I denna flik kan ni skapa rabattkoder som kunder sedan kan nyttja i kassan vid orderbeställning.
I fliken kan ni se tre olika rubriker, ’Rabattkoder’, ’Resultat’ (denna syns endast om ni har redan skapade rabattkoder) och ’Kampanjer’.
I fältet ’Rabattkoder’ finns sökmöjligheter för att söka fram redan skapad kod, ni kan till exempel filtrera er sökning på rabattyp, ID, alias, valuta, kampanj, med mera.
 I fältet ’Kampanjer’ kan ni antingen söka fram en existerande kampanj baserat på id eller namn.

 

Skapa en kampanj

För att skapa en kampanj så klickar ni på knappen ’Skapa ny’ i fältet ’Kampanj’ och det enda som behövs för att skapa detta är ett namn på kampanjen och sedan klickar ni på knappen ’Skapa’. Kampanjen kommer då att sparas och synas längst ner i fältet för ’Kampanj’ under ’Resultat’.
 Genom att klicka på en befintlig kampanj så kan ni se information om denna, uppdelad i tre underflikar. 

 • I kampanjens grundinfo kan ni se dess ID, namn och när denna skapades. 
 • Under fliken ’Koder’ kan ni se vilka rabattkoder som är kopplade till kampanjen och härifrån även klicka er in på en viss kod för att redigera denna.
  Observera att kampanjerna är kopplade mellan era multishoppar men att enbart koderna kopplade till den shop ni är inloggad i syns här. 
 • Under fliken ’Statistik’ kan ni se de ordernummer där rabattkoder kopplade till denna kampanj har nyttjats och även statistik för försäljning, nyttjad rabatt, antal kuponger kopplade och antal kupongen som är öppna (fortfarande kan nyttjas).

 

Skapa en rabattkod

Observera att ni måste ha skapat en kampanj först innan ni skapar rabattkod då koden måste kopplas till en kampanj.

För att skapa en rabattkod så klickar ni på knappen ’Skapa ny’ i fältet ’Rabattkoder’. I nästa steg fyller ni i dess inställningar i följande fält:

 • Antal kuponger – Hur många kuponger det skall finnas
 • Typ – Det finns två olika typer av rabatter och tre olika användningsområden för diverse typ.
  • Rabattypen ’Absolut’ är i kronor och är alltså en fast summa som rabatt och påverkas då inte av
  ordervärdet.
  • Rabattypen ’Procent’ är i procent och rabattsumman räknas då alltså efter ordervärdet.
  ’Generell’ betyder att denna typ av rabattkod går att använda för alla produkter i butiken.
  ’Produkt’ betyder att denna typ av rabattkod endast går att använda vid köp av en viss produkt.
  Om denna används så kommer ett nytt fält upp under detta som heter ’Kopplad produkt’, där
  väljer ni vilken produkt som rabatten skall gälla för. Produkten anges i artikelnummer och om ni
  inte kan detta utantill så kan ni klicka på pappers ikonen till höger av fältet för att söka efter
  produkten via till exempel namn eller leverantör.
  • ’Kategori’ betyder att denna typ av rabattkod endast går att använda vid köp av produkter i utvald
  kategori. Om denna används så kommer ett nytt fält upp under detta som heter ’Kopplad
  kategori’, där väljer ni vilken kategori som rabatten skall gälla för. Kategorin anges med kategorins
  id. Kategorins id hittar ni genom att gå in i fliken ’ Kategori’ och inne på kategorin i fråga
  basinformation.

 • Kopplat id – Detta fält fylls inte i av er, utan fylls automatiskt i av systemet när rabattkoden skapas.
   
 • Alias – Här väljer ni det namn som kunderna skall använda sig utav för att kunna nyttja rabatten. Om inget värde anges här så kommer rabattkodens id vara det som används som alias för kunderna.
   
 • Valuta – Här väljer ni vilken valuta som skall användas, detta väljer ni efter den valuta som butiken är inställd efter.

 • Minsta ordervärde – Om rabattkoden endast skall kunna nyttjas efter att kunden handlar för ett visst värde så skriver ni in summan som kunden måste komma upp i för att nyttja rabatten här.

 • Antal anv. kvar – Detta fält behöver ni inte fylla i då detta är för att ni senare skall kunna hålla reda på hur många kuponger av denna typ som finns kvar att nyttja. Värdet i detta fält räknas automatiskt ner vid varje genomförd användning som refererar till denna kupong. När värdet når 0 så stängs automatiskt kupongen och kan inte längre nyttjas.

 • Status – Här ser ni om kupongen är giltig eller inte. Detta fält behövs inte fyllas i, då kupongen automatiskt sätts som ’Öppen’ när ni skapat denna. Detta fält kan däremot användas för att återutnyttja en utdaterad rabattkod som ni vill använda igen eller om ni vill stänga en rabattkod som fortfarande har kuponger kvar att nyttja.
   
 • Giltig till – Här väljer ni kupongens ’bäst före datum’, alltså hur länge denna skall gå att nyttja. Det första försöket till användning av kupongen efter det datumet ni skriver här, kommer automatiskt att leda till att kupongen stängs.
   
 • Kampanj – Här väljer ni vilken kampanj som rabattkoden skall kopplas till.
  Observera att detta är ett obligatoriskt fält och att kampanjen måste skapas innan rabattkoden.
   
 • Skapad – Detta fält kan inte fyllas i utan fylls automatiskt i när ni skapar rabattkoden.

 • Omdirigeringsurl – I detta fält fyller ni i alias för den sida ni vill skall vara landningssidan vid automatisk aktivering av rabattkod (läs mer om denna funktion längst ner i guiden).
   
 • Checkboxen ’Samma rabatt i alla rabattkategorier’ - Denna kan ni ändra i alla rabattkodstyper förutom ’Absolut generell’. Genom att kryssa ur denna checkbox så kan ni ange vilken rabattsats som skall gälla för diverse rabattkategori som finns kopplad till produkterna. Ni kan alltså ha olika rabatter för olika rabattkategorier. Om denna checkbox är ikryssad så gäller samma rabattsats för samtliga rabattkategorier.
  Observera att om att kunder med personliga rabatter för diverse rabattkategori då får rabatten för rabattkategorin samt rabatten knyten till kupongen. Dom kan alltså nyttja båda samtidigt.
   
 • Rabattsats – Här väljer ni vilken rabattsats som skall gälla för denna kupong. Om kupongen av typen ’Absolut’ så skall detta värde anges i kronor (inklusive moms) och om den är av typen ’Procent’ skall värdet anges i procent.
   
 • Kommentar – Detta fält är frivilligt och är endast för ert eget bruk. 

 

 

Skapade rabattkuponger

När en rabattkod har skapats så syns den i listan med alla rabattkoder. Klickar ni på en kod så får ni upp en vy med tre flikar:

 • Grundinfo – Här ligger den generella informationen samt inställningar som kan redigeras. (Ser ut som vyn för att skapa ny kod.)

 • Statistik – Visar vilka ordrar som har använt rabattkoden samt statistik kring det.
   
 • Utskrift Här kan ni designa och skapa utskrifter med rabattkoden som ni sedan kan dela ut eller skicka med i försändelser. Ni kan bland annat ange bakgrund, logotyp samt meddelande och sedan klicka på ’Skapa PDF’ för att få en utskriftsbar fil.Automatisk aktivering av rabattkod genom länk

I och med version 6.2.1 så finns numer möjligheten att koppla rabattkoder till länkar så att rabattkoden automatiskt aktiveras för kunden när de kommer in i butiken via länken.

För att skapa en sådan länk så lägger ni in alias för den sidan ni vill skall vara landningsidan i länken i fältet ’Omdirigeringsurl’. Värdet skall skrivas i formatet /alias.
Ni måste även fylla i ett värde i fältet 'Alias' då detta sedan används i länken för att koppla till korrekt rabattkod. 

 

När rabattkoden sedan är skapad så skriver ni ut länken som sådant:
https://www.minbutik.se/coupon/rabattkodensalias

url:en skall alltså innehålla ert domännamn, ’/coupon’ för att aktivera rabattkoden och sedan rabattkodens alias som ’/alias’ för att koppla ihop med korrekt rabattkod. Ladda ner denna guide i PDF-format: