Dashboards med Geckoboard

Senast uppdaterad: 2018-07-12
En ny funktion i version 5.9.1 är ett kraftfullt JSON API, det kan användas till många olika saker men det här inlägget beskriver specifikt hur man kan publicera statistik data ifrån Shop4Sale till olika former av instrumentpaneler för visning på t.ex. stor TV.

Notera att denna nya funktion fortfarande är i ett beta stadium och hela tiden byggs ut, det betyder att den just nu inte omfattas av vår normala support f.n.

Vi använder i detta exempel verktyget Geckoboard som är ett tredjeparts verktyg som inte ingår i Shop4Sale utan måste köpas separat. Det går även att använda andra verktyg som t.ex. Microsoft Power BI men vi utgår här ifrån ett enklare exempel, vi rekommenderar i första hand Geckoboard då det är mycket lättare att komma igång med. Det fina med dessa extra verktyg är att de kan presentera data ifrån många olika källor på samma skärm, presentera både försäljningsstatistik ifrån Google Analytics, de senaste tweeten om din butik samt olika former av statistik kring pack & plock på samma skärm! Vad du visar är helt upp till dig!

Exempel på användningsområden:
 
 • Försäljning: Visa olika former av nyckeltal kopplade till försäljning, både ifrån Shop4Sale och andra källor som t.ex. Google Analytics och Google AdWords.
 • Plock & Pack: Visa topplista över de som packar mest, hur många returer har de tagit emot osv.
 • Kundtjänst: Visa dagens antal orders, visa statistik ifrån ärendehanteringssystem mm
 • Tredjepartslogistik: Visa hur många ordrar som väntar på packning i flera olika butiker på samma skärm. Så kan du logga in och jobba på rätt ställe direkt utan att behöva kolla med jämna mellanrum.

Hur gör man?

I korthet så placerar man en mängd olika rutor, vardera med någon form av graf eller mätvärde på sin instrumentpanel. Varje sådan ruta kopplar man sedan till en tjänst som förser dem med aktuell information.
Ifrån Shop4Sale så kan du i dagsläget få följande rapporter/data:
 
 • Antal levererade orders (idag), visar en summa över hur många orders/kollin som packats innevarande dag
 • Antal väntande inköpsorders, visar en summa över inköpsorders som skickats till leverantör och där man väntar på leverans.
 • Fördelning betalsätt, en lista med dina olika betalsätt och hur många olika orders i varje. Du kan själv påverka över hur lång tid beräkningen sker. Standard visas den sista månaden (rullande 30 dagar).
 • Antal byten (idag), en summa över antalet byten som gjorts idag. Denna siffra inkluderar både rena returer och utbyten.
 • Topplista över packare, en topplista med antalet packade kollin av olika personer i Shop4Sale. Varje packare måste vara inloggad i Shop4Sale med ett personligt konto, eller ett konto per packplats.
 • Orders som väntar på packning, kan filtreras baserat på packteam om man t.ex. har olika köer för express och normal frakt.

Vad behöver jag?
 
 • Ett konto hos Geckoboard, det här är en tredjeparts tjänst med en extra månadskostnad. Kodmyran har inget avtal eller liknande med dem utan du måste själv teckna ett avtal. Shop4Sale fungerar med alla paket hos Geckoboard.
 • Shop4Sale Premium, Komplett eller Flex – version 5.9.1 eller nyare
 • En användare med tillhörande API nyckel i Shop4Sale, med specifika rättigheter

Innan du kan börja bygga din panel måste man skapa en ny användare i Shop4Sale och tilldela rätt rättigheter, vi avråder av säkerhetsskäl MYCKET starkt ifrån att använda någon av systemets administratörer. Skapa en användare med minimala rättigheter som bara får köra just dessa rapporter.
 
 1. Logga in som en administratör i Shop4Sale
 2. Starta användarhanteringen, klicka på ikonen uppe i högra hörnet med två gubbar på
 3. I det nya fönstret som öppnas fyller du i rutorna längst ned för att skapa en ny användare. Vilket namn du använder spelar ingen roll, bara det är något nytt du inte använt tidigare. I fältet för roll så väljer du ”Statistik via API”
 4. När sidan laddats om och du ser den nya användaren så klickar du på nyckel symbolen, i rutan som visas så kan du skapa en API nyckel. Gör det och kopiera undan nyckeln till ett säkert ställe, du kan aldrig se nyckeln igen utan att skapa om den. Tänk också på att om du ändrar användarens vanliga lösenord så upphör API nyckeln att gälla.

Nu är vi klar i Shop4Sale och kan logga in i Geckoboards administration.
 
 1. Börja med att klicka på ”Add widget” uppe i högra hörnet

 
 1. I listan med integrationer så rullar du längst ned, och väljer ”Custom Widgets”

   
 2. Nu får du upp en ny lista där du skall välja typ: I det här exemplet så visar vi hur man får upp en siffra med antal orders som skall packas. En sådan visualiseras bäst med typen ”Number & Secondary Stat”


  Klicka på denna så att den läggs till.
   
 3. Nu får du fylla i fälten som styr hur själva kopplingen skall gå till, dessa kan variera en aning beroende på vilken typ av visualisering du valt. Men följer samma princip som i detta exempel.  a) Välj titel precis som du vill, den visas som rubrik på kontrollen sedan
  b) Storlek styr hur många block du vill ha, 1x1 eller 2x2 brukar vara bra. 2x2 fungerar bra när man skall visa på t.ex. stor TV på lite avstånd. 1x1 kan vara svår att läsa på mer än några meters håll.
  c) Ställ ”Method” till ”Polling”
  d) I fältet för URL data feed så anger man adressen till sin rapport, för att nå vår rapport så använder vi länken:

  https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/WaitingOrders/?_method=post&_format=geckonumber&pickteamid=2

  Den sista delen med ”&pickteamid=2” är optionell och styr vilket packteam rapporten skall operera på. Utelämnas den så används summan av alla packteam. Lista på övriga länkar återfinns sist i detta inlägg.

  e) Fyll i fältet ”API Key” med den nyckel du skapade i Shop4Sale Admin tidigare
  f) ”Append URL tokens” skall vara ställd på ”No”
  g) ”Data feed format” måste vara ”JSON”
  h) Sätt ”HTTP Request Type” till POST
  i) Sätt ”Reload time” till 1 minut (eller längre), ställ den inte på 30 sekunder då det riskerar att förbruka ditt tillåtna antal API anrop för fort med låsning som följd.
  j) Om du vill kan du fylla i ett målvärde, Geckoboard kommer då att förändra färg och visa en procenträknare eftersom du kommer upp i målets värde.
   
 4. Spara
 5. Dra runt på kontrollen på din dashboard dit du vill ha den
 6. Repetera proceduren för andra typer av data

Dessa länkar kan du använda (”URL Data Feed”):

Betalsätt: (använd ”Pie Chart” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Sales/PaymentMethods/?_method=post&_format=geckopie

Orders som väntar på packning: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/WaitingOrders/?_method=post&_format=geckonumber

Levererade orders idag: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/DeliveredOrders/?_method=post&_format=geckonumber

Byten/Returer idag: (använd ” Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/ReplacementsToday/?_method=post&_format=geckonumber

Topplista plock/pack idag: (använd ”Leaderboard” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Orders/TopPickers/?_method=post&_format=geckoleaderboard

Väntade inköpsorders: (använd ”Number & Secondary Stat” som visualisering i Geckoboard)
https://<kontonamn>.shop4sale.se/admin/api/report/Kodmyran/Purchasing/ExpectedInboundOrders/?_method=post&_format=geckonumber
 
Ett exempel på en färdig instrumentpanel kan du se nedan:

 
 
 
Ja Jag blev hjälpt av den här artikeln

Kontakta oss

support@kodmyran.se
https://cdn.desk.com/
false
KodmyranSupport
Laddar
sekunder sedan
en minut sedan
minuter sedan
en timme sedan
timmar sedan
en dag sedan
dagar sedan
ca
false
Ogiltiga tecken upptäckta
/customer/sv/portal/articles/autocomplete
sökresultat i
Visa alla
Visa färre