Observera att vissa av dessa funktioner kan behövas byggas till för att kunna utnyttjas. För mer information kring vilka som är tillgängliga för er, kontakta vår support. 


 
I fliken ’Säljverktyg’ → ’Varukorg’ finner ni en länk som heter ’Återfå övergiven varukorg’. Denna funktion innebär att systemet övervakar varukorgar som ligger i status ’preorder’ och skickar förfrågan via e-post till kund ifall angivet antal timmar har passerat utan att preorder gått vidare till order. Det gäller då förstås bara ifall en e-postadress har lagts till, vilket kan skilja mellan preordrar.

 

Moduler

Under rubriken ’Moduler’ finner ni olika moduler som ni kan använda er utav för att skapa merförsäljning. Dessa är alltså endast ett filtrerat urval moduler med de som involverar varukorgen av de övriga moduler som ni hittar i fliken ’Inställning’→’Moduler’. 


 • Batchköp - Modulen ’Batchköp’ sätter en antalsgräns för hur många produkter en kund minst behöver ha i varukorgen innan det går att slutföra köp. Förutom en ruta för textmeddelande så finns även ett alternativ för att godkänna multiplar av antalsgränsen. Om gränsen är satt till ’3’ så godkänns då även ’6’, ’9’, ’12’, och så vidare. (men däremot inte antal som inte är jämnt delbara med antalsgränsen).

 • Bonusmodul - Funktionaliteten här är lik den för ’Bonusstege’, förutom att här läggs en produkt till automatiskt när en viss värdegräns är uppnådd och priset sätts alltid till noll. I inställningarna för modulen anger ni vilken produkt som ska läggas till, hur många, samt övre och nedre värdegräns. Produkten läggs enbart till i intervallet mellan den nedre och den övre värdegränsen. Om en övre gräns är angiven och passeras så plockas bonusprodukten bort från varukorgen. Värdegränsen mäts mot produktsumman exklusive moms, ej inkluderat frakt och andra avgifter.

 • Cookielager - Den här modulen kan användas om ni vill spara värden från specifika cookies tillsammans med övrigt orderdata. En cookie är en liten datafil för information som behöver lagras mellan sidladdningar på en webbplats.
  Observera att denna modul nyttjas i kombination med cookies som sätts via en butiks designmall och funktioner som sätter sådana cookies behöver alltså byggas först. För att beställa detta, kontakta vår support.
   
  I inställningarna kan ni skriva in en kommaseparerad lista med vilka cookies som ska sparas. Det finns sedan möjlighet att skriva ut värdena för dessa cookies på plocksedel genom att ni anger variabeln __COOKIES__ på önskad plats i textfält under ’Design’→’Utskrifter’→’Plocksedel’ (HTML eller PDF).
  Observera att variabeln måste börja och sluta med två understreck.
  Till exempel, en biltillbehörsbutik vill lagra kundangivna data som bilmodell och registreringsnummer för att sedan på plocksedel kunna kontrollera det mot beställda varor. Då kan man använda sig av detta.

 • Expeditionsavgift - Denna modul används ifall ni vill lägga expeditionsavgift på ordrar. Ni anger avgift samt nedre gräns för när avgiften ska aktiveras - båda värdena räknas exklusive moms. Avgiftsgränsen mäts mot varusumman, frakt ej inräknad.

 • Lagerkorrigerare - Lagerkorrigeraren övervakar lagersaldon för produkter som läggs i varukorgen.
  Observera att denna funktion kan orsaka oönskat beteende i kombination med den allmänna inställningen ’Handla produkter med saldo 0’. 
  Anta till exempel att det finns ett exemplar kvar av en viss vara. Kund A köper det samtidigt som kund B ser på produktsidan. Eftersom varan inte var såld när B gick till sidan så ser det ut för den kunden som att varan fortfarande är tillgänglig för köp.
  Om lagerkorrigeraren är aktiv så tar den bort varan ur varukorgen för kund B samt visar ett meddelande. I inställningarna för modulen kan ni välja ifall justeringen ska ske antingen direkt när kunden lägger produkten i varukorgen eller inte förrän kunden går vidare till kassan (alternativet ’Generera fel direkt’). Det går även att ställa in så att modulen aktiveras olika per leverantör. Ni kan exempelvis tänka sig att butiken har väldigt korta leveranstider från en viss leverantör och att det därför inte gör något ifall det beställs fler än vad som råkar finnas på lager. Antingen kan ni ange en kommaseparerad lista med leverantörs-id som inte ska kontrolleras av lagerkorrigeraren, eller så anger ni det för de leverantörer som explicit ska kontrolleras. Det finns alltså två fält att välja mellan, och normalt sett är det felaktigt att ange id i båda fälten. En kryssruta finns också för att välja ifall det i felmeddelandet till kunden ska visas en lista med vilka produkter som plockats bort.

 • Maximal ordersumma - Ni kan sätta ett maxordervärde för butiken som gör att kunder inte kan genomföra köp om de kommit över en viss summa. Brytpunkten anges inklusive moms i modulinställningarna och kontrolleras mot ordersumma exklusive frakt och andra avgifter.

 • Minsta ordersumma - Ni kan sätta ett lägsta ordervärde för butiken som gör att kunder inte kan genomföra köp innan de kommit över en viss summa. Brytpunkten anges inklusive moms i modulinställningarna och kontrolleras mot ordersumma exklusive frakt och andra avgifter.

 • Postnummer begränsning - Den här modulen förhindrar kunder att genomföra köp om inte deras postnummer ingår i en given, kommaseparerad lista över godkända postnummer.

 • ThreeForTwo - Funktionen ger möjlighet att ha kopplat ’Tre för två’-kampanjer till vissa kategorier. I inställningarna anges id för den kategori ni vill koppla kampanjen till samt ett artikelnummer.
  Artikelnumret är för en specifik ’systemprodukt’ (normalt sett 901 till 905) som modulen använder för att hantera prisavdraget.
  Observera att var och en av dessa kan enbart användas till en aktiv ’ThreeForTwo’-modul åt gången.
  Det sista fältet i inställningarna anger hur många produkter kunderna behöver köpa innan rabatten aktiveras. Standard är tre, men om ni exempelvis anger ’5’ så krävs istället fem styck för att få en på köpet.

 • Åldersgräns - Modulen blockerar köp för kunder under en viss angiven ålder.
  Observera att detta endast fungerar som avsett ifall det valda landet är Sverige och butikens aktuella mall har ett fält för personnummer när kunduppgifter ska anges.
  Det går även att koppla modulen till en viss produktgrupp om ni inte vill spärra allt innehåll i butiken.

 • Öppettider - Med den här modulen kan ni blockera köp mellan vissa tider på dygnet.
  Ni kan definiera öppettiderna per veckodag och antingen ’Öppet hela dagen’, ’Stängt hela dagen’, eller ’Öppet viss tid’. Hela dagen räknas kl. 00:00-23:59.
  Kryssrutan ’Förhindra lägg i varukorg om stängt?’ anger om kunder inte ska kunna lägga produkter i varukorgen alls. Är den ur kryssad så kommer felmeddelande inte förrän i kassan.
   Alternativet ’Använd watchdog timer’ kan användas ifall butiken är beroende av en extern tjänst för att kunna ta emot ordrar. Modulen kräver då att den externa tjänsten gör regelbundna anrop via systemets SOAP-gränssnitt. Ifall inget anrop inkommit inom ’Maximal watchdog tid (sekunder)’ så stängs butiken.

 


Ladda ner denna guide i PDF-format: