I denna guide hittar ni en checklista som ni kan gå efter när ni förbereder er för att gå live med er butik.

OBSERVERA!

Dessa steg skall ni ha gjort innan ni går live med er butik. Ni ansvarar helt och hållet själva för att detta är gjort och att allt ser ut som det skall samt fungerar innan vi driftsätter er butik.
 Alla dessa steg skall vara gjorda för att vi skall kunna driftsätta butiken och Kodmyran Commerce ansvarar inte för möjliga negativa påföljder som kan ske om inte alla dessa steg är gjorda. 

 

□  Alla inställningar i fliken ’Inställningar’→’Allmänt’ är ifyllda för alla dess innehållande fält.

□ Företagets logotyp är uppladdad under fliken ’Inställningar’→’Allmänt’.

□ Alla inställningarna i fliken ’Inställning’→’Sökmotor’ är ifyllda.

□ Alla betalmoduler som skall användas i butiken är rätt inställda med rätt information och värden
   samt aktiverade.

□ De loggor samt visningsnamn som skall visas i kassan för respektive betalsätt är tillagt.
   Alla fraktmoduler som skall användas i butiken är rätt inställda med rätt information och värden.

□ De loggor samt visningsnamn som skall visas i kassan för respektive fraktsätt är tillagt.
   Alla transportörer som skall användas är uppsatta och aktiverade i fliken
   ’Inställning’→’Moduler’.

□ Alla feeds som skall användas för koppling mot diverse tredjepart är uppsatta och aktiverade
   i fliken ’Inställning’→’Feed’.  

□ Modulen ’Rabatt’ är uppsatt och aktiverad i fliken ’Inställning’→’Moduler’.

□ Modulen ’Rtrack’ är uppsatt och aktiverad i fliken ’Inställning’→’Moduler’.

□ Modulen ’Lagerkorrigerare’ är uppsatt och aktiverad i fliken ’Inställning’→’Moduler’.

□ Produktvyn för alla produkter ser ut som ni önskar, de kopplade funktionerna fungerar och
   den informationen ni önskar skall visas syns.

□ Kategorivyn för alla kategorier ser ut som ni önskar, de kopplade funktionerna fungerar och
   den informationen ni önskar skall visas syns.

□ Förstasidan ser ut som ni önskar, de kopplade funktionerna och den informationen ni önskar
   skall visas syns.

□ Informationssidan ’Ordervillkor’ är skriven och aktiv i butiken.

□ Informationssidan ’Personuppgiftspolicy’ är skriven och aktiv i butiken.

□ Informationssidan ’Kontakta oss’ är skriven och aktiv i butiken.

□ Ett test för orderbekräftelse meddelande är gjort och dess innehåll ser ut som ni önskar. 

□ Ett test för aviserings meddelande är gjort och dess innehåll ser ut som ni önskar. 

□ Ett test för de övriga meddelandena som ni önskar nyttja är gjorda och dess innehåll ser ut
   som ni önskar.

□ Ett kvitto är testat och utskrivet och ser ut som ni önskar. 

□ En plocksedel är testad och utskriven och ser ut som ni önskar. 

□ En testorder är lagd i butikens kassa (frontend) och behandlad genom alla steg (backend)
   och allt fungerar korrekt i de olika orderstatusarna.

□ Testordrar för alla tillgängliga fraktsätt/länder är lagda och allt fungerar korrekt med dessa i
   de olika orderstatusarna. Om ni riktar er mot både B2C och B2B kunder skall tester för båda
   kundtyperna göras.

□ Testordrar för alla de tillgängliga betalsätten är lagda och allt fungerar korrekt med dessa i de
   olika stegen av orderhanteringen. B2C och B2B kunder skall tester för båda kundtyperna
   göras.

□ Ni känner er säker kring hur ni hanterar ert orderflöde.

□ Ett testinköp har lagts och allt fungerar korrekt och ni förstår hur detta fungerar och
   används.

□ Google Analytics modulen är uppsatt och rätt inställd i fliken ’Inställning’→’Moduler’
   (Valfritt).

□ Alla era leverantörer och tillverkare är upplagda, inställda och kopplade till tillhörande
   produkter.

□ Ett SSL Certifikat är installerat för butiken (Valfritt). 

□ Ni har undersökt era texter i butiken och SEO anpassat dessa för bättre sökmotoroptimering
   (Valfritt).

□ Alla beställda funktioner och design-/malljobb som är viktiga för kundupplevelsen är

   installerade i butiken (Valfritt).Ladda ner denna guide i PDF-format: