Varukorg

Senast uppdaterad: 2018-02-13

Den här fliken samlar länkar till systemfunktioner som kopplas till varukorgen.

OBS! För att kunna använda dessa funktioner behöver de stödjas i butikens mall och det kan alltså behöva byggas till.

Återfå övergiven varukorg

Denna funktion innebär att systemet övervakar varukorgar som ligger i status ’preorder’ och skickar förfrågan via e-post till kund ifall angivet antal timmar har passerat utan att preorder gått vidare till order. Det gäller då förstås bara ifall en e-postadress har lagts till, vilket kan skilja mellan preordrar.

Moduler

I rutan med titel ’Moduler’ finns en listväljare med systemmoduler som har typen ’Varukorg’. Det är alltså ett urval av de som finns under ’Inställning > Moduler’.

Batchköp

Modulen ’Batchköp’ sätter en antalsgräns för hur många produkter en kund minst behöver ha i varukorgen innan det går att slutföra köp.

Förutom en ruta för textmeddelande så finns även ett alternativ för att godkänna multiplar av antalsgränsen. Om gränsen är satt till ’3’ så godkänns då även ’6’, ’9’, ’12’, etc. (men däremot inte antal som inte är jämnt delbara med antalsgränsen).

Bonusmodul

Funktionaliteten här är lik den för ’Rabattstege’, förutom att här läggs en produkt till automatiskt när en viss värdegräns är uppnådd och priset sätts alltid till noll.

I inställningarna för modulen anger man vilken produkt som ska läggas till, hur många, samt övre och nedre värdegräns. Produkten läggs enbart till i intervallet mellan den nedre och den övre värdegränsen. Om en övre gräns är angiven och passeras så plockas bonusprodukten bort från varukorgen.

Värdegränsen mäts mot produktsumman exklusive moms, ej inkluderat frakt och andra avgifter.

Cookielager

Den här modulen kan användas ifall man vill spara värden från specifika cookies tillsammans med övrigt orderdata. En cookie är en liten datafil för information som behöver lagras mellan sidladdningar på en webbplats.

OBS! Modulen nyttjas i kombination med cookies som sätts via en butiks designmall och funktioner som sätter sådana cookies behöver alltså byggas först.

I inställningarna kan man skriva in en kommaseparerad lista med vilka cookies som ska sparas. Det finns sedan möjlighet att skriva ut värdena för dessa cookies på plocksedel genom att man anger variabeln __COOKIES__ på önskad plats i textfält under ’Design > Utskrifter > Plocksedel’ (HTML eller PDF).
(Variabeln börjar och slutar med två understreck: ’_’ )

Ett exempel på användningsområde för modulen kan vara ifall en biltillbehörsbutik vill lagra kundangivna data som bilmodell och registreringsnummer för att sedan på plocksedel kunna kontrollera det mot beställda varor.

Expeditionsavgift

Denna modul används ifall man vill lägga expeditionsavgift på ordrar. Man anger avgift samt nedre gräns för när avgiften ska aktiveras - båda värdena räknas exklusive moms. Avgiftsgränsen mäts mot varusumman, frakt ej inräknad.

Lagerkorrigerare

Lagerkorrigeraren övervakar lagersaldon för produkter som läggs i varukorgen.

( OBS! Denna funktion kan orsaka oönskat beteende i kombination med den allmänna inställningen ’Handla produkter med saldo 0’. )

Anta till exempel att det finns ett exemplar kvar av en viss vara. Kund A köper det samtidigt som kund B ser på produktsidan. Eftersom varan inte var såld när B gick till sidan så ser det ut för den kunden som att varan fortfarande är tillgänglig för köp.
Om lagerkorrigeraren är aktiv så tar den bort varan ur varukorgen för kund B samt visar ett meddelande.

I inställningarna för modulen kan man välja ifall justeringen ska ske antingen direkt när kunden lägger produkten i varukorgen eller inte förrän kunden går vidare till kassan (alternativet ’Generera fel direkt’).

Det går även att ställa in så att modulen aktiveras olika per leverantör. Man kan exempelvis tänka sig att butiken har väldigt korta leveranstider från en viss leverantör och att det därför inte gör något ifall det beställs fler än vad som råkar finnas på lager.

Antingen kan man ange en kommaseparerad lista med leverantörs-id:n som inte ska kontrolleras av lagerkorrigeraren, eller så anger man det för de leverantörer som explicit ska kontrolleras. Det finns alltså två fält att välja mellan, och normalt sett är det felaktigt att ange id:n i båda fälten.

En kryssruta finns också för att välja ifall det i felmeddelandet till kunden ska visas en lista med vilka produkter som plockats bort.

Minsta ordersumma

Man kan sätta ett lägsta ordervärde för butiken som gör att kunder inte kan genomföra köp innan de kommit över en viss summa. Brytpunkten anges inklusive moms i modulinställningarna och kontrolleras mot ordersumma exklusive frakt och andra avgifter.

Postnummer begränsning

Den här modulen förhindrar kunder att genomföra köp om inte deras postnummer ingår i en given, kommaseparerad lista över godkända postnummer.

ThreeForTwo

Funktionen ger möjlighet att ha koppla ’Tre för två’-kampanjer till vissa kategorier.

I inställningarna anges id för den kategori man vill koppla kampanjen till samt ett artikelnummer.
Artikelnumret är för en specifik ’systemprodukt’ (normalt sett 901 till 905) som modulen använder för att hantera prisavdraget. OBS! Var och en av dessa kan enbart användas till en aktiv ’ThreeForTwo’-modul åt gången.

Det sista fältet i inställningarna anger hur många produkter kunderna behöver köpa innan rabatten aktiveras. Standard är tre, men om man exempelvis anger ’5’ så krävs istället fem styck för att få en på köpet.

Åldersgräns

Modulen blockerar köp för kunder under en viss angiven ålder.

OBS! Fungerar endast som avsett ifall det valda landet är Sverige och butikens aktuella mall har ett fält för personnummer när kunduppgifter ska anges.

Det går även att koppla modulen till en viss produktgrupp om man inte vill spärra allt innehåll i butiken.

Öppettider

Med den här modulen kan man blockera köp mellan vissa tider på dygnet.

Man kan definiera öppettiderna per veckodag och antingen ’Öppet hela dagen’, ’Stängt hela dagen’, eller ’Öppet viss tid’. Hela dagen räknas kl. 00:00-23:59.

Kryssrutan ’Förhindra lägg i varukorg om stängt?’ anger om kunder inte ska kunna lägga produkter i varukorgen alls. Är den urkryssad så kommer felmeddelande inte förrän i kassan.

Alternativet ’Använd watchdog timer’ kan användas ifall butiken är beroende av en extern tjänst för att kunna ta emot ordrar. Modulen kräver då att den externa tjänsten gör regelbundna anrop via systemets SOAP-gränssnitt. Ifall inget anrop inkommit inom ’Maximal watchdog tid (sekunder)’ så stängs butiken.

Ja Jag blev hjälpt av den här artikeln

Kontakta oss

support@kodmyran.se
https://cdn.desk.com/
false
KodmyranSupport
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
ca
false
Ogiltiga tecken upptäckta
/customer/sv/portal/articles/autocomplete
sökresultat i
Visa alla
Visa färre