Denna guide beskriver hur ni jobbar med funktionen 'Prisjusteringar' som ni hittar i fliken 'Säljverktyg'. Denna funktion används när man vill ändra priset på många produkter samtidigt vid t.ex. en rea. 


Man kan ändra både ordinarie priser och rea priser, eller till exempel skapa en tidsbegränsad kampanj snabbt och enkelt genom att söka och filtrera fram de produkter man vill justera. I fältet ’Sökvillkor’ går det att göra avancerade sökningar genom att söka på till exempel leverantör, rabattkategori, tillverkare, kategori, attribut, med mera. 


Observera att alltid klicka på knappen ’Filtrera’ när ni gjort en ändring i sökvillkoren, annars kan ni råka påverka fel uppsättning produkter. Ändringarna påverkar alltid de produkter som finns i listan längst ner på sidan i fältet ’Följande produkter kommer att påverkas’. Är listan lång delas den dessutom upp med paginering.


Hur man gör en prisjustering

Prisjusteringen består av två delar, först väljer man vilka produkter som skall påverkas genom att söka och filtrera fram dem i fältet ’Sökvillkor’. I del två anger man hur man skall påverka de produkter som sökningen hittat, man använder då rutan "Operation".


Följande fält behöver ni ange:

 • Valuta – I listan väljer man vilken valuta prisjusteringen skall ske i. 
 • Välj operation – I listan väljer ni vad det är för typ av prisjustering ni vill utföra. 
 • Justering – Beroende på vilken operation ni väljer (justering i vald valuta, procent eller absolut pris) så skall värdet för justeringen fyllas i detta fält. (Exklusive moms)
 • Sluttid – Detta fält kommer endast vara tillgängligt när ni väljer operationerna som är tidsbegränsade och man väljer då hur länge prisändringen skall gälla. Dagen efter det angivna datumet kommer priserna automatiskt att återställas till det värde som stod i fältet ’Pris’ inne på produkterna innan justeringen gjordes.
 • Avrunda till – I detta fält väljer man i listan hur ni vill att prisjusteringen skall avrundas. Ni kan välja mellan heltal, en decimal eller två decimaler.

När man är färdig med inställningarna och har dubbelkollat så att produkterna i listan nedanför är de man vill påverka så klickar man på knappen ’Utför’ och verktyget startar. 


Verktyget använder de olika prisfälten så här:

 • Pris – Det här fältet anger produkters huvudsakliga pris och är det man oftast justerar. 
 • Ordinarie pris – Det här fältet används dels när rea eller tidsbegränsade priser ska återställas och dels vid jämförelser för att se hur stor nedsättning fältet ’Pris’ anger. 
 • Tidsbegränsat pris – Ett tidsbegränsat pris är till för till exempel kampanjer så som black friday. 


Prisjusteringsverktyget kan göra tre olika slags ändringar för varje prisvärde: 

 • Justering i procent – För att exempelvis sänka priset med tio procent anger man ’-10’ i fältet ’Justering (%)’.
  För att höja anger man endast ’10’.
 • Justering i vald valuta – För att dra av tio kronor från priset ser man först till att ha valt svenska kronor som valuta och sedan anger man ’-10’ i fältet ’Justering’. För att höja anger man endast ’10’. 
 • Sätt ett absolut pris – Den här funktionen sätter priset (exkl. moms) för valda produkter till det värde man anger i fältet ’Justering’ utan någon som helst behandling. 


Återställning

Verktyget kan även användas för att återställa tillfälliga prisändringar. 

 • Återställ pris från ordinarie pris – Det här alternativet kopierar värdet från ’Ordinarie pris’ och sätter det som ’Pris’.
  Om flaggan ’REA’ är angiven för aktuella produkter så tas den bort.
 • Ta bort tidsbegränsat pris – Denna operation tar bort eventuella tidsbegränsade priser för valda produkter.