur länge prisändringen skall gälla. Dagen efter det datumet
  ni angivit här kommer automatiskt att återställas till det värde som stod i fältet ’Pris’ inne på
  produkterna innan justeringen gjordes.
  • Avrunda till – I detta fält väljer ni i droplisten hur ni vill att prisjusteringen skall avrundas. Ni kan
  välja mellan heltal, en decimal eller två decimaler.
  Observera att detta är på produkternas pris exkl. moms.

  När ni är färdiga och har dubbelkollat så att produkterna i listan nedanför är de ni vill påverka så
  klickar ni på knappen ’Utför’. Kampanjen kommer då att skapas och produkterna att prissänkas under den valda kampanjperioden. När perioden är slut återgår produkterna automatiskt till sina ordinarie priser.


Ladda ner denna guide i PDF-format: