Här kan ni göra prisjusteringar på flera produkter samtidigt. Ni kan ändra både ordinarie priser och reapriser, eller till exempel skapa en tidsbegränsad kampanj snabbt och enkelt genom att söka och filtrera fram de produkter ni vill justera. 

 

I fältet ’Sökvillkor’ går det att göra avancerade sökningar för att filtrera fram de produkter ni vill ändra genom att söka på till exempel leverantör, rabattkategori, tillverkare, kategori, attribut, med mera.

 

Observera att alltid klicka på knappen ’Filtrera’ när ni gjort en ändring i sökvillkoren, annars kan ni råka påverka fel uppsättning produkter. Ändringarna påverkar alltid de produkter som finns i listan längst ner på sidan i fältet ’Följande produkter kommer att påverkas’. Är listan lång delas den dessutom upp med paginering. 

 

 

Prisjustering

Prisjusteringen kräver endast två steg: 

 • Välja vilka produkter som skall påverkas genom att söka och filtrera fram dem i fältet ’Sökvillkor’.
 • När ni har valt ut vilka produkter som ni vill påverka så går ni till fältet ’Operationer’ där ni skall fylla i fälten:
   •  Valuta – I droplisten väljer ni här i vilken valuta prisjusteringen skall ske i.
   •  Välj operation – I droplisten väljer ni vad det är för typ av prisjustering ni vill utföra.
   •  Justering – Beroende på vilken operation ni väljer (justering i vald valuta, procent eller absolutpris)
  så skall värdet för justeringen fyllas i detta fält. (Exklusive moms)
   •  Sluttid – Detta fält kommer endast vara tillgängligt när ni väljer operationerna som är
  tidsbegränsade, och ni väljer då här hur länge prisändringen skall gälla. Dagen efter det datumet ni
  angivit här kommer automatiskt att återställas till det värde som stod i fältet ’Pris’ inne på
       produkterna innan justeringen gjordes.
   •  Avrunda till – I detta fält väljer ni i droplisten hur ni vill att prisjusteringen skall avrundas. Ni kan
  välja mellan heltal, en decimal eller två decimaler. (Exklusive moms)
 • När ni är färdiga och har dubbelkollat så att produkterna i listan nedanför är de ni vill påverka så klickar ni på knappen ’Utför’. 

 

 

Justerbara priser

Dessa är de prisvärden som ni kan ändra här:

 • Pris – Det här fältet anger produkters huvudsakliga pris och är det man oftast justerar. 
 • Ordinarie pris – Det här fältet används när rea eller tidsbegränsade priser ska återställas eller vid jämförelser för att se hur stor nedsättning fältet ’Pris’ anger. 
 • Tidsbegränsat pris – Ett tidsbegränsat pris är till för till exempel kampanjer så som black friday.Möjliga ändringar per prisvärde
 Prisjusteringsverktyget kan göra tre olika slags ändringar för varje prisvärde:

 • Justering i procent – För att exempelvis sänka priset med tio procent anger man ’-10’ i fältet ’Justering (%)’. För att höja anger man endast ’10’.
 • Justering i vald valuta – För att dra av tio kronor från priset ser man först till att ha valt svenska kronor som valuta och sedan anger man ’-10’ i fältet ’Justering’. (För att höja anger man endast ’10’.)
 • Sätt ett absolut pris – Den här funktionen sätter priset (exkl. moms) för valda produkter till det värde man anger i fältet ’Justering’.Återställningar

Verktyget kan även användas för att återställa tillfälliga prisändringar. 

 • Återställ pris från ordinarie pris – Det här alternativet kopierar värdet från ’Ordinarie pris’ och sätter det som ’Pris’. Om flaggan ’REA’ är angiven för aktuella produkter så tas den bort.
 • Ta bort tidsbegränsat pris – Denna operation tar bort eventuella tidsbegränsade priser för valda produkter.Ladda ner denna guide i PDF-format: