Översättningar / PO-filer

Senast uppdaterad: 2018-12-12

I senare versioner av Kodmyrans mallar hanteras översättningar för butiksgränssnittet via standardformatet PO. De mallar som stöder formatet innehåller en katalog som heter 'lang'.
Denna guide går igenom hur man skapar och redigerar sådana översättningar samt kopplar dem till en butiksmall.

PO-formatet

Formatet bygger i grunden på textfiler som är direkt läs- och redigerbara med en vanlig texteditor. Den här guiden beskriver dock hur man kan använda gratisprogrammet Poedit för ändamålet.
För personer som ska hantera översättningar på ett mer omfattande vis rekommenderas att läsa igenom dokumentationen för filformatet för att få en bättre förståelse för hur det är uppbyggt.

Förutsättningar

Guiden beskriver hur man använder Poedit för att redigera översättningar samt FileZilla för att föra över filer till ett butikskonto, så dessa program behöver installeras först för att följa alla steg.

Existerande översättningar

Anslut till butikens ftp-konto med FileZilla och lokalisera den mall du vill hantera översättningar för. (Under 'templates'.) Gå till underkatalogen 'lang' där det redan bör finnas en fil med ändelsen '.pot', samt en eller flera med ändelsen '.po'.
Filen som slutar med '.pot' är en mall för vilka strängar en översättning ska innehålla och kan användas för att skapa nya översättningsfiler av typen '.po'. Båda formaten kan öppnas med Poedit.
I katalogen 'lang' ska det också finnas en eller flera underkataloger som motsvarar namnen för po-filerna. exempelvis 'sv_SE'. Går du till 'sv_SE/LC_MESSAGES' ska det finnas en fil som har samma namn som mallen samt filändelsen '.mo'. Den innehåller de svenska texterna som systemet hämtar till butiken. Vill du ändra en översättning är det dock inte denna fil som ska redigeras direkt, utan den är kompilerad för maskininläsning.

Ny översättning

För att skapa en ny språkfil (i det här exemplet för danska) så gör du så här:

Kopiera existerande

Gå till katalogen 'lang', kopiera 'sv_SE.po', byt namn till 'da_DK.po' och öppna den filen med poedit.
I vänster kolumn finns definitioner på engelska för olika textsträngar och till höger finns svenska översättningar.
I menyn 'Katalog > Egenskaper' byter du språk till 'danska', och därefter kan du redigera från svenska till danska i den högra kolumnen.

Skapa ny från pot-fil

Ett annat alternativ är att öppna pot-filen (observera filändelsen, 'pot', inte 'po') och utifrån den skapa en helt ny översättning med knappen 'Skapa ny översättning' längst ner i Poedit. Då är översättningskolumnen helt tom till att börja med.

Kompilera och ladda upp

När översättningen är klar sparar du och går sedan till 'Arkiv > Kompilera till MO...' och sparar den med samma namn som mallen (exempel: 'kodmyran-responsive-km001.mo').
Skapa följande katalog i mallen med hjälp av FileZilla:
'lang/da_DK/LC_MESSAGES'
Ladda upp den kompilerade mo-filen dit. När butiken sedan är inställd att visa språket danska så ska texter hämtas därifrån.

Redigera översättning

För att ändra en existerande översättning högerklickar du på motsvarande po-fil (exempelvis: 'sv_SE.po') i FileZilla och väljer 'Visa/Redigera'. Då ska den laddas ner och automatiskt öppnas med Poedit.

Tips! I Poedit kan du gå till menyraden och välja 'Visa > Oöversatta poster först'.

När du är klar med översättningen, klicka på 'Spara' och sedan 'Arkiv > Kompilera till MO...'.
Spara då en fil med samma namn som mallen och filändelsen '.mo'.

Byt därefter tillbaka till FileZilla-fönstret där det bör ha dykt upp en dialogruta där det bland annat står:
"En tidigare öppnad fil har ändrats. [...] Skicka tillbaka den här filen till servern?"
Kryssa i rutan 'Slutför redigering och ta bort den lokala filen'.
Klicka på 'Ja' så skickas po-filen upp.
Skicka sedan också upp mo-filen till rätt 'LC_MESSAGES''-katalog och välj att ersätta den gamla filen.
(mo-filerna för de olika språken kommer att heta samma sak, så det gäller att lägga dem i rätt katalog.)

Resurser

Ja Jag blev hjälpt av den här artikeln

Kontakta oss

support@kodmyran.se
https://cdn.desk.com/
false
KodmyranSupport
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
ca
false
Ogiltiga tecken upptäckta
/customer/sv/portal/articles/autocomplete
sökresultat i
Visa alla
Visa färre