I denna flik kan ni skapa rabattkoder som kunder sedan kan nyttja i kassan vid orderbeställning.
Fliken består av två huvudfält, ’Rabattkoder’ och ’Kampanjer’.
Observera att det alltid måste finnas en kampanj att koppla till rabattkoderna för att kunna skapa en. 
I fältet ’Rabattkoder’ finns sökmöjligheter för att söka fram redan skapad kod, ni kan till exempel filtrera er sökning på rabattyp, ID, alias, valuta, kampanj, med mera.
 I fältet ’Kampanjer’ kan ni antingen söka fram en existerande kampanj baserat på id eller namn.

 

Skapa en kampanj

För att skapa en kampanj så klickar ni på knappen ’Skapa ny’ i fältet ’Kampanj’ och det enda som behövs för att skapa detta är ett namn på kampanjen och sedan klickar ni på knappen ’Skapa’. Kampanjen kommer då att sparas och synas längst ner i fältet för ’Kampanj’ under ’Resultat’.
 Genom att klicka på en befintlig kampanj så kan ni se information om denna, uppdelad i tre underflikar.

 • I kampanjens grundinfo kan ni se dess ID, namn och när denna skapades. 
 • Under fliken ’Koder’ kan ni se vilka rabattkoder som är kopplade till kampanjen och härifrån även klicka er in på en viss kod för att redigera denna.
  Observera att kampanjerna är kopplade mellan era multishoppar men att enbart koderna kopplade till den shop ni är inloggad i syns här. 
 • Under fliken ’Statistik’ kan ni se de ordernummer där rabattkoder kopplade till denna kampanj har nyttjas och även statistik för försäljning, nyttjad rabatt, antal kuponger kopplade och antal kupongen som är öppna (fortfarande kan nyttjas).

 

 

Skapa en rabattkod

För att skapa en rabattkod så klickar ni på knappen ’Skapa ny’ i fältet ’Rabattkoder’. I nästa steg fyller ni i dess inställningar i följande fält:

 • Antal kuponger – Hur många kuponger det skall skapas. Observera att det då skapas separata kuponger.
 • Typ – Det finns två olika typer av rabatter och tre olika användningsområden för diverse typ.
  - Rabattypen ’Absolut’ är i kronor och är alltså en fast summa som rabatt och påverkas då inte av ordervärdet.
  - Rabattypen ’Procent’ är i procent och rabattens summan räknas då alltså efter ordervärdet.
  - ’Generell’ betyder att denna typ av rabattkod går att använda för alla produkter i butiken.
  - ’Produkt’ betyder att denna typ av rabattkod endast går att använda vid köp av en viss produkt. Om denna används så kommer ett nytt fält upp under detta som heter ’Kopplad produkt’, där väljer ni vilken produkt som rabatten skall gälla för. Produkten anges i artikelnummer och om ni inte kan detta utantill så kan ni klicka på pappers ikonen till höger av fältet för att söka efter produkten via till exempel namn eller leverantör.
  - ’Kategori’ betyder att denna typ av rabattkod endast går att använda vid köp av produkter i utvald kategori. Om denna används så kommer ett nytt fält upp under detta som heter ’Kopplad kategori’, där väljer ni vilken kategori som rabatten skall gälla för. Kategorin anges med kategorins id. Kategorins id hittar ni genom att gå in i fliken ’ Kategori’ och inne på kategorin i frågas basinformation.
  Observera att rabattsatsen ni anger för rabattypen 'Kategori' kommer att dras av från varje produkt slutkunden köper från den kategorin. Dvs. om rabattsatsen t.ex. är 50kr så kommer alltså 50kr dras av från priset på varje produkt som slutkunden lagt i sin varukorg när rabattkoden aktiverats.
 • Kopplat id – Detta fält fylls inte i av er, utan fylls automatiskt i av systemet när rabattkoden skapas. 
 • Alias – Här väljer ni det namn som kunderna skall använda sig utav för att kunna nyttja rabatten. Om inget värde anges här så kommer rabattkodens id vara det som används som alias för kunderna. 
 • Valuta – Här väljer ni vilken valuta som skall användas, detta väljer ni efter den valuta som butiken är inställd efter. 
 • Minsta ordervärde – Om rabattkoden endast skall kunna nyttjas efter att kunden handlar för ett viss värde så skriver ni in summan som kunden måste komma upp i för att nyttja rabatten här. 
 • Antal anv. kvar – Här väljer ni antalet för hur många gånger denna rabattkod skall kunna användas. Om ni t.ex. sätter antal 100 i detta fält så kommer rabattkoden kunna användas 100 gånger (ej flera gånger på samma order) innan rabattkoden stängs.
 • Status – Här ser ni om kupongen är giltig eller inte. Detta fält behövs inte fyllas i, då kupongen automatiskt sätts som ’Öppen’ när ni skapat denna. Detta fältet kan däremot användas för att återutnyttja en utdaterad rabattkod som ni vill använda igen eller om ni vill stänga en rabattkod som fortfarande har kuponger kvar att nyttja. 
 • Giltig till – Här väljer ni kupongens ’bäst före datum’, alltså hur länge denna skall gå att nyttja. Det första försöket till användning av kupongen efter det datumet ni skriver här, kommer automatiskt att leda till att kupongen stängs.
 • Kampanj – Här väljer ni vilken kampanj som rabattkoden skall kopplas till.
  Observera att detta är ett obligatoriskt fält och att kampanjen måste skapas innan rabattkoden. 
 • Skapad – Detta fält kan inte fyllas i utan fylls automatiskt i när ni skapar rabattkoden. 
 • Checkboxen ’Samma rabatt i alla rabattkategorier’ - Denna kan ni ändra i alla rabattkodstyper förutom ’Absolut generell’. Genom att kryssa ur denna checkbox så kan ni ange vilken rabattsats som skall gälla för diverse rabattkategori som finns kopplad till produkterna. Ni kan alltså ha olika rabatter för olika rabattkategorier. Om denna checkbox är ikryssad så gäller samma rabattsats för samtliga rabattkategorier.
  Observera att om att kunder med personliga rabatter för diverse rabattkategori då får rabatten för rabattkategorin samt rabatten knyten till kupongen. Dom kan alltså nyttja båda samtidigt.
 • Rabattsats – Här väljer ni vilken rabattsats som skall gälla för denna kupong. Om kupongen av typen ’Absolut’ så skall detta värde anges i kronor (inklusive moms) och om den är av typen ’Procent’ skall värdet anges i procent. 
 • Kommentar – Detta fält är frivilligt och är endast för ert eget bruk. 

 

 

Färdiga rabattkuponger

När en rabattkod har skapats så syns den i listan med alla rabattkoder. Klickar ni på en kod så får ni upp en vy med tre flikar:

 • Grundinfo – Här ligger den generella informationen samt inställningar som kan redigeras. (Ser ut som vyn för att skapa ny kod.)
 • Statistik – Visar vilka ordrar som har använt rabattkoden samt statistik kring det.
 • Utskrift – Här kan ni designa och skapa utskrifter med rabattkoden som ni sedan kan dela ut eller skicka med i försändelser. Ni kan bland annat ange bakgrund, logotyp samt meddelande och sedan klicka på ’Skapa PDF’ för att få en utskriftsbar fil.